Eigen bijdrage bij onze huisdierenverzekering

Bij de huisdierenverzekering geldt een eigen bijdrage per behandeling. Dit is het deel van de rekening dat je zelf moet betalen.

Hoeveel is de eigen bijdrage?

Je eigen bijdrage is 20% per declaratie. Dit bedrag trekken wij automatisch af van het bedrag dat wij aan jou terugbetalen. Met de OHRA Huisdierenverzekering heb je voor de meeste behandelingen een eigen bijdrage van 20% per rekening.

Uitzondering voor extra dekkingen

Voor de eigen bijdrage gelden er voor de aanvullende dekkingen een paar uitzonderingen. Bekijk de vergoedingen voor de aanvullende dekkingen. 

Eigen risico

Naast een eigen bijdrage, heb je een eigen risico per verzekeringsjaar voor de dekking Ziektekosten. Het eigen risico verrekenen we met de vergoeding die je na verrekening van de eigen bijdrage nog van ons ontvangt. Voor honden geldt per kalenderjaar een eigen risico van € 50,- en voor katten € 30,-

Lees meer over het eigen risico.