Zorg voor een waardig afscheid

De laatste maanden, weken of misschien wel dagen van iemands leven breken aan. Het afscheid is in zicht. Deze periode wordt ook wel de terminale fase genoemd. Een emotionele en zware tijd, er komt veel bij kijken. Daarom helpen we je graag.

Als het thuis niet meer gaat

Natuurlijk wil je er graag voor je naaste zijn. En hem of haar zo lang mogelijk thuis verzorgen. Maar soms gaat dat niet meer. Het kan te zwaar zijn of er is veel zorg nodig. Gelukkig bestaat dan de mogelijkheid om te kiezen voor een speciale instelling, zoals een hospice of palliatieve afdeling van een ziekenhuis, verzorgingshuis of verpleeghuis.

Naar een hospice, verzorgingshuis of het ziekenhuis

Als de huisarts vaststelt dat de levensverwachting korter is dan 3 maanden, kom je in aanmerking voor terminale zorg buitenshuis. De zorg wordt dan verleend tot het moment van overlijden. Het maakt dus niet uit als dit langer duurt dan 3 maanden. Er zijn verschillende mogelijkheden waar je uit kunt kiezen. Wij zetten ze hieronder graag voor je op een rij.

 • Zorg in een hospice

  Heb je gekozen voor zorg in een hospice, dan kun je een vergoeding krijgen vanuit de Wet langdurige zorg. Je kunt alleen gebruikmaken van een hospice met een zogenaamde Wtzi-toelating (Wet toelating zorginstellingen). Deze wet toetst of de zorginstellingen voldoen aan de wettelijke eisen. Deze eisen zijn met name gericht op de bereikbaarheid van spoedeisende zorg, de transparantie van de structuur van het bestuur van de zorginstelling en de bedrijfsvoering van de zorginstelling. Vind een hospice met een Wtzi-toelating.

  Ook is een speciale indicatie (zorgprofiel) nodig van het CIZ (het landelijk Centrum voor Indicatiestelling): het zognaamde 'Zorgprofiel VV Beschermd verblijf met intensieve PTZ' (Palliatief Terminale Zorg)’ aan. We laten graag zien hoe je de indicatie aanvraagt.

  De zorg kan geleverd worden bij alle zorgpakketten die de Wlz biedt. Dit zijn:

  Volledig pakket thuis (vpt)

  Er moet permanent zorg en toezicht nodig zijn, 24 uur per dag. Je krijgt dezelfde zorg als in een instelling, maar dan in het hospice. Je kunt bijvoorbeeld denken aan verpleging en verzorging, maaltijden, vervoer van en naar zorgverleners, hulp in het huishouden etc.

  Modulair pakket thuis (mpt)

  Bij modulair pakket thuis ontvang je (net als bij het volledig pakket thuis) dezelfde zorg als in een instelling. Je krijgt alleen geen maaltijden.

  Persoonsgebonden budget (PGB)

  Je koopt zelf de zorg in en betaalt deze van het Persoonsgebonden budget. Aan het Persoonsgebonden budget worden strenge voorwaarden gesteld. Je kunt ook kiezen voor een combinatie van een PGB en mpt.

  Hier lees je meer over het vpt, het mpt en het PGB en de regels die hieraan gesteld worden (kijk onder de kop ‘Je krijgt een telefoontje van het zorgkantoor).

  Kies je voor een hospice zonder Wtzi-toelating?

  Dan kan het zijn dat de zorgverzekering de kosten vergoedt van uit de Wijkverpleging. Hiervoor heb je geen indicatie vanuit het CIZ nodig.

  Betaal je zelf ook een gedeelte?

  Bij verblijf in een hospice betaal je een eigen bijdrage voor de dagelijkse kosten zoals eten en drinken, een internetaansluiting of huur van een telefoon. Ook geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Die wordt berekend door het CAK. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt gebaseerd op het inkomen, vermogen en persoonlijke situatie. Met de rekenhulp kun je zien hoeveel je moet betalen.

  Mogelijk vergoedt de aanvullende zorgverzekering (een deel van) deze eigen bijdrage. De basisverzekering biedt hiervoor helaas geen vergoeding. Ben je bij ons verzekerd? Bekijk dan de eventuele vergoeding voor de eigen bijdrage voor een hospice in de OHRA Vergoedingenwijzer.

  Bij een andere zorgverzekeraar kunnen andere voorwaarden gelden. Je kunt het beste even contact opnemen met deze zorgverzekeraar.

 • Zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

  Verblijft degene die je verzorgt al in een verpleeg- of verzorgingstehuis? En is de terminale fase aangebroken? Dan is er in dit geval al een indicatie (zorgprofiel) vanuit de Wet langdurige zorg met een bijbehorend zorgzwaartepakket. De terminale zorg maakt hier nu ook onderdeel van uit. Je hoeft dus geen nieuwe indicatie aan te vragen. De kosten worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg.

  Betaal ik een gedeelte zelf?

  Soms moet je helaas een gedeelte van de kosten zelf betalen. Dit is de zogenaamde eigen bijdrage.

  Het kan ook zijn dat degene die je verzorgt nog thuis woont, maar naar een verpleeg- of verzorgingstehuis gaat. De zorgverzekering dekt in dit geval de kosten vanuit de vergoeding voor Thuiszorg/Wijkverpleging. Hiervoor betaal je geen eigen risico of eigen bijdrage. Er moet wel voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

  • De huisarts moet de levensverwachting vaststellen. Om in aanmerking te komen voor terminale zorg buitenshuis geldt een levensverwachting van maximaal 3 maanden. De zorg wordt dan verleend tot het moment van overlijden. Het maakt dus niet uit als dit langer duurt dan 3 maanden
  • Het verpleeg- of verzorgingshuis heeft een Wtzi-toelating
  • Je kiest voor zorg in natura of een Persoonsgebonden budget (PGB)
  • Je hebt vooraf geen toestemming van ons nodig. Ben je niet voor zorg verzekerd bij ons? Dan kunnen andere voorwaarden gelden. Hiervoor kun je het beste even met je zorgverzekeraar contact opnemen
 • Zorg in het ziekenhuis

  De zorg vindt dan plaats op de palliatieve afdeling van het ziekenhuis. De zorgverzekering vergoedt de kosten. Is de zorgverzekering bij ons afgesloten? Bekijk dan de eventuele vergoeding voor ziekenhuiszorg in de OHRA Vergoedingenwijzer. Goed om te weten: je hebt vooraf geen toestemming van ons nodig. Loopt de zorgverzekering bij een andere zorgverzekeraar? Dan kunnen andere voorwaarden gelden. Je kunt het beste even contact opnemen met deze zorgverzekeraar.

  Betaal je een gedeelte zelf?

  Tot 18 jaar geldt geen eigen risico voor de zorgverzekering. Vanaf 18 jaar betaal je wel een eigen risico voor ziekenhuiszorg.

Hulp nodig?

Vind je het lastig om je weg te vinden? En heb je zelf (of degene waar je voor zorgt) een zorgverzekering bij ons? Dan kun je het Laatste Levensfase Loket van het OHRA Zorgteam bellen. Ze kunnen je informatie geven over bijvoorbeeld euthanasie, rouwverwerking en terminale thuiszorg.

Je kunt ons bellen  telefoonnummer 013 593 80 02 (lokaal tarief). Wij zijn van maandag tot en met vrijdag te bereiken van 13.00 tot 17.30 uur.