Wijzigingen in de basisverzekering in 2023

De regering bepaalt elk jaar wat er wel en niet in de basisverzekering zit. Wat er in 2023 wijzigt, hebben we voor je op een rij gezet. 

 • Prenatale test

  Heb je een niet-invasieve prenatale test (NIPT) nodig? Dan kost je dat in 2023 niets meer. Als je een medische indicatie hebt, vergoeden wij de kosten en hoef je geen eigen risico meer te betalen. Heb je geen medische indicatie? Dan is er vanaf 1 april 2023 een overheidsregeling die de kosten vergoedt. Je hoeft vanaf dan dus geen eigen bijdrage meer te betalen.   

    Vergoeding Eigen risico basisverzekering
  2022

  NIPT met medische indicatie 

  NIPT zonder medische indicatie (vanuit een subsidieregeling) 

  Ja

  Geen eigen risico, maar een eigen bijdrage van € 175,- 

  2023

  NIPT met medische indicatie 

  NIPT zonder medische indicatie (vanuit een overheidsregeling) 

  Nee

  Vanaf 1 april 2023 geen eigen bijdrage van € 175,- 

 • Vitamine D

  Vergoeding vitamine D vervalt 

  Vanaf 2023 krijg je geen vergoeding meer voor vitamine D als die wordt voorgeschreven om een tekort te voorkomen of te behandelen. Dit betekent dat je de kosten vanaf volgend jaar zelf betaalt. Als je vitamine D krijgt vanwege een andere reden, bijvoorbeeld omdat je te veel of te weinig kalk in je bloed hebt, dan krijg je de kosten wel vergoed.  

    Vergoeding Eigen risico basisverzekering
  2022

  Vitamine D voorgeschreven om een tekort aan Vitamine D te voorkomen of te behandelen 

  Vitamine D voorgeschreven voor andere indicaties 

  Ja


  Ja

  2023 Vitamine D voorgeschreven om een tekort aan Vitamine D te voorkomen of te behandelen  Ja
 • Medicijnrol

  Gebruik je een medicijnrol, omdat je meerdere pillen per dag moet innemen? Dan betaal je vanaf 2023 niet meer voor elk geneesmiddel aparte apotheekkosten. In plaats daarvan brengt de apotheek een abonnementsbedrag in rekening. Dit bedrag krijg je vergoed vanuit de basisverzekering. Je betaalt wel eigen risico. 

    Vergoeding Eigen risico basisverzekering
  2022 De apotheekkosten die per geneesmiddel uit de medicijnrol in rekening worden gebracht.  Ja
  2023 De abonnementskosten die voor de medicijnrol in rekening worden gebracht.  Ja

   

 • Voetzorg

  Op dit moment wordt voetzorg vanuit de basisverzekering alleen vergoed bij voetulcera (voetwond door alle huidlagen heen) bij diabetes mellitus. Vanaf 2023 wordt preventieve voetzorg ook vergoed bij een verhoogd risico op voetulcera als gevolg van:

  1. verlies van protectieve sensibiliteit van de voeten; 
  2. verminderde doorbloeding van de voeten; 
  3. verhoogde druk op de huid mogelijk in combinatie met een kwetsbare huid, ten gevolge van een medische aandoening of een medische behandeling, zoals door het Zorginstituut omschreven in het 'Standpunt Voetzorg voor mensen met diabetes mellitus' en 'Notitie verduidelijking standpunt Voetzorg voor mensen met diabetes mellitus';
  4. een voetulcus of amputatie in de voorgeschiedenis;
  5. een inactieve Charcotvoet;
  6. eindstadium nierfalen of nierdialyse, zoals door het Zorginstituut omschreven in het 'Standpunt Voetzorg voor mensen met diabetes mellitus' en 'Notitie verduidelijking standpunt Voetzorg voor mensen met diabetes mellitus'.
    Vergoeding Eigen risico basisverzekering
  2022 Voetzorg bij voetulcera bij diabetes mellitus Ja
  2023
  • Voetzorg bij voetulcera bij diabetes mellitus
  • Preventieve voetzorg bij een verhoogd risico op voetulcera als gevolg van bovenstaande 6 oorzaken

  Ja

  Ja

   

Collectiviteitskorting basisverzekering vervalt 

Ben je collectief verzekerd? Dan is het goed om te weten dat de overheid heeft besloten dat de collectiviteitskorting op de basisverzekering in 2023 vervalt. Dit geldt voor elke collectiviteit en voor alle zorgverzekeraars.  

Heb je nog vragen?

Dan helpen we je natuurlijk graag verder. We hebben een aantal veelgestelde vragen voor jou op een rij gezet.