Externe kosten en minimum belang bij je rechtsbijstandverzekering

Externe kosten bij je rechtsbijstandverzekering

Bij onze rechtsbijstandverzekering maken we onderscheid tussen ‘interne kosten’ en ‘externe kosten’. Interne kosten zijn de kosten die de juridisch specialisten en advocaten in dienst van DAS maken. Deze kosten vergoedt de rechtsbijstandverzekering helemaal. Externe kosten zijn de kosten die volgens DAS nodig zijn om jou goed te kunnen bijstaan. Je vindt de vergoedingen per dekking in het dekkingsoverzicht in de polisvoorwaarden of op de volgende pagina's: 

Externe kosten zijn bijvoorbeeld:

  • Griffierechten: de kosten die je moet betalen om je zaak voor de rechter te brengen.
  • Kosten van deskundigen die DAS inschakelt om bewijs te leveren over de oorzaak of de hoogte van de schade. Bijvoorbeeld advocaten, andere juristen, artsen of mediators (bemiddelaars).
  • Kosten van getuigen en deskundigen die de rechter oproept.
  • Kosten die de tegenpartij heeft gemaakt en waarvan de rechter bepaalt dat jij ze moet betalen.

Minimum belang bij je rechtsbijstandverzekering

Bij de dekkingen Cosument & Wonen, Inkomen en Belasting & Vermogen geldt er een minimum belang van € 175,-. Dit betekent dat je geen hulp krijgt bij je conflict als de schade lager is dan € 175,-.

Er geldt geen minimum belang voor straf- en tuchtzaken, het verhalen van letselschade buiten het verkeer en op de dekking Verkeer.