Samen lossen we het conflict op

Hoe los ik dit nu op, zul je misschien denken bij een conflict. Machteloos, voel je je. Maar dat ben je niet. Met de OHRA Rechtsbijstandverzekering werk je samen met een jurist van DAS aan een oplossing. En als het nodig is, schakelen we andere deskundigen in, zoals een advocaat. Is een oplossing niet mogelijk zonder dat een rechter ernaar kijkt? Ook daar slepen we je doorheen. Samen met jou. Voor jou.

Alleen verzekerd wat jij belangrijk vindt

Bij de OHRA Rechtsbijstandverzekering kun je kiezen uit 4 verschillende dekkingen. Net wat jij belangrijk vindt. 

 • Consument & wonen
 • Inkomen 
 • Belasting & vermogen 
 • Verkeer

Waarvoor ben je verzekerd?

Dekking Dekt conflicten over Waar ben je verzekerd
Consument & Wonen Goederen en diensten Europese Unie (uitgebreid) (*)
  Woning Nederland
  Onderwijs Europese Unie (uitgebreid)
  Overheid Nederland
Inkomen Loondienst & Ambtenaar Europese Unie (uitgebreid)
  Uitkeringen (sociale zekerheid) Europese Unie (uitgebreid)
  Tuchtzaken over je werk Europese Unie (uitgebreid)
Belasting & Vermogen Vermogensbeheer Nederland
  Vakantiewoning in het buitenland Europese Unie (uitgebreid)
  Scheidingsmediation Nederland
  Belastingen Nederland
Verkeer Contracten over motorrijtuigen Wereld
  Schade en letsel in het verkeer Wereld
  Strafzaken in het verkeer Wereld

*Europese Unie (uitgebreid), hieronder vallen: 

 • alle landen die lid zijn van de Europese Unie; 
 • en de volgende landen die grenzen aan de Europese Unie: Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Vaticaanstad, IJsland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, de Kanaaleilanden en het Isle of Man. 

Lees meer over deze dekkingen.

Let op: bij elk conflict staat in de polisvoorwaarden beschreven in welke landen je verzekerd bent.

Een compleet team staat voor je klaar

Als je conflict valt onder de dekking die je hebt gekozen, dan word je geholpen door de juristen en advocaten van DAS. Als het nodig is vergoedt DAS ook de kosten om advocaten, procureurs, deurwaarders, getuigen en andere deskundigen in te schakelen. Moet je naar de rechter? De proceskosten betaalt DAS.

We verzekeren niet alles

Eerlijk is eerlijk, je krijgt niet altijd hulp. Bijvoorbeeld bij deze situaties niet: 

 • Je had al een conflict voordat je de verzekering afsloot
 • Je hebt een zakelijk conflict
 • Je woont niet meer in Nederland
 • Je kind heeft een conflict, maar woont niet meer thuis en studeert niet meer

Maar ook als je geen hulp krijgt, is DAS er voor jou. Je kunt DAS altijd gratis bellen voor juridisch advies. Wil je precies weten wat we wel en niet verzekeren? Lees dan onze polisvoorwaarden.

Wanneer werken we met een minimum belang?

Bij de dekkingen Consument en WonenInkomen en Belasting & Vermogen geldt er een minimum belang van € 175,-. Dit betekent dat je geen hulp krijgt bij je conflict als de schade lager is dan € 175,-. Er geldt geen minimum belang voor straf- en tuchtzaken, het verhalen van letselschade buiten het verkeer en op de dekking Verkeer.  

Het precieze bedrag van het minimum belang staat bij elk conflict in het dekkingsoverzicht in de polisvoorwaarden.

Externe kosten en het kostenmaximum

Bij onze rechtsbijstandverzekering maken we onderscheid tussen ‘interne kosten’ en ‘externe kosten’. Interne kosten zijn de kosten die de juridisch specialisten en advocaten in dienst van DAS maken. Deze kosten vergoedt de rechtsbijstandverzekering helemaal. Externe kosten zijn de kosten die volgens DAS nodig zijn om jou goed te kunnen bijstaan. We vergoeden deze kosten tot maximaal € 25.000,- per conflict. Het precieze bedrag staat bij elk conflict in het dekkingsoverzicht in de polisvoorwaarden.

Externe kosten zijn bijvoorbeeld:

 • Griffierechten: de kosten die je moet betalen om je zaak voor de rechter te brengen.
 • Kosten van deskundigen die DAS inschakelt om bewijs te leveren over de oorzaak of de hoogte van de schade. Bijvoorbeeld advocaten, andere juristen, artsen of mediators (bemiddelaars).
 • Kosten van getuigen en deskundigen die de rechter oproept.
 • Kosten die de tegenpartij heeft gemaakt en waarvan de rechter bepaalt dat jij ze moet betalen.

DAS betaalt als de schuldige geen geld heeft

De specialisten van DAS laten je niet in de kou staan. Ook niet als de schuldige de schade niet kan betalen. Dat doet DAS dan. DAS vergoedt maximaal € 2.000,-. Voorwaarde is wel dat je niet op een andere manier deze schade vergoed kan krijgen. Bijvoorbeeld als je een inboedelverzekering hebt en zo de schade aan je inboedel gedekt is.

Ben je het toch niet met DAS eens?

DAS zet met het team van specialisten alles op alles om je conflict op te lossen. Maar misschien vind je toch dat DAS niet genoeg voor je heeft gedaan (al hopen we dat natuurlijk niet). Verschil je van mening met je jurist over de vraag of je zaak haalbaar is? Als je er samen niet uitkomt, kun je DAS vragen de geschillenregeling toe te passen. Heb je een klacht? Lees dan in de klachtenregeling hoe je deze indient bij DAS. Meer over de geschillen- en de klachtenregeling lees je in de voorwaarden.