Waterschade

In de meeste gevallen ben je via onze woonverzekeringen goed beschermd tegen schade door water. De spullen in je woning zijn verzekerd met een inboedelverzekering. Je huis zelf is verzekerd met een opstalverzekering.

Welke waterschade vergoedt jouw verzekering?

Een opstalverzekering en een inboedelverzekering vergoeden een deel van de waterschade. Je bent onder andere verzekerd voor schade door water bij:

 • regen, sneeuw, hagel of smeltwater dat je woning binnenstroomt
 • hevige neerslag
 • water uit waterbedden en aquariums
 • water dat binnendringt door verstopping van rioolputten- of buizen

Waterschade door een overstroming is in veel gevallen ook gedekt. Wel zijn hier bepaalde voorwaarden aan verbonden. Lees meer over schade door overstroming

Direct hulp na waterschade

Schade in je woning moet direct worden opgelost. OHRA helpt je daarbij. Het afhandelen van waterschade is vaak een hoop geregel. Je moet een vakman inschakelen om de waterschade te herstellen. Gelukkig is er onze service Direct Schade Herstel. Zij nemen de reparatie graag van je over.

Hoe werkt de service Direct Schade Herstel bij waterschade?

OHRA werkt samen met professionele schadeherstellers.

 • Je meldt je waterschade eenvoudig online via Mijn OHRA of de OHRA App
 • We bepalen direct samen met jou of de waterschade in aanmerking komt voor Direct Schade Herstel
 • Dezelfde dag regelen wij een noodoplossing om de waterschade verder te beperken. Ook wordt direct het lek opgespoord
 • Binnen 5 werkdagen nadat de schade bij OHRA is gemeld, word je gebeld zodat we de schade kunnen vaststellen
 • Wij schakelen dan een reparateur in die jouw schade snel en vakkundig repareert
 • Nadat de schade is hersteld betalen we de kosten rechtstreeks aan de reparateur. Je hoeft dan geen geld voor te schieten

Wat te doen bij waterschade?

Bekijk wat is verzekerd bij waterschade of ga naar onze tips om waterschade te voorkomen.

Huur je een woning?

Als je een woning huurt, dan zijn de spullen in je woning verzekerd als je een inboedelverzekering hebt afgesloten. Ontstaat er schade aan je meubels of aan de apparatuur in de keuken door een lekkage? Dan kun je dit melden via je inboedelverzekering. Je krijgt de kosten van reparatie en herstel dan vergoed. Is de woning beschadigd? Neem dan contact op met de verhuurder. Deze kan schade aan de woning verhalen op zijn eigen opstalverzekering.

Bekijk de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van wat is verzekerd.

Waterschade in huis voorkomen

In veel gevallen kun je waterschade in en om je woning beperken of zelfs voorkomen. Als je je woning goed onderhoudt, is de kans op waterschade kleiner.

Tips en voorzorgsmaatregelen 

 • Sluit ramen en deuren goed als je weggaat
 • Maak regelmatig je dakgoot schoon
 • Onderhoud je leidingen goed
 • Laat je cv-ketel jaarlijks controleren en reinigen door een installateur
 • Zorg dat je tegelwerk voorzien is van een goede kitrand
 • Monteer een waterslot op je wasmachine en vaatwasser
 • Tap leidingen af bij vorst
 • Ben je lange tijd van huis? Draai dan de hoofdkraan dicht

Meestgestelde vragen over waterschade bij hevige regenval en overstroming

We hebben helaas steeds vaker te maken met extreme weersituaties waardoor er soms schade ontstaat aan je huis of tuin door hevige regenval of overstromingen. Dan is het goed om te weten of je voor deze schade verzekerd bent.

 • Ik heb schade door overstroming/neerslag. Wat dekt mijn verzekering?

  Of de schade wel of niet gedekt is, hangt af van de oorzaak van de waterschade. Gaat het om neerslag of om een overstroming? Lees hier wat wel en niet gedekt is met onze woonverzekering of bekijk de polisvoorwaarden.

  Neerslag

  Gedekt is directe neerslag (regen, sneeuw, hagel of smeltwater) en indirecte neerslag (hevige, plaatselijke neerslag, in de vorm van regen, sneeuw of hagel, waarna de neerslag buiten de normale loop treedt en de woning binnendringt), of rioolwater dat je woning binnendringt.

  Je bent niet verzekerd voor schade door: 

  • indirecte neerslag die in je woning komt door deuren en ramen die open staan. 
  • grondwater en/of verandering van het grondwaterpeil. Dit is wel gedekt als er door hevige plaatselijke neerslag zoveel hemelwater in de grond komt dat dit via de wanden de kelderruimte intrekt. 

  Let op:
  Bij indirecte neerslag heb je altijd een eigen risico van minstens € 250,- per gebeurtenis. Heb je een vrijwillig hoger eigen risico gekozen? Dan geldt dit hogere eigen risico.

  Wat verstaan we onder hevige plaatselijke neerslag?

  Hieronder verstaan we indirecte neerslag (regen, hagel, sneeuw) waardoor het water buiten zijn normale loop treedt, en waarna het water je woning binnenkomt. 

  Er is sprake van hevige indirecte neerslag als er ten minste: 
  •    40 mm neerslag valt binnen 24 uur; of 
  •    53 mm neerslag valt binnen 48 uur; of 
  •    67 mm neerslag valt binnen 72 uur. 

  Bij het vaststellen van indirecte neerslag gebruiken wij de meetresultaten van het meetstation van het KNMI dat het dichtst bij je woning ligt.

  Bij bepaling van de hoeveelheid neerslag in de vorm van hagel en sneeuw geldt de door het KNMI geregistreerde hoeveelheid smeltwater. De meetresultaten van het KNMI zijn bindend.

  Wat is een overstroming en hoe zit het met de dekking?

  Gedekt is overstroming van water uit rivieren, meren, kanalen of sloten, door het onvoorzien bezwijken, beschadigen, overlopen of falen van dijken, kaden, sluizen of andere niet-primaire waterkeringen. Je bent hiervoor verzekerd. 

  Je bent niet verzekerd voor schade door: 

  • een overstroming doordat een primaire waterkering is bezweken, is beschadigd, is overgelopen of heeft gefaald. Schade door een brand of explosie die het gevolg is van een overstroming van een primaire waterkering, is wel verzekerd. Dat geldt ook voor overlopen bij indirecte neerslag; 
  • water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van de zee; 
  • water dat buiten de oevers is getreden in buitendijkse gebieden. Bijvoorbeeld in buitendijkse havens, uiterwaarden en gebieden die door de overheid zijn aangewezen voor waterberging; 
  • een overstroming die veroorzaakt wordt door directe actie van de overheid. 
 • Als er water in mijn kelder komt dat ik moet wegpompen, ben ik dan verzekerd?

  Je bent dan niet altijd verzekerd. Alleen als er sprake is van indirecte neerslag of een gedekte overstroming ben je verzekerd.

  Schade door grondwater en/of verandering van het grondwaterpeil is ook gedekt als er door hevige plaatselijke neerslag zoveel hemelwater in de grond komt, dat dit via de wanden de kelderruimte intrekt. Zie ook de veelgestelde vraag ‘Ik heb waterschade door overstroming/neerslag, wat dekt mijn verzekering?’.

 • Als mijn toilet overstroomt en ik daardoor kosten maak om dit op te ruimen, te laten drogen of te repareren, ben ik dan verzekerd?

  Je bent in dit geval niet altijd verzekerd. Alleen als het water afkomstig is van hevige plaatselijke neerslag of een gedekte overstroming, ben je verzekerd. Zie ook de veelgestelde vraag ‘Ik heb waterschade door overstroming/neerslag, wat dekt mijn verzekering?’.

 • Wat als de overheid het gebied waar ik woon onder water laat lopen en ik daardoor schade heb, ben ik dan verzekerd?

  Nee, een overstroming die veroorzaakt wordt door een directe actie van de overheid is niet gedekt.

 • Wat is het verschil tussen een primaire en niet-primaire waterkering?

  Primaire waterkeringen zijn waterkeringen die beveiliging bieden tegen overstroming door 
  buitenwater. Bijvoorbeeld de waterkeringen die ons beschermen tegen het water van de Noordzee. Welke waterkeringen primair zijn staat in de Waterwet (zie wetten.overheid.nl). Niet-primaire waterkeringen zijn waterkeringen die volgens de Waterwet geen primaire waterkering zijn.

 • Hoe kan ik mijn waterschade het beste melden?

  Dit doe je het snelst via de OHRA App of Mijn OHRA.

  In sommige gevallen schakelen wij binnen ons herstelnetwerk een partij in die je verder helpt.

  Bij extreme gevallen verloopt noodhulp via de Stichting Salvage. Deze eerste hulp wordt ingeschakeld door de brandweer.

  Liever telefonisch melden? Dat kan ook. Houd dan wel rekening met een langere wachttijd.