Veelgestelde vragen rechtsbijstandverzekering

Heb je een vraag over de OHRA Rechtsbijstandverzekering? Misschien staat je vraag hier wel bij. Is dat niet zo? Stel dan je vraag eenvoudig online.

 • Wanneer mag ik een eigen advocaat kiezen?

  Het uitgangspunt van onze rechtsbijstandverzekering is dat de juristen en advocaten van DAS je bijstaan in een conflict. Slechts in 2 situaties mag je aangeven of je je laat bijstaan door een jurist of advocaat van DAS of door een advocaat of andere rechtshulpverlener die niet bij DAS in dienst is.

  1. Wanneer het nodig is om namens jou een gerechtelijke of administratieve procedure te voeren. Is het in zo’n procedure niet verplicht om een advocaat in te schakelen, maar kies je er toch voor om je te laten bijstaan door een rechtshulpverlener die niet in dienst is van DAS? Dan betaal je een eigen risico van € 250,- per procedure. En vergoedt DAS de kosten van die rechtshulpverlener, als onderdeel van het bedrag dat DAS maximaal vergoedt voor externe kosten, tot maximaal € 7.500,- per procedure. Lees meer informatie op de website van DAS.
  2. Wanneer in een geschil beide partijen verzekerd zijn voor rechtsbijstand bij DAS en aanspraak maken op juridische hulp van DAS. Beide verzekerden mogen zich dan op kosten van DAS door een eigen advocaat laten bijstaan.

  Let op:

  Schakel niet zomaar een advocaat of andere rechtshulpverlener in. Alleen DAS mag opdrachten geven aan een advocaat. En DAS vergoedt alleen de redelijke en noodzakelijke kosten tot aan een maximumbedrag. Je vindt de precieze regeling in de polisvoorwaarden.

 • Wat betekent 'externe kosten'?

  Bij onze rechtsbijstandverzekering maken we onderscheid tussen ‘interne kosten’ en ‘externe kosten’. Interne kosten zijn de kosten die de juridisch specialisten en advocaten in dienst van DAS maken. Externe kosten zijn de kosten die volgens DAS nodig zijn om jou goed te kunnen bijstaan. Lees meer op de pagina over externe kosten.

 • Wie zijn er precies verzekerd als ik kies voor Alleenstaand of Gezin/samenwonenden?

  Bij de rechtsbijstandsverzekering kun je kiezen uit een verzekering voor een alleenstaande of een verzekering voor een gezin/samenwonenden.

  Bij een verzekering voor een alleenstaande zijn verzekerd: 

  • jijzelf, als jij diegene bent die de verzekering heeft afgesloten 
  • je minderjarige kleinkinderen die niet bij je thuis wonen, maar die wel aan je zijn toevertrouwd
  • je nabestaanden voor wie je een erkende zorg- of onderhoudsplicht hebt. Zij krijgen dan rechtsbijstand als je overlijden te maken heeft met een gebeurtenis die via deze verzekering verzekerd is. De juridische hulp heeft betrekking op het vorderen van een voorziening in de kosten van levensonderhoud.
  • Heb je de dekking Verkeer verzekerd? Dan zijn ook meeverzekerd de bestuurder en de inzittenden die met jouw toestemming in je motorrijtuig of vaartuig (mee)reizen.

  Bij de verzekering voor een gezin/samenwonend is hetzelfde verzekerd als bij een alleenstaande, plus:

  • alle personen die bij jou in huis wonen, bijvoorbeeld je partner en kinderen, maar ook ouders en schoonouders
  • je kinderen en pleeg- of stiefkinderen die niet bij je in huis wonen, maar wel een dagstudie volgen of in een verpleeginrichting verblijven. Zij zijn niet (meer) verzekerd als zij getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben
 • Is er een wachttijd?

  Wij hebben geen wachttijd. Maar een voorzienbaar geschil is niet gedekt. Bij een voorzienbaar geschil weet je van tevoren al dat het eraan zit te komen.

  Bijvoorbeeld: in je beoordelingsgesprek hint je leidinggevende dat het goed is om op zoek te gaan naar een andere baan. Drie maanden later krijg je een voorstel om te vertrekken. Dit is een voorzienbaar geschil en dus uitgesloten van dekking.

 • Is er een minimum belang?

  Bij de dekkingen Consument & Wonen, Inkomen en Belasting & Vermogen geldt er een minimum belang. Dit betekent dat je geen hulp krijgt als de schade van je conflict lager is dan een bepaald bedrag, het minimum belang. Lees meer op de pagina over minimum belang.

 • Dekt de rechtsbijstandverzekering ook conflicten op en met het werk?

  Als je de dekking Inkomen hebt afgesloten ben je verzekerd voor conflicten die te maken hebben met je werk in loondienst of als ambtenaar. Denk bijvoorbeeld aan conflicten over zwangerschapsverlof, faillissement of ontslag. Je bent dus niet verzekerd als werkgever of als zelfstandig ondernemer. 

 • Ik heb nu een conflict. Kan ik dit nog verzekeren?

  Je kunt alleen een verzekering afsluiten voor een conflict dat je niet kunt voorzien. Bij een voorzienbaar conflict weet je van tevoren al dat het eraan zit te komen. Bijvoorbeeld: in je beoordelingsgesprek hint je leidinggevende dat het goed is om op zoek te gaan naar een andere baan. Drie maanden later krijg je een voorstel om te vertrekken. Dit is een voorzienbaar geschil en dus uitgesloten van dekking. 

  Je kunt ook geen verzekering afsluiten voor een conflict dat je al hebt voordat je de verzekering afsluit. Je hebt dan wel recht op telefonisch juridisch advies.

 • Is mediation bij echtscheiding meeverzekerd?

  Als je de dekking Belasting & vermogen hebt afgesloten, krijg je onder bepaalde voorwaarden mediation vergoed, ofwel de bemiddeling bij echtscheiding. Hierbij overlegt een mediator met jou en je partner. Samen met deze bemiddelaar ga je met je partner na of jullie willen scheiden. Besluiten jullie om samen bij de rechter een verzoek in te dienen voor een scheiding? Dan krijg je hulp van een advocaat. Je krijgt geen hulp als jij en je partner een conflict hebben over alimentatie. Lees meer over de voorwaarden in de polisvoorwaarden.

 • Ik heb een auto van de zaak. Mag ik de dekking Verkeer afsluiten?

  Onze rechtsbijstandverzekering is alleen bedoeld voor particulieren. De verzekering geldt niet als je met je werk bezig bent. Dus niet als je bijvoorbeeld als vertegenwoordiger of accountant op de weg bent. 

  Maar de verzekering geldt wel als je met de auto van de zaak van huis naar je werk rijdt. Of als je op een andere manier deze auto privé gebruikt.

 • Ik heb geen auto. Heeft de dekking Verkeer dan zin?

  De dekking Verkeer is niet alleen bedoeld voor als je met de auto rijdt. Deze dekking geldt ook als je met de motor rijdt, of in de bus of trein zit. En ook als je kinderen met de fiets of scooter naar school gaan. Loop je veel? Ook dan ben je met de dekking Verkeer verzekerd.