Kom je er niet uit?

Staat de zorg die je nodig hebt er niet bij of kun je geen antwoord vinden op je vraag? Dat is vervelend. Maar misschien zijn er nog wel mogelijkheden. Het kan namelijk zijn dat de zorg niet in onze Zorg Assistent te vinden is, maar dat je wel bij een bepaalde instantie terecht kunt. We wijzen je graag de weg.

 • Je hebt behoefte aan zorg gericht op je privé leven

  Dan kan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) mogelijk uitkomst bieden. De Wmo is er namelijk op gericht dat men zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen en sociale contacten kan onderhouden. Elke gemeente in Nederland is verantwoordelijk om haar inwoners maatschappelijke ondersteuning te bieden.

  Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning geldt een eigen bijdrage. Deze wordt bepaald en geïnd door het CAK: een overheidsinstantie. Met de rekenhulp van het CAK kun je berekenen hoeveel eigen bijdrage je moet betalen.

 • Als je een (aangepast) hulpmiddel nodig hebt voor werk, school of opleiding

  Dan kun je misschien terecht bij het UWV. Wel gelden hiervoor strenge voorwaarden. Als je een (aanpassing op een) hulpmiddel via het UWV ontvangt, dan vergoedt het UWV dit volledig. Er geldt dus geen eigen bijdrage.

 • Misschien kunnen wij helpen?

  Ben je als mantelzorger bij ons voor zorg verzekerd? Of degene waar je voor zorgt? Dan kun je de vraag stellen aan ons Zorgteam. Hopelijk kunnen zij je verder helpen.

  Wat moet je doen?

  Stuur via een e-mail je vraag naar ons Zorgteam.

  In de mail kun je de volgende gegevens vermelden:
  • Geef een beknopte omschrijving van de aandoening of situatie
  • Geef aan welke zorg je nu biedt als mantelzorger. Je kunt een korte omschrijving geven. Zoals schoonmaken, maaltijden verzorgen, medicatie toedienen of aankleden
  • Geef aan of er al professionele hulp is ingeroepen. Is dat het geval? Omschrijf dan kort om welke hulp het gaat

  Ben je als mantelzorger niet bij ons verzekerd? En heeft degene voor wie je zorgt ook een andere zorgverzekering? Neem dan even contact op met je eigen zorgverzekeraar. Zij kunnen je verder helpen.