Overstroming

Een overstroming komt meestal onverwacht en is altijd vervelend! Het geeft enorm veel troep en de schade is vaak enorm. Gelukkig is schade door een overstroming in veel gevallen gedekt. Lees hier hoe het zit. Of meld direct een schade.

Heb je schade, meld die dan zo snel mogelijk. Het snelst via Mijn OHRA of de OHRA App. Wij nemen je schademelding binnen 2 werkdagen in behandeling.

Wat is verzekerd bij een overstroming?

Schade aan je huis door een overstroming verzeker je met een opstalverzekering. Hieronder valt alles wat vast zit aan je woning, zoals de vloeren en je keuken. Schade aan je spullen valt onder de inboedelverzekering en je kostbaarhedenverzekering als je die hebt. Deze verzekeringen vergoeden de kosten om schade aan je woning, tuin en spullen te herstellen  en op te ruimen. Maar ook kosten die je moet maken als je tijdelijk naar een hotel moet verkassen, omdat je huis onbewoonbaar is. Ook je auto en motor hebben het soms te verduren bij een overstroming. Ze lopen onder of worden meegesleurd. Gelukkig is dat verzekerd via de module brand, storm en natuur van de autoverzekering en motorverzekering.

Wanneer ben je verzekerd bij een overstroming?

Dat is best ingewikkeld. Ten eerste moet het water onverwachts je huis binnengekomen zijn door een overstroming van bijvoorbeeld een rivier, een meer of een kanaal. En die overstroming moet het gevolg zijn van een plotseling beschadigde of overgelopen dijk of andere waterkering. Belangrijk hierbij is dat de waterkering niet primair is. Dat leggen we uit.

Primair of niet-primair?

In Nederland hebben we 2 soorten waterkeringen: primaire en niet-primaire. De primaire waterkeringen beschermen ons land tegen buitenwater. Denk aan de Noordzee, de Maas en het IJsselmeer. Ze worden beheerd door Rijkswaterstaat, omdat schade aan zo’n waterkering kan leiden tot een grote ramp. Alle overige waterkeringen zijn niet-primair. Bijvoorbeeld de kades en dijkjes langs regionale wateren zoals de Geul.

Verzekerd of niet verzekerd?

Als een niet-primaire waterkering bezwijkt, kun je terugvallen op je verzekering. Als een primaire waterkering bezwijkt, dan mag je aankloppen bij de overheid. In dat geval geldt namelijk de wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Die wet geldt natuurlijk niet als je buiten de primaire waterkering woont. Als je daar een huis hebt, weet je dat je risico loopt en zijn overstromingskosten helaas voor eigen portemonnee.

Let op!

Is er een overstroming van zowel een primaire als een niet-primaire waterkering, en heeft het water van deze overstromingen zich vermengd? Dan zijn je kosten niet gedekt door je verzekering, maar kun je terugvallen op de Wts. Dat geldt ook als de overheid de overstroming veroorzaakt. Gelukkig zijn dit echte uitzonderingen. Je bent wel verzekerd wanneer het water van deze overstromingen zich niet heeft vermengd, en je alleen schade hebt door de overstroming van de niet-primaire waterkering.

Wil je precies weten wat wel en niet verzekerd is? Lees dan onze voorwaarden.

Een paar voorbeelden

Beeld bron: Oorzaken van wateroverlast en overstroming (Klopstra, D & M.  Kok, 2009)

 1. Heb je schade door neerslag, dan is dat gedekt
 2. Schade door grondwater is niet gedekt
 3. Schade door horizontaal binnenstromend water of water uit het riool is gedekt*
 4. Schade door overlopende kaden na een lokale bui is gedekt
 5. Schade na overstroming van een niet-primaire waterkering is gedekt
 6. Schade na overstroming van een primaire kering is niet gedekt
 7. Schade na overstroming van buitendijkse gebieden is niet gedekt. Ook niet via de Wts

* Horizontaal binnenstromend water of water uit het riool wanneer de neerslag (regen, hagel of sneeuw) plaats heeft gevonden op of dicht bij de plaats waar de schade is ontstaan. Er moet ten minste:

 • 40 mm neerslag vallen binnen 24 uur; of
 • 53 mm neerslag vallen binnen 48 uur; of
 • 67 mm neerslag vallen binnen 72 uur.

Direct hulp na waterschade

Schade in je woning wil je natuurlijk snel oplossen. OHRA helpt je daarbij. Het afhandelen van waterschade is vaak een hoop geregel. Je moet een vakman inschakelen om de waterschade te herstellen. Gelukkig is er onze service Direct Schade Herstel. Zij nemen de reparatie graag van je over.

Meestgestelde vragen over waterschade bij hevige regenval en overstroming

We hebben helaas steeds vaker te maken met extreme weersituaties waardoor er soms schade ontstaat aan je huis of tuin door hevige regenval of overstromingen. Dan is het goed om te weten of je voor deze schade verzekerd bent.

 • Ik heb schade door overstroming/neerslag. Wat dekt mijn verzekering?

  Of de schade wel of niet gedekt is, hangt af van de oorzaak van de waterschade. Gaat het om neerslag of om een overstroming? Lees hier wat wel en niet gedekt is met onze woonverzekering of bekijk de polisvoorwaarden.

  Neerslag

  Gedekt is directe neerslag (regen, sneeuw, hagel of smeltwater) en indirecte neerslag (hevige, plaatselijke neerslag, in de vorm van regen, sneeuw of hagel, waarna de neerslag buiten de normale loop treedt en de woning binnendringt), of rioolwater dat je woning binnendringt.

  Je bent niet verzekerd voor schade door: 

  • indirecte neerslag die in je woning komt door deuren en ramen die open staan. 
  • grondwater en/of verandering van het grondwaterpeil. Dit is wel gedekt als er door hevige plaatselijke neerslag zoveel hemelwater in de grond komt dat dit via de wanden de kelderruimte intrekt. 

  Let op:
  Bij indirecte neerslag heb je altijd een eigen risico van minstens € 250,- per gebeurtenis. Heb je een vrijwillig hoger eigen risico gekozen? Dan geldt dit hogere eigen risico.

  Wat verstaan we onder hevige plaatselijke neerslag?

  Hieronder verstaan we indirecte neerslag (regen, hagel, sneeuw) waardoor het water buiten zijn normale loop treedt, en waarna het water je woning binnenkomt. 

  Er is sprake van hevige indirecte neerslag als er ten minste: 
  •    40 mm neerslag valt binnen 24 uur; of 
  •    53 mm neerslag valt binnen 48 uur; of 
  •    67 mm neerslag valt binnen 72 uur. 

  Bij het vaststellen van indirecte neerslag gebruiken wij de meetresultaten van het meetstation van het KNMI dat het dichtst bij je woning ligt.

  Bij bepaling van de hoeveelheid neerslag in de vorm van hagel en sneeuw geldt de door het KNMI geregistreerde hoeveelheid smeltwater. De meetresultaten van het KNMI zijn bindend.

  Wat is een overstroming en hoe zit het met de dekking?

  Gedekt is overstroming van water uit rivieren, meren, kanalen of sloten, door het onvoorzien bezwijken, beschadigen, overlopen of falen van dijken, kaden, sluizen of andere niet-primaire waterkeringen. Je bent hiervoor verzekerd. 

  Je bent niet verzekerd voor schade door: 

  • een overstroming doordat een primaire waterkering is bezweken, is beschadigd, is overgelopen of heeft gefaald. Schade door een brand of explosie die het gevolg is van een overstroming van een primaire waterkering, is wel verzekerd. Dat geldt ook voor overlopen bij indirecte neerslag; 
  • water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van de zee; 
  • water dat buiten de oevers is getreden in buitendijkse gebieden. Bijvoorbeeld in buitendijkse havens, uiterwaarden en gebieden die door de overheid zijn aangewezen voor waterberging; 
  • een overstroming die veroorzaakt wordt door directe actie van de overheid. 
 • Als er water in mijn kelder komt dat ik moet wegpompen, ben ik dan verzekerd?

  Je bent dan niet altijd verzekerd. Alleen als er sprake is van indirecte neerslag of een gedekte overstroming ben je verzekerd.

  Schade door grondwater en/of verandering van het grondwaterpeil is ook gedekt als er door hevige plaatselijke neerslag zoveel hemelwater in de grond komt, dat dit via de wanden de kelderruimte intrekt. Zie ook de veelgestelde vraag ‘Ik heb waterschade door overstroming/neerslag, wat dekt mijn verzekering?’.

 • Als mijn toilet overstroomt en ik daardoor kosten maak om dit op te ruimen, te laten drogen of te repareren, ben ik dan verzekerd?

  Je bent in dit geval niet altijd verzekerd. Alleen als het water afkomstig is van hevige plaatselijke neerslag of een gedekte overstroming, ben je verzekerd. Zie ook de veelgestelde vraag ‘Ik heb waterschade door overstroming/neerslag, wat dekt mijn verzekering?’.

 • Wat als de overheid het gebied waar ik woon onder water laat lopen en ik daardoor schade heb, ben ik dan verzekerd?

  Nee, een overstroming die veroorzaakt wordt door een directe actie van de overheid is niet gedekt.

 • Wat is het verschil tussen een primaire en niet-primaire waterkering?

  Primaire waterkeringen zijn waterkeringen die beveiliging bieden tegen overstroming door 
  buitenwater. Bijvoorbeeld de waterkeringen die ons beschermen tegen het water van de Noordzee. Welke waterkeringen primair zijn staat in de Waterwet (zie wetten.overheid.nl). Niet-primaire waterkeringen zijn waterkeringen die volgens de Waterwet geen primaire waterkering zijn.

 • Hoe kan ik mijn waterschade het beste melden?

  Dit doe je het snelst via de OHRA App of Mijn OHRA.

  In sommige gevallen schakelen wij binnen ons herstelnetwerk een partij in die je verder helpt.

  Bij extreme gevallen verloopt noodhulp via de Stichting Salvage. Deze eerste hulp wordt ingeschakeld door de brandweer.

  Liever telefonisch melden? Dat kan ook. Houd dan wel rekening met een langere wachttijd.