Vergoeding van behandelingen bij de dierenarts

Als je huisdier lijdt aan een ziekte of aandoening, is er vaak een behandeling mogelijk. Welke behandeling geschikt is, bepaalt een dierenarts na het stellen van een diagnose. Welke vergoedingen biedt OHRA voor behandelingen bij de dierenarts?

Welke behandelingen zijn er voor je huisdier?

Heeft jouw huisdier een behandeling bij de dierenarts nodig? Een behandeling is bedoeld om de klachten van je huisdier te verhelpen of te verminderen. Soms zijn behandelingen ook levensverlengend. Onder behandelingen vallen bijvoorbeeld operaties, maar ook sondevoeding, chemotherapie of protheses.

Vergoedt de basisdekking Ziektekosten behandelingen bij de dierenarts?

Over het algemeen vergoedt de basisdekking Ziektekosten grotendeels behandelingen die medisch noodzakelijk zijn voor jouw huisdier. Dat zijn onder andere deze behandelingen: 

  • Operaties (geen operaties m.b.t. voortplantingsorganen of gebitselementen)
  • Narcose (behorend bij de diagnose, behandeling of operatie die vergoed wordt)
  • Opname en verpleging in een dierenkliniek
  • Medicijnen (in Nederland geregistreerd. Ook verzekerd zijn off-label use medicijnen, humane medicijnen en medicijnen op magistrale receptuur, mits ze door de Diergeneesmiddelenwet zijn toegestaan)
  • Dwang- en sondevoeding
  • Infusen (je huisdier krijgt vaak een infuus tijdens een operatie voor extra vocht of medicatie)
  • Bloedtransfusie
  • Hulpmiddelen: Aerokat, Critical Care spuit, glucosemeter, insulinepen, Katkor/Uricat/Dog I Noir, kraag of Mooncollar, Medical Pet shirt, orthopedische schoen, schoentjes, verbandmiddelen en zuurstofkooi. 

Behandelingen die vergoed worden met de aanvullende dekking Aanvullend

Sommige behandelingen worden niet vergoed vanuit de basisdekking, maar wel met een aanvullende dekking. Heb je de aanvullende dekking Aanvullend afgesloten? Dan worden onderstaande behandelingen (deels) vergoed. Afhankelijk van het gekozen pakket, krijg je 50% (basis- of plusdekking) of 100% (topdekking) vergoed. Er is voor deze behandelingen altijd een eigen bijdrage van 20%.  

Ter verduidelijking: stel, de chemotherapie kost € 1.000,-. Om chemotherapie (deels) vergoed te krijgen, moet je de extra dekking Aanvullend afgesloten hebben. Je hebt altijd een eigen bijdrage van 20%. Dat betekent dat je in ieder geval € 200,- eigen bijdrage zelf betaalt. Heb je een basis- of plusdekking afgesloten? Dan krijg je 50% van het resterende bedrag vergoed. In dit geval dus € 400,-. Heb je een topdekking afgesloten? Dan krijg je € 800,- vergoed. 

Eigen bijdrage en eigen risico

Je betaalt een eigen bijdrage van 20%. Daarnaast is het eigen risico voor je hond € 50,- en voor je kat € 30,- per verzekeringsjaar. Je betaalt dit dus niet voor elke declaratie. Eigen risico geldt alleen voor de basisdekking Ziektekosten. 

Waar kun je terecht voor behandelingen voor je huisdier?

Voor behandelingen voor je huisdier ga je naar je dierenartspraktijk of (specialistische) dierenkliniek. 

Goed om te weten

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Wil je weten wat de uitsluitingen en beperkingen zijn? Raadpleeg dan onze polisvoorwaarden met de vergoedingenoverzichten. De polisvoorwaarden zijn altijd bepalend voor de dekking.