Eigen bijdrage: wat betaal je?

Soms wordt het bedrag niet volledig vergoed en moet je een gedeelte van de kosten zelf betalen. Wij vertellen je er graag meer over.

Bij wet geregeld

Er zijn in Nederland verschillende wetten. De eigen bijdrage verschilt per wet. We zetten ze graag voor je op een rijtje:

  • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) - Hier geldt dat je altijd een gedeelte van de kosten zelf betaalt. De eigen bijdrage voor de Wmo is maximaal € 17,50 per 4 weken. Woon je in een huishouden met iemand die nog niet de AOW-leeftijd bereikt heeft? Dan betaal je geen eigen bijdrage. Een gemeente kan zelf bepalen of zij deze maximale eigen bijdrage verder verlagen. Wil je weten of dit het geval is? Je kunt dit navragen bij de gemeente waar de persoon die je verzorgt woont

  • De Wet Langdurige zorg (Wlz) – ook hier geldt een eigen bijdrage. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen bijdrage als de hulp of het hulpmiddel op naam van het kind geleverd wordt. Is dit op naam van de ouders? Dan geldt wel een eigen bijdrage

  • De Jeugdwet - meestal betaal je geen eigen bijdrage. Dat geldt alleen als je kind uit huis is, dus buiten het gezin verblijft

Reken het bedrag eenvoudig zelf uit

De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door het CAK, een overheidsinstantie. Hoe hoog de eigen bijdrage is, hangt af van een aantal factoren. Zoals de gezinssamenstelling en het inkomen. Met de rekenhulp van het CAK bereken je eenvoudig hoeveel eigen bijdrage je ongeveer moet betalen. De eigen bijdrage wordt ook door het CAK geïnd.

Voor sommige vormen van zorg vanuit de Wmo geldt een zogenaamd abonnementstarief. Chronische zieken en ouderen betalen maximaal € 19,- per maand voor:

  • Algemene voorzieningen zoals een boodschappendienst, maaltijdservice of vervoerspas
  • Maatwerkvoorzieningen zoals individuele begeleiding en een scootmobiel

Bezwaar maken

Ben je het niet eens met de eigen bijdrage? Dan kun je bezwaar maken bij het CAK.