Samen lossen we het conflict op

Hoe los ik dit nu op, zul je misschien denken bij een conflict. Machteloos, voel je je. Maar dat ben je niet. Met de OHRA Rechtsbijstandverzekering werk je samen met een jurist van DAS aan een oplossing. En als het nodig is, schakelen we andere deskundigen in. Is een oplossing niet mogelijk zonder dat een rechter ernaar kijkt? Ook daar slepen we je doorheen. Samen met jou. Voor jou.

Alleen verzekerd wat jij belangrijk vindt

Bij de OHRA Rechtsbijstandverzekering kun je kiezen uit 4 verschillende dekkingen. Net wat jij belangrijk vindt. 

  • Consument & wonen
  • Inkomen 
  • Belasting & vermogen 
  • Verkeer

Waarvoor ben je dan verzekerd?

Dekking Dekt conflicten over Waar ben je verzekerd
Consument & wonen Goederen of diensten Benelux & Duitsland
  Woning Nederland
  Onderwijs Benelux & Duitsland
  Overheid Nederland
Inkomen Loondienst & Ambtenaar Benelux & Duitsland
  Uitkeringen (sociale zekerheid) Benelux & Duitsland
  Tuchtzaken over je werk Benelux & Duitsland
Belasting & vermogen Vermogensbeheer Nederland
  Vakantie- / 2e woning in het buitenland Europese Unie
  Scheidingsmediation Nederland
  Belastingen Nederland
Verkeer Contracten over reparatie, slepen en vervoer motorrijtuigen Europa+
  Andere contracten over motorrijtuigen Benelux & Duitsland
  Schade en letsel in het verkeer Europa+
  Strafzaken in het verkeer Europa+

Lees meer details over deze dekkingen.

Let op: bij elk conflict staat in de polisvoorwaarden beschreven in welke landen je verzekerd bent.

Een compleet team staat voor je klaar

Als je conflict valt onder de dekking die je hebt gekozen, dan word je geholpen door de juristen van DAS. DAS vergoedt dan ook de kosten als het nodig is om advocaten, procureurs, deurwaarders, getuigen en andere deskundigen in te schakelen. Moet je naar de rechter? De proceskosten betaalt DAS.

We verzekeren niet alles

Eerlijk is eerlijk, je krijgt niet altijd hulp. Bijvoorbeeld bij deze situaties niet: 

  • Je had al een conflict voordat je de verzekering afsloot
  • Je hebt een zakelijk conflict
  • Je woont niet meer in Nederland
  • Je kind heeft een conflict, maar woont niet meer thuis en studeert niet meer

Maar ook als je geen hulp krijgt, is DAS er voor jou. Je kunt DAS altijd gratis bellen voor juridisch advies. Wil je precies weten wat we wel en niet verzekeren? Lees dan onze polisvoorwaarden.

Wanneer werken we met een minimum belang?

Alleen in een straf- of tuchtzaak geldt geen minimum belang. Bij alle andere zaken wel. Dit betekent dat we je niet steunen met het conflict als je schade lager is dan dit bedrag. Hoe hoog dit minimum belang is, lees je in de polisvoorwaarden.

DAS betaalt als de schuldige geen geld heeft

De specialisten van DAS laten je niet in de kou staan. Ook niet als de schuldige de schade niet kan betalen. Dat doet DAS dan. DAS vergoedt maximaal € 1.250,-. Voorwaarde is wel dat je niet op een andere manier deze schade vergoed kan krijgen. Bijvoorbeeld als je een All Risk autoverzekering hebt en zo de schade aan je auto gedekt is.

Ben je het toch niet met DAS eens?

DAS zet met het team van specialisten alles op alles om je conflict op te lossen. Maar misschien vind je toch dat DAS niet genoeg voor je heeft gedaan. (Al hopen we dat natuurlijk niet.) Verschil je van mening met je jurist over de vraag of je zaak haalbaar is? Als je er samen niet uitkomt, kun je DAS vragen de geschillenregeling toe te passen. Heb je een klacht? Lees dan in de klachtenregeling hoe je deze indient bij DAS. Meer over de geschillen- en de klachtenregeling lees je in de voorwaarden.