Eigen risico

Voor de huisdierenverzekering betaal je voor de meeste behandelingen een eigen bijdrage. In het vergoedingenoverzicht zie je precies wat je per ziektekostenpakket vergoed krijgt. Daarnaast betaal je een eigen risico. Dit eigen risico betaal je per verzekeringsjaar voor medische kosten die vallen onder de dekking Ziektekosten. Het eigen risico geldt niet voor onze aanvullende dekkingen. We vertellen je er graag meer over.

Hoeveel is het eigen risico?

Voor je hond is het eigen risico € 50,- en voor je kat € 30,- per verzekeringsjaar. Je betaalt het dus niet voor elke declaratie.

Zo betaal je het eigen risico

Voor elke rekening die je bij ons declareert, betaal je voor de meeste behandelingen een eigen bijdrage van 20%. Wij vergoeden dus 80% van de verzekerde kosten. Dit geldt niet voor bijvoorbeeld sterilisaties en castraties; dan vergoeden wij 60% tot maximaal € 300,-.  

In het vergoedingenoverzicht zie je precies wat je per ziektekostenpakket vergoed krijgt. Wanneer je de eerste rekening van het verzekeringsjaar declareert, verrekenen we eerst de eigen bijdrage en dan het eigen risico. 

Voorbeeld van vergoeding bij een eigen risico van € 30,-

Na een dierenartsbezoek declareer je een rekening van € 100,-
Je eigen bijdrage is 20%, in dit geval vergoeden wij dus € 80,-
Je ontvangt dan van ons een vergoeding van € 100,- minus € 20,- eigen bijdrage, minus € 30,- eigen risico = € 50,-

Goed om te weten

Je betaalt het eigen risico per verzekeringsjaar. Als je per dit rekenvoorbeeld in hetzelfde verzekeringsjaar nog een keer een rekening declareert, betaal je geen eigen risico meer en zou je een vergoeding van € 80,- ontvangen.

Het eigen risico bij een maximale vergoeding

Voor een dierenarts- of specialistenconsult geldt een maximale vergoeding per verzekeringsjaar. De hoogte hiervan verschilt per ziektekostenpakket. Heb je bijvoorbeeld een Plus pakket? Dan is de maximale vergoeding voor consulten € 150,- per verzekeringsjaar. In het vergoedingenoverzicht zie je precies wat je per ziektekostenpakket vergoed krijgt. Het eigen risico telt mee voor de maximale vergoeding per verzekeringsjaar. 

Voorbeeld van vergoeding bij een Plus pakket en een eigen risico van € 50,-

Stel je hebt een Plus pakket met een maximale vergoeding van € 150,- voor consulten per verzekeringsjaar: 

Je declareert een rekening van € 200,- voor een consult
Je eigen bijdrage is 20%, oftewel € 40,-
De vergoeding is dan € 200,-  minus € 40,- eigen bedrage = € 160,-
Omdat je een Plusdekking hebt, is de maximale vergoeding € 150,-
Hier gaat het eigen risico van € 50,- van af

Je ontvangt dan van ons een vergoeding van € 150,- minus eigen risico van € 50,- = € 100,-

Goed om te weten

Ook in dit geval betaal je het eigen risico per verzekeringsjaar. Als je in hetzelfde verzekeringsjaar dus nog een keer een rekening declareert, betaal je geen eigen risico meer.  

Meer informatie over maximale vergoedingen vind je in het vergoedingenoverzicht.