Overstroming

Een overstroming komt meestal onverwacht en is altijd vervelend! Het geeft enorm veel troep en de schade is vaak enorm. Gelukkig is schade door een overstroming in veel gevallen gedekt. Lees hier hoe het zit. Of meld direct een schade.

Heb je schade, meld die dan zo snel mogelijk. Het snelst via Mijn OHRA of de OHRA App. Wij nemen je schademelding binnen 2 werkdagen in behandeling.

Wat is verzekerd bij een overstroming?

Schade aan je huis door een overstroming verzeker je met een opstalverzekering. Hieronder valt alles wat vast zit aan je woning, zoals de vloeren en je keuken. Schade aan je spullen valt onder de inboedelverzekering en je kostbaarhedenverzekering als je die hebt. Deze verzekeringen vergoeden de kosten om schade aan je woning, tuin en spullen te herstellen  en op te ruimen. Maar ook kosten die je moet maken als je tijdelijk naar een hotel moet verkassen, omdat je huis onbewoonbaar is. Ook je auto en motor hebben het soms te verduren bij een overstroming. Ze lopen onder of worden meegesleurd. Gelukkig is dat verzekerd via de module brand, storm en natuur van de autoverzekering en motorverzekering.

Wanneer ben je verzekerd bij een overstroming?

Dat is best ingewikkeld. Ten eerste moet het water onverwachts je huis binnengekomen zijn door een overstroming van bijvoorbeeld een rivier, een meer of een kanaal. En die overstroming moet het gevolg zijn van een plotseling beschadigde of overgelopen dijk of andere waterkering. Belangrijk hierbij is dat de waterkering niet primair is. Dat leggen we uit.

Primair of niet-primair?

In Nederland hebben we 2 soorten waterkeringen: primaire en niet-primaire. De primaire waterkeringen beschermen ons land tegen buitenwater. Denk aan de Noordzee, de Maas en het IJsselmeer. Ze worden beheerd door Rijkswaterstaat, omdat schade aan zo’n waterkering kan leiden tot een grote ramp. Alle overige waterkeringen zijn niet-primair. Bijvoorbeeld de kades en dijkjes langs regionale wateren zoals de Geul.

Verzekerd of niet verzekerd?

Als een niet-primaire waterkering bezwijkt, kun je terugvallen op je verzekering. Als een primaire waterkering bezwijkt, dan mag je aankloppen bij de overheid. In dat geval geldt namelijk de wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Die wet geldt natuurlijk niet als je buiten de primaire waterkering woont. Als je daar een huis hebt, weet je dat je risico loopt en zijn overstromingskosten helaas voor eigen portemonnee.

Let op!

Is er een overstroming van zowel een primaire als een niet-primaire waterkering, en heeft het water van deze overstromingen zich vermengd? Dan zijn je kosten niet gedekt door je verzekering, maar kun je terugvallen op de Wts. Dat geldt ook als de overheid de overstroming veroorzaakt. Gelukkig zijn dit echte uitzonderingen. Je bent wel verzekerd wanneer het water van deze overstromingen zich niet heeft vermengd, en je alleen schade hebt door de overstroming van de niet-primaire waterkering.

Wil je precies weten wat wel en niet verzekerd is? Lees dan onze voorwaarden.

Een paar voorbeelden

Beeld bron: Oorzaken van wateroverlast en overstroming (Klopstra, D & M.  Kok, 2009)

  1. Heb je schade door neerslag, dan is dat gedekt
  2. Schade door grondwater is niet gedekt
  3. Schade door horizontaal binnenstromend water of water uit het riool is gedekt*
  4. Schade door overlopende kaden na een lokale bui is gedekt
  5. Schade na overstroming van een niet-primaire waterkering is gedekt
  6. Schade na overstroming van een primaire kering is niet gedekt
  7. Schade na overstroming van buitendijkse gebieden is niet gedekt. Ook niet via de Wts

* Horizontaal binnenstromend water of water uit het riool wanneer de neerslag (regen, hagel of sneeuw) plaats heeft gevonden op of dicht bij de plaats waar de schade is ontstaan. Er moet ten minste:

  • 40 mm neerslag vallen binnen 24 uur; of
  • 53 mm neerslag vallen binnen 48 uur; of
  • 67 mm neerslag vallen binnen 72 uur.

Direct hulp na waterschade

Schade in je woning wil je natuurlijk snel oplossen. OHRA helpt je daarbij. Het afhandelen van waterschade is vaak een hoop geregel. Je moet een vakman inschakelen om de waterschade te herstellen. Gelukkig is er onze service Direct Schade Herstel. Zij nemen de reparatie graag van je over.