Sportarts en sportmedisch advies

Sportgeneeskunde is het medisch specialisme dat zich richt op het bevorderen, waarborgen en herstellen van de gezondheid van mensen die (willen gaan) sporten en/of bewegen. Ook richt het zich op het door sport en/of bewegen bevorderen en herstellen van de gezondheid van mensen met chronische aandoeningen. Daarnaast adviseren sportartsen op het gebied van preventie en kunnen zij nadelige gevolgen vroegtijdig onderkennen.

Sportmedisch advies is een medische keuring waarbij je inzicht krijgt in je conditie. Naar aanleiding van de uitkomst van de keuring kan de sportarts een gericht trainingsadvies geven.

De sportarts is ingeschreven als sportarts in het betreffende register bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen volgens de Wet BIG en
werkt in een Sportmedisch Adviescentrum(SMA) of sportmedische instelling (SMI), die gecertificeerd is door de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS). Voor een sportmedische duikkeuring is de zorgverlener een arts, die ECB gecertificeerd is met MED (Medical Examiner of Divers) level 1.

Vergoeding voor sportarts en sportmedisch advies

 • Wat krijg ik vergoed vanuit de basisverzekering in 2023?

  Sportgeneeskunde krijg je vergoed uit de basisverzekering. Deze kosten vallen onder medisch specialistische zorg.

  Je krijgt uit de basisverzekering geen vergoeding voor de kosten van een sportmedisch advies.

 • Wat krijg ik vergoed vanuit de aanvullende verzekering in 2023?

  Met de module OHRA Gezond heb je recht op een vergoeding van € 150,- per kalenderjaar voor de kosten van sportmedisch advies.

  Heb je de OHRA Zorgverzekering? Dan is deze module automatisch bij jouw zorgverzekering inbegrepen. Op jouw polis staat bij de basisverzekering dat je de module OHRA Gezond hebt.

  Let op:

  heb je de OHRA Zorgverzekering Online Gemak? Dan kun je geen gebruik maken van de OHRA Gezond module.

  In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je op hoeveel vergoeding je nog recht hebt. Ook zie je hoeveel je al hebt verbruikt.

  Meer mogelijkheden om fit en gezond te worden en te blijven?

  Wist je dat je met een OHRA Zorgverzekering verschillende mogelijkheden hebt om te werken aan je gezondheid? Bekijk ze snel.

 • Heb ik een eigen risico?

  De vergoeding uit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Je hebt zelf de hoogte van jouw eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag.

  Heb je dit jaar (tot nu toe) minder medische kosten gemaakt dan het eigen risico van je basisverzekering? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heb je dit jaar al meer kosten gemaakt dan het eigen risico? Dan betaal je niets.

  In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

  Voor de kosten die jouw aanvullende verzekering vergoedt, heb je geen eigen risico.

 • Heb ik een eigen bijdrage?

  Nee, je hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

 • Waar kan ik terecht?

  OHRA heeft contracten met ziekenhuizen. Vind hier een ziekenhuis bij jou in de buurt. Je kunt zoeken op sportarts, sportmedisch advies of sportgeneeskunde.

 • Mag ik naar een ander ziekenhuis?

  Je mag ook naar een ziekenhuis waarmee OHRA geen contract heeft. Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Declareren. Lekker. Makkelijk

Declareren kan heel eenvoudig via Mijn OHRA Zorgverzekering. Of ga terug naar het vergoedingenoverzicht.

Zorgkosten declareren Terug naar vergoedingen