Andere mening? Dien bezwaar in bij het UWV

Ben je het niet eens met een beslissing van het UWV (het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)? Dan kun je bezwaar maken. Omdat je situatie al vervelend genoeg is, helpen we je graag verder zodat er hopelijk snel een goede oplossing gevonden wordt.

 • Kies zelf hoe je bezwaar maakt

  Je kunt op verschillende manieren laten weten dat je het niet eens bent met de beslissing. Dit kan direct via de website van het UWV. Maar ook is het mogelijk om een brief te sturen. Hier vind je een voorbeeldbrief. Het is belangrijk dat je alle benodigde gegevens in de brief zet. Bekijk dit op de website van het UWV.

  Goed om te weten

  Je kunt alleen bezwaar maken als in de brief met het besluit van het UWV vermeld staat dat je bezwaar kunt maken.

  Zorg dat je deze gegevens bij de hand hebt als je bezwaar maakt:

  • Het BSN (Burgerservicenummer) van degene die de zorg nodig heeft
  • Zijn/haar DigiD gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord)
  • Het kenmerk en de datum die op de brief vermeld staan (het gaat om de brief waarin het besluit van het UWV staat)
  • Naam en telefoonnummer van de (huis)arts van degene die de zorg nodig heeft

  Belangrijk

  Als je voor iemand anders een bezwaar indient, kun je dit alleen per brief doen. Helaas kan het in dit geval niet online. Je moet dan ook een machtiging meesturen waarin staat dat je het bezwaar indient. Met dit formulier regel je deze machtiging. Omdat je nu gemachtigd bent, mag je de brief wel zelf ondertekenen. Een machtiging is niet nodig als je het bezwaar door een advocaat of professionele hulpverlener laat indienen.

 • Het bezwaar is opgestuurd. Hoe verder?

  Binnen 5 werkdagen krijg je bericht van het UWV dat het bezwaar is ontvangen. Daarna nemen ze meestal eerst telefonisch contact op om het bezwaar te bespreken. Gaat het bezwaar over een medische beslissing? Dan is het goed mogelijk dat er een medisch onderzoek volgt.

  Als je wilt, kun je gebruik maken van een hoorzitting. Je kunt dan zelf komen vertellen waarom je bezwaar maakt tegen de beslissing.

 • Je krijgt bericht van het UWV

  Binnen 13 weken nadat je bezwaar hebt ingediend, krijg je bericht. Dit duurt zelfs nog iets langer als er een medische keuring is geweest; dan is het binnen 17 weken. De uitslag krijg je per brief. Hierin staat: 

  • Dat ze het eens zijn met je bezwaar
   In de brief staat dan de nieuwe beslissing van het UWV vermeld
  • Dat ze het niet eens zijn met je bezwaar
   Helaas, ze blijven bij de oude beslissing
 • Ben je het er niet mee eens?

  Natuurlijk kun je het niet eens zijn met de uitslag. Maar het is ook mogelijk dat je binnen de periode van 13 of 17 weken geen bericht hebt gehad. Dan kun je altijd nog naar de Rechtbank stappen en beroep aantekenen (doe dit wel binnen 6 weken, daarna kan het niet meer).

  Bekijk een voorbeeld van een beroepschrift. Meestal kost dit geld, je betaalt namelijk vaak griffierechten.

  Voor je deze stappen onderneemt, moet je wel eerst de betreffende instantie ‘in gebreke stellen’. Dit doe je als volgt:

  1. Download het 'formulier ingebrekestelling'
  2. Print het formulier uit en vul het in
  3. Stuur het formulier naar het UWV. De contactgegevens vind je in de brieven die je van het UWV gekregen hebt

  Is er acuut zorg nodig? Dan kun je bij de rechtbank tussentijds ook een voorlopige voorziening aanvragen. Dan is de zorg in elk geval tijdelijk geregeld.

 • Ben je het ook niet eens met de uitspraak van de Rechtbank?

  Dan kun je als laatste stap nog in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep (doe dit wel binnen 6 weken naar de uitspraak van de Rechtbank, daarna kan het niet meer).

  Bekijk een voorbeeld van een beroepschrift. Ook hier betaal je griffierechten.

  De Centrale Raad van Beroep neemt een definitief besluit. Als je het niet een bent met het besluit, kun je geen stappen meer zetten. Er zit niets anders op dan je bij de situatie neerleggen.

  Heb je een rechtsbijstandverzekering?

  Dan kun je bij ons juridische bijstand krijgen. Conflicten met de lokale en landelijke overheid zijn verzekerd onder de dekking ‘Consument en Wonen’. Heb je wel een rechtsbijstandverzekering bij ons maar zonder deze dekking? Dan kun je altijd gebruik maken van gratis telefonisch juridisch advies.

  Ben je voor rechtsbijstand verzekerd bij een andere verzekeraar? Neem dan contact op met die verzekeraar voor meer informatie.