Tarieven voor de vergoeding van zorg: zo steekt het in elkaar

Wij werken met verschillende tarieven voor de vergoeding van zorg. Dit geldt voor vergoedingen vanuit de basisverzekering en onze aanvullende verzekeringen. Omdat we begrijpen dat dit verwarrend kan zijn, geven we graag meer informatie over de tarieven die wij gebruiken.

De tarieven op een rij

Voor de vergoeding van zorg gebruiken wij verschillende tarieven:

  1. Gedeclareerde tarieven
  2. Afgesproken tarieven
  3. Wettelijke tarieven
  4. Redelijke marktprijs (marktconforme tarief)
  5. Maximum tarieven

Gedeclareerde tarieven

Gedeclareerde tarieven zijn de tarieven of bedragen die op de rekening staan die je van je zorgverlener krijgt. Ben je voor de zorg verzekerd? Dan krijg je de rekening volledig vergoed. Het maakt bij ons namelijk niet uit of wij wel of geen afspraken met de zorgverlener hebben.

Afgesproken tarieven

Dit is het tarief dat wij met zorgverleners hebben afgesproken voor zorg of een behandeling. Wij maken namelijk met veel zorgverleners afspraken over de kwaliteit, service en prijs. De afspraken over de prijs noemen we 'afgesproken tarieven'.

Wettelijke tarieven

De overheid bepaalt voor sommige zorg uit de basisverzekering wat de tarieven zijn. Dat zijn de wettelijke tarieven. De tarieven van je zorgverlener mogen niet hoger, maar ook niet lager zijn dan het wettelijke tarief.

Redelijke marktprijs

Dit is het tarief dat voor bepaalde zorg in Nederland gebruikelijk is. Je kunt ook zeggen dat het om het tarief gaat dat door de Nederlandse markt redelijk wordt gevonden. De gedeclareerde kosten staan in verhouding tot de prijs van soortgelijke zorg, bij soortgelijke zorgverleners. We noemen het ook wel het marktconforme tarief.

Maximum tarieven

Er gelden maximum tarieven voor de vergoeding van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en Wijkverpleging (verpleging en verzorging thuis). Maak je gebruik van een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan geldt een beperkte vergoeding en betaal je een deel van de rekening zelf. Je krijgt 75% van de rekening vergoed maar nooit meer dan het maximum tarief.

Welk tarief geldt nou wanneer?

Ben je benieuwd welk tarief wij hanteren? Dat lees je in de polisvoorwaarden.

Reglementen en tarievenlijsten

Weten welke reglementen en tarievenlijsten gelden voor de OHRA Zorgverzekering? Die vind je hier!