Het UWV, een brug tussen werk of opleiding

Bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) kun je terecht met alle vragen die te maken hebben met ziekte of een handicap en je werk of opleiding. En de hulpmiddelen die je hiervoor nodig hebt. Moet je bij het UWV een aanvraag voor een hulpmiddel indienen? Dan helpen we je er graag stap voor stap doorheen.

Stel winkelen nog even uit!

We vallen maar meteen met de deur in huis, koop nog even niks of laat nog geen aanpassing doen. Het UWV heeft namelijk vaste leveranciers waarmee ze afspraken hebben gemaakt. Regel je het zelf, dan krijg je geen vergoeding van het UWV. Wacht daarom eerst tot de aanvraag akkoord is, vervolgens hoor je of het UWV de hulpmiddelen bestelt of waar je ze eventueel zelf kunt bestellen.

 • Waar moet de aanvraag naar toe?

  De aanvraag moet je rechtstreeks sturen naar het UWV.

  Nog even voor de zekerheid, je moet wel voldoen aan deze voorwaarden:

  • Er moet sprake zijn van een handicap of ziekte waardoor iemand zijn werk niet goed kan doen of beperkt wordt in het volgen van onderwijs. (Dit heet een SFB: een structurele functionele beperking)
  • Iemand kan alleen goed onderwijs volgen en/of werk uitvoeren met de kostenvergoeding of het hulpmiddel dat aangevraagd wordt
  • Iemand (of de ouders) heeft een gezinsinkomen dat lager ligt dan de inkomensgrens. De hoogte van de inkomensgrens is afhankelijk van de persoonlijke situatie. In de aanvraag moet je dit aangeven. De inkomensgrens geldt niet voor de vergoeding van voertuigen die speciaal bestemd zijn voor invaliden, zoals een elektrische rolstoel of driewielfietsen. Ook voor vervoer van en naar school geldt deze inkomensgrens niet
  • Een burgerservicenummer (BSN) is verplicht
 • Hoe lang moet je op antwoord wachten?

  Wachten kan lang duren, daarom is het fijn om te weten waar je aan toe bent. We helpen je graag:

  Het UWV neemt binnen 8 weken nadat de aanvraag is ingediend een besluit. Als zij nog extra informatie nodig hebben, nemen zij contact op. De 8 weken gaan pas in vanaf het moment dat alle informatie bij het UWV binnen is. Lever daarom alle gegevens direct met de aanvraag in, of zo snel mogelijk daarna.

  Wat als het UWV langer tijd nodig heeft?

  Heeft het UWV aan 8 weken niet genoeg? Dat kan, maar daar moeten ze wel een goede reden voor hebben. Ze zijn verplicht om deze periode schriftelijk te verlengen voordat de 8 weken om zijn. Natuurlijk hoop je dat je binnen 8 weken bericht krijgt. Is dit niet het geval, dan heb je de volgende rechten:

  • Recht op een dwangsom
  • Je kunt alsnog een besluit afdwingen door direct bij de rechtbank beroep in te stellen. De Rechtbank zal dan niet inhoudelijk ingaan op de aanvraag, maar zal het UWV verplichten om een besluit te nemen. Hiervoor moet je vaak wel griffierechten betalen

  Voor je deze stappen onderneemt, moet je wel eerst de betreffende instantie ‘in gebreke stellen’. Dit doe je als volgt:

  1. Download het 'formulier ingebrekestelling'
  2. Print het formulier uit en vul het in
  3. Stuur het formulier naar de instantie waar je mee te maken hebt. De contactgegevens vind je in de brieven die je van een van deze instanties gekregen hebt

  Is er acuut zorg nodig? Dan kun je bij de rechtbank tussentijds ook een voorlopige voorziening aanvragen. Dan is de zorg in elk geval tijdelijk geregeld.

  Heb je een rechtsbijstandverzekering?

  Dan kun je bij ons juridische bijstand krijgen. Conflicten met de lokale en landelijke overheid zijn verzekerd onder de dekking Consument en Wonen. Heb je wel een rechtsbijstandverzekering bij ons maar zonder deze dekking? Dan kun je altijd gebruik maken van gratis telefonisch juridisch advies.

  Ben je voor rechtsbijstand verzekerd bij een andere verzekeraar? Neem dan contact op met deze verzekeraar voor meer informatie.

 • Je hebt bericht gekregen van het UWV. Wat nu?

  En dan valt de envelop op de mat met de uitslag van het UWV. Altijd een spannend moment. Natuurlijk hoop je op een goedkeuring, maar helaas kan het ook een slecht bericht zijn. Wat moet je doen?

  • Heb je bericht gekregen dat de aanvraag goedgekeurd is? Heel fijn. Alle informatie over dit besluit kun je lezen in de brief die je krijgt van het UWV. Je kunt in ieder geval rekenen op een vergoeding van de goedkoopste mogelijkheid die geschikt is. Meer informatie
  • Vervelend als je bericht hebt gekregen dat je geen recht hebt op een vergoeding of hulpmiddel. In de brief van het UWV kun je lezen waarom zij dit besloten hebben. Ben je het er niet mee eens? Dan kun je bezwaar maken