De jeugdwet; omdat elk kind goede zorg verdient

De gemeenten in Nederland moeten zorgen voor zorg en hulpverlening aan jongeren. Wat gemeenten precies moeten doen, is vastgelegd in de Jeugdwet. Deze wet is bedoeld voor kinderen onder de 18 jaar die ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien of de opvoeding. Als ouder of verzorger kun je een beroep doen op de Jeugdwet.

Centrum Jeugd en Gezin; alles over opgroeien of opvoeden

Gemeentes hebben een Centrum Jeugd en Gezin waar je terecht kunt met allerlei vragen. Bijvoorbeeld over de groei, pubertijd of seksualiteit. En in de meeste gevallen kun je hier ook een aanvraag voor een zogenaamde 'Jeugdwet-indicatie' indienen. Ook als je al een lopende aanvraag hebt, kun je hier terecht. Informeer vooraf bij de gemeente hoe je de aanvraag moet doen: via een aanvraagformulier die ze toesturen of via het invullen van een online vragenformulier.

 • De aanvraag

  Je stuurt alle gegevens op die de gemeente nodig heeft om de aanvraag te behandelen. Misschien overbodige informatie, maar de aanvraag moet je wel indienen bij de gemeente waar het kind woont dat zorg of hulpverlening nodig heeft. Informeer bij de gemeente hoe je de aanvraag moet indienen: telefonisch, per e-mail of via een (online) aanvraagformulier. Hier vind je de contactgegevens van alle gemeenten in Nederland.

  Kom je er niet uit? Dan kun je altijd gratis gebruikmaken van de (onafhankelijke) Cliëntenondersteuning die iedere gemeente heeft. 

 • Hoe lang moet je op antwoord wachten?

  Als de aanvraag bij de gemeente binnen is, hebben zij natuurlijk even tijd nodig. Meestal maken ze een afspraak voor een gesprek met jou en een deskundige om te bekijken wat het kind aan zorg nodig heeft. Het is wel verstandig om iemand te vragen die bij het gesprek aanwezig is, want twee horen meer dan een. Dit kan bijvoorbeeld de mantelzorger of partner zijn. Of de OHRA Mantelzorgmakelaar. Tijdens het gesprek praat je over de problemen of beperkingen van het kind, de gevolgen en de oplossingen. Om het gesprek snel en soepel te laten verlopen, is het handig om alle belangrijke papieren, dossiers, verwijzingen en documentatie bij de hand te hebben.

  De gemeente moet binnen 6 weken een besluit nemen. De teller gaat in vanaf het moment dat alle informatie bij de gemeente binnen is. Dit is dus inclusief het eventuele gesprek met de deskundige. Lever daarom alle gegevens direct met de aanvraag in, of zo snel mogelijk daarna.

  Wat als de gemeente langer tijd nodig heeft?

  Heeft de gemeente aan 6 weken niet genoeg? Dat kan, maar daar moeten ze wel een goede reden voor hebben. Ze zijn verplicht om deze periode schriftelijk te verlengen voordat de 6 weken om zijn. Natuurlijk hoop je dat je binnen 6 weken bericht krijgt. Is dit niet het geval dan heb je de volgende rechten:

  • Een dwangsom
  • Alsnog een besluit af te dwingen door direct bij de rechtbank beroep in te stellen. Bekijk een voorbeeld van een beroepschrift. De rechtbank zal dan niet inhoudelijk ingaan op de aanvraag maar zal de gemeente verplichten om een besluit te nemen. Hiervoor moet je vaak wel griffierechten betalen

  Voor je deze stappen onderneemt, moet je wel eerst de betreffende instantie ‘in gebreke stellen’. Dit doe je als volgt:

  • Download het 'formulier ingebrekestelling'
  • Print het formulier uit en vul het in
  • Stuur het formulier naar de instantie waar je mee te maken hebt. De contactgegevens vind je in de brieven die je van een van deze instanties gekregen hebt

  Is er acuut zorg nodig? Dan kun je bij de rechtbank voor de tussentijd ook een voorlopige voorziening aanvragen. Dan is de zorg in elk geval tijdelijk geregeld.

  Heb je een rechtsbijstandverzekering?

  Dan kun je bij ons juridische bijstand krijgen. Conflicten met de lokale en landelijke overheid zijn verzekerd onder de dekking ‘Consument en Wonen’. Heb je wel een rechtsbijstandverzekering bij ons maar zonder deze dekking? Dan kun je altijd gebruik maken van gratis telefonisch juridisch advies.

  Ben je voor rechtsbijstand verzekerd bij een andere verzekeraar? Neem dan contact op met deze verzekeraar voor meer informatie.

 • Je hebt bericht gekregen van de gemeente. Hoe verder?

  Zodra de gemeente een besluit heeft genomen, stellen ze je hiervan op de hoogte. Er zijn 2 antwoorden mogelijk. Hieronder lees je wat je in beide gevallen moet doen:

  De gemeente keurt de aanvraag goed

  Als de gemeente besloten heeft dat het kind zorg krijgt uit de Jeugdwet, krijgt het van de gemeente een zogenaamde 'Jeugdwet indicatie'. Hier hoort een persoonlijk zorgplan bij dat opgesteld wordt door een jeugdarts. Hierin staat precies omschreven welke zorg van toepassing is. Je moet dan alleen nog wel een keuze maken hoe de zorg betaald wordt. Dit kan in natura of via een Persoonsgebonden Budget (PGB).

  Ben je het niet eens met de hoogte van het bedrag voor het PGB? Dan kun je natuurlijk altijd bezwaar aantekenen.

  Wat als de gemeente de aanvraag niet goedkeurt?

  Dat is vervelend maar vaak geeft de gemeente aan dat er nog wel andere mogelijkheden zijn om zorg te krijgen:

  • Misschien kun je terecht bij de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Hiervoor is een indicatie nodig van het Centrum indicatiestelling voor Zorg (CIZ). Je kunt namens het kind een aanvraag indienen
  • Of misschien kun je bij je zorgverzekeraar terecht. Ben je bij ons verzekerd? Dan zoek je eenvoudig in de OHRA Vergoedingenwijzer om te kijken wat vergoed wordt. Ben je ergens anders verzekerd? Dan kun je beter even contact met de betreffende zorgverzekeraar opnemen, er kunnen andere voorwaarden gelden

  Als de gemeente aangeeft dat er helemaal geen recht is op zorg vanuit de Jeugdwet, dan moet je de zorg zelf regelen. Dit kan bijvoorbeeld met hulp van familie, vrienden of vrijwilligersorganisaties, zoals WeHelpen. Zij brengen jouw vraag en het aanbod van vrijwilligers in de buurt bij elkaar.

  Belangrijk

  Ben je het niet eens met het besluit van de gemeente? Dan heb je altijd de mogelijkheid om bezwaar te maken.