Medicijnen

Wij vergoeden vanuit de basisverzekering alleen geneesmiddelen die vallen onder het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Wij vergoeden buiten het GVS ook medicijnbereidingen door de apotheek die (bijna) gelijk zijn aan bestaande middelen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt het GVS vast. In het GVS is een maximale vergoeding vastgelegd voor een geneesmiddel. Als het geneesmiddel meer kost dan de maximale vastgestelde vergoeding, dan moet je het meerbedrag zelf betalen. Dit noemen wij eigen bijdrage GVS. Je betaalt nooit meer dan € 250,- per persoon per jaar aan wettelijke bijdragen voor geneesmiddelen. Vanuit diverse aanvullende verzekeringen vergoeden wij deze eigen bijdrage.

Daarnaast hanteren wij voor de vergoeding van medicijnen het preferentiebeleid/voorkeursbeleid. In de lijst voorkeursgeneesmiddelen (pdf) kun je zien welke medicijnen hieronder vallen.

Het kan voorkomen dat je niet goed op een medicijn reageert. Bespreek dit met je apotheek als de klachten langer dan 15 dagen aanhouden. Er zitten hulpstoffen in medicijnen waar je lichaam soms aan moet wennen. Blijkt dit voorkeursmedicijn na een gesprek met je apotheker toch medisch onverantwoord voor je? Dan krijg je van de apotheek, afhankelijk van het aantal beschikbare voorkeursmiddelen, andere varianten mee. Hierbij wordt rekening gehouden met je klachten.

Je kunt bijwerkingen bespreken met de huisarts of apotheker, maar de apotheek bepaalt uiteindelijk welk geneesmiddel je mee krijgt. De apotheker mag een niet-voorkeursmedicijn alleen meegeven als je minstens 2 merkloze varianten hebt geprobeerd én als de apotheker heeft bepaald dat het medisch niet verantwoord is dat je die merkloze medicijnen gebruikt.

Als het nodig is, bepaalt de apotheek voor welk ander merkloos medicijn je in aanmerking komt. Je krijgt dus niet altijd een duurder geneesmiddel wanneer er ook nog andere goedkopere merkloze geneesmiddelen op de markt zijn.

Vergoeding voor medicijnen

 • Wat krijg ik vergoed vanuit de basisverzekering in 2024?

  Jouw basisverzekering vergoedt medicijnen. Je hebt daarvoor een recept nodig van een huisarts, tandarts, medisch specialist, verloskundige of GGD-arts. Maar sommige medicijnen moet je voor een deel zelf betalen. Dat is wettelijk zo bepaald. Op www.medicijnkosten.nl zie je voor welke medicijnen dat zo is en hoe hoog de kosten zijn. Op deze site zie je alleen wat de kosten van het medicijn zijn en niet de kosten die de apotheker in rekening brengt voor zijn zorg. Daarom zal de prijs op jouw eigen risico-overzicht anders zijn dan www.medicijnkosten.nl aangeeft.

  Krijg je nieuwe of andere medicijnen? Dan krijg je hierbij begeleiding van jouw apotheek. Dit heet het begeleidingsgesprek. Ook dit wordt vergoed. De apotheek adviseert jou over het gebruik van het medicijn én jouw medische gegevens en gezondheidssituatie wordt met je besproken. Een belangrijk gesprek om zeker te weten of het nieuwe medicijn geschikt voor jou is. Je krijgt het begeleidingsgesprek niet alleen bij een nieuw medicijn (een medicijn dat je langer dan 12 maanden niet hebt opgehaald bij jouw apotheek), maar ook bij een ander (vervangend) medicijn. Een vervangend medicijn is bijvoorbeeld een medicijn met een andere werkzame stof of een andere dosering.

  Naast het begeleidingsgesprek brengt de apotheek terhandstellingskosten in rekening en soms extra kosten voor de service van de apotheek. Ook deze kosten krijg je vergoed.

  De prijzen voor alle geneesmiddelen zijn vrijgegeven. Dit betekent dat alle apothekers zelf mogen bepalen welk tarief zij vragen voor een geneesmiddel, of voor een persoonlijk advies. Ga je naar een apotheek waar wij afspraken mee hebben gemaakt, dan vergoedt OHRA het bedrag dat de apotheker in rekening brengt.

  Meer weten over medicijnen?

  Bekijk dan het speciale informatieblok Medicijnen met uitgebreide informatie over medicijnkosten, het voorkeursbeleid medicijnen en het begeleidingsgesprek.

 • Wat krijg ik vergoed vanuit de aanvullende verzekering in 2024?

  Voor sommige medicijnen moet je een eigen bedrage betalen. Heb je een aanvullende verzekering afgesloten? Dan vergoedt die verzekering een deel van jouw eigen bijdrage, of zelfs jouw volledige eigen bijdrage. In de tabel zie je wat jouw aanvullende verzekering vergoedt.

  Aanvullende verzekering Vergoeding
  Compact / Compact Fysio Meenemen -
  Sterk / Sterk Fysio Meenemen -
  Aanvullend / Aanvullend Fysio Meenemen € 25,-
  Extra Aanvullend / Extra Aanvullend Fysio Meenemen € 50,-
  Uitgebreid / Uitgebreid Fysio Meenemen € 150,-

  Onderstaande verzekeringen kun je niet meer afsluiten. Heb je deze verzekering al, dan gelden de volgende vergoedingen:

  Aanvullende verzekering Vergoeding
  Uitgebreid Vitaal € 150,-
  Extra Uitgebreid € 200,-
  Compleet volledig
  Zelfverzekerd Compact -

  In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je op hoeveel vergoeding je nog recht hebt. Ook zie je hoeveel je al hebt verbruikt.

  Meer weten over medicijnen?

  Bekijk dan het speciale informatieblok Medicijnen met uitgebreide informatie over medicijnkosten, het voorkeursbeleid medicijnen en het begeleidingsgesprek.

 • Wat is de maximale vergoedingsperiode?

  Jouw arts kan je een medicijn voorschrijven voor een bepaalde periode. Je krijgt bijvoorbeeld een recept voor 1 week of 1 maand. OHRA vergoedt medicijnen voor een maximale periode per recept. Daarna kun je een nieuw recept vragen aan jouw arts. OHRA vergoedt per recept maximaal de volgende periodes:

  • 15 dagen voor een geneesmiddel dat nieuw voor je is
  • 15 dagen voor een geneesmiddel tegen plotselinge aandoeningen die je direct moet laten behandelen met antibiotica of chemotherapie
  • 30 dagen voor geneesmiddelen die angst en onrust verminderen (anxiolytica)
  • 3 maanden voor geneesmiddelen voor de behandeling van een chronische ziekte
  • 12 maanden voor ‘de pil’ (anticonceptiemiddelen die je slikt)
  • 1 maand in andere gevallen

  Als een geneesmiddel in verschillende categorieën valt, vergoedt OHRA per recept de kortste periode.

  Voor sommige medicijnen hoef je maar 1 keer een recept te halen bij jouw arts. Als je daarna nieuwe medicijnen nodig hebt, kun je direct contact opnemen met jouw apotheek. OHRA vergoedt per jaar maximaal zo veel medicijnen als je in 1 jaar nodig hebt. Dit geldt voor:

  • 'de pil' (anticonceptiemiddelen die je slikt)
  • insuline voor de behandeling van suikerziekte (diabetes)

  Let op

  Ga je een medicijn gebruiken met een andere werkzame stof, een andere sterkte, of ga je het medicijn op een andere manier gebruiken? Dan heb je wel een nieuw recept nodig van jouw arts.

 • Heb ik een eigen risico?

  Voor de basisverzekering geldt een eigen risico. Voor de voorkeursmedicijnen van de lijst voorkeursgeneesmiddelen (pdf) betaal je geen (vrijwillig) eigen risico. Staat je medicijn niet op deze lijst? Dan hebben wij met apotheken afgesproken dat ze per werkzame stof altijd het goedkoopste medicijn aan jou meegeven. De kosten voor medicijnen vallen dan wel onder het eigen risico.

  De kosten voor de dienstverlening van de apotheek tellen ook mee voor je eigen risico. Dit geldt ook als je een voorkeursmedicijn krijgt.

  Je hebt zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar. Als je je volledige eigen risico hebt betaald, krijg je alles vergoed volgens het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Op www.medicijnkosten.nl zie je welke medicijnen je vergoed krijgt vanuit de OHRA Zorgverzekering.

  In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

 • Heb ik een eigen bijdrage?

  Voor sommige medicijnen moet je een eigen bijdrage betalen. Dat staat in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Op www.medicijnkosten.nl zie je voor welke medicijnen je een eigen bijdrage moet betalen en hoe hoog die eigen bijdrage is. De eigen bijdrage is maximaal € 250,- per persoon per jaar.

  Heb je een aanvullende verzekering? Die vergoedt misschien een deel van jouw eigen bijdrage, of zelfs jouw volledige eigen bijdrage. Onder 'Wat krijg ik vergoed vanuit de aanvullende verzekering in 2024?' zie je wat jouw aanvullende verzekering vergoedt.

 • Waar kan ik terecht?

  Je kunt jouw medicijnen halen bij apotheken. Vind hier een apotheek. Kijk onder 'Apotheek/geneesmiddelen'.

 • Mag ik naar een andere apotheek?

  Je mag naar een apotheek die geen contract heeft met OHRA. Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

 • Heb ik vooraf toestemming van OHRA nodig?

  Je medicijnen krijg je vergoed uit jouw basisverzekering als deze voorkomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Voor sommige geneesmiddelen heb je een akkoordverklaring nodig. Je arts weet voor welke medicijnen dit geldt. Deze zal meestal de toestemming aanvragen en een artsenverklaring invullen.

 • Hoe vraag ik om toestemming?

  Als jouw arts een medicijn voorschrijft waarvoor je toestemming nodig hebt, dan kan hij een artsenverklaring invullen. Deze artsenverklaring neem je mee naar een apotheek die een contract heeft met OHRA. De apotheker kan dan beoordelen of OHRA het geneesmiddel vergoedt. Je hoeft dus niet eerst toestemming te vragen aan OHRA.

  Heb je toestemming nodig voor een medicijn en wil je naar een apotheek waarmee OHRA geen contract heeft? Dan moet je eerst toestemming vragen aan OHRA.

Declareren. Lekker. Makkelijk

Declareren kan heel eenvoudig via Mijn OHRA Zorgverzekering. Of ga terug naar het vergoedingenoverzicht.

Zorgkosten declareren Terug naar vergoedingen