Gezondheidscursussen

Een gezondheidscursus is gericht op het voorkomen van ziekten en op het bevorderen van een goede gezondheid. Er zijn ook gezondheidscursussen waarin je leert omgaan met jouw ziekte. Hiermee ben je zelf in staat om jouw gezondheid (lichamelijk of geestelijk) op peil te houden en/of te verbeteren.

Onder een gezondheidscursus valt ook:

 • Een EHBO-cursus die je volgt voor hulp aan kinderen of volwassenen waarmee je een erkend certificaat/diploma haalt
 • Een EHBO-herhalingscursus als daardoor jouw certificaat/diploma geldig blijft
 • Losse EHBO-modules, bijvoorbeeld reanimatietraining, AED (automatische externe defibrillator) of verbandleer
 • Contributie voor EHBO-herhalingscursussen
 • Iedereen EHBO (e-learning module in combinatie met de praktijksessie)

Vergoeding voor gezondheidscursussen

 • Wat krijg ik vergoed vanuit de basisverzekering in 2024?

  De basisverzekering vergoedt gezondheidscursussen niet. Vanuit de basisverzekering kun je wel een vergoeding krijgen voor:

 • Wat krijg ik vergoed vanuit de aanvullende verzekering in 2024?

  Met het pakket OHRA Gezond, OHRA Balans of OHRA Energiek krijg je per kalenderjaar maximaal € 150,- vergoed voor de kosten van gezondheidscursussen. De vergoeding geldt voor de kosten van gezondheidscursussen en beweegprogramma's samen.

  Heb je de OHRA Zorgverzekering?

  Dan is het pakket OHRA Gezond, OHRA Balans of OHRA Energiek automatisch bij jouw zorgverzekering inbegrepen. Op jouw polis staat bij de basisverzekering welk pakket je hebt. Check direct je polis in Mijn OHRA Zorgverzekering.

  In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je ook op hoeveel vergoeding je nog recht hebt. Ook zie je hoeveel je al hebt verbruikt.

  Meer mogelijkheden om fit en gezond te worden en te blijven?

  Of je nu collectief verzekerd bent of niet, er zijn verschillende mogelijkheden om te werken aan je gezondheid. En via de OHRA Klantvoordelen kun je sporten met korting.

 • Wat krijg ik niet vergoed vanuit de aanvullende verzekering in 2024?

  Welke EHBO cursus krijg je niet vergoed?

  • een EHBO-cursus die gezien wordt als bedrijfshulpverleningscursus of die verplicht is voor jouw werk of school
  • cursussen die nodig zijn voor de registratie als gastouder voor de Wet kinderopvang
  • een EHBO-doos
  • als je alleen een e-learning volgt zonder de praktijksessie
 • Heb ik een eigen risico?

  Nee, je hebt geen eigen risico voor zorg die jouw aanvullende verzekering vergoedt.

 • Heb ik een eigen bijdrage?

  Nee, je hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Zijn de kosten hoger dan het bedrag dat jouw aanvullende verzekering vergoedt? Dan moet je deze extra kosten wel zelf betalen.

 • Waar kan ik terecht?

  Je kunt voor een gezondheidscursus terecht bij:

  • Een thuiszorgorganisatie
  • Een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD)
  • Een landelijke of regionale patiëntenvereniging
  • (Een polikliniek van) een ziekenhuis (instelling voor medisch specialistische zorg)
  • Een zorggroep die afspraken heeft gemaakt over de genoemde gezondheidscursus. Een zorggroep bestaat uit multidisciplinaire bedrijven/stichtingen die in het kader van ketenzorg samenwerken

  EHBO-cursus

  Je kunt een EHBO-cursus volgen bij elke zorgverlener. Volg je de cursus via e-learning dan moet er ook sprake zijn van een praktijkdeel. Na de cursus moet je een diploma of certificaat krijgen, dat is uitgegeven door 1 van deze organisaties:

  • Het Oranje Kruis
  • Nederlandse Rode Kruis (NRK)
  • Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO (KNV EHBO)
  • Nationale Bond voor EHBO
  • Reanimatiepartners van de Hartstichting. De cursus moet wel voldoen aan de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)
  • Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)
  • Livis
  • NIKTA
  • Nedcert
  • Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma
 • Heb ik vooraf toestemming van OHRA nodig?

  Nee, je hebt vooraf geen toestemming nodig van OHRA. Je stuurt ons na afloop van de gezondheidscursus een bewijs van deelname of een kopie van jouw EHBO diploma of certificaat.

Declareren. Lekker. Makkelijk

Declareren kan heel eenvoudig via Mijn OHRA Zorgverzekering. Of ga terug naar het vergoedingenoverzicht.

Zorgkosten declareren Terug naar vergoedingen