Hoe zit het precies met vervoer?

Als we het hebben over vervoer en vervoerskosten, gaat het vaak over ziekenvervoer. Maar er is meer dan alleen ziekenvervoer. We leggen je graag uit welke mogelijkheden er zijn om van A naar B te reizen. Je zult zien dat er vaak meer mogelijk is dan je denkt. En dat je niet altijd op jezelf of op familie of vrienden aangewezen hoeft te zijn.

Ziekenvervoer

Ziekenvervoer betekent dat je naar een arts, therapeut of ziekenhuis gebracht wordt. En weer thuisgebracht natuurlijk. Dit kan op verschillende manieren:

 • met het openbaar vervoer zoals de trein, bus tram of metro
 • met de eigen auto of een huurauto
 • met een (rolstoel)taxi

Wat krijg je vergoed?

Of je in aanmerking komt voor ziekenvervoer (en een vergoeding daarvan), hangt af van veel (wettelijke) regels:

 • Zo moet de behandeling of therapie waarvoor je vervoer nodig hebt, vergoed worden door de basisverzekering of vanuit de Wet Langdurige zorg
 • Ook geldt vergoeding van ziekenvervoer niet voor iedere behandeling of therapie. In onze Vergoedingenwijzer lees je meer over de voorwaarden voor ziekenvervoer en op welke vergoeding je mogelijk recht hebt. Zo geldt er bijvoorbeeld een maximaal aantal kilometers. Verder moet je voor ziekenvervoer eerst even toestemming bij ons aanvragen. In onze Vergoedingenwijzer zie je precies hoe je dat doet
 • Je hebt een zogenaamde ‘indicatie’ nodig voor ziekenvervoer. Ook is bij ziekenvervoer weleens sprake van een zogenaamde ‘hardheidsclausule’. We leggen je graag uit wat dit precies inhoudt
 • Het kan voorkomen dat je in een ziekenhuis behandeld wordt zonder opname. Dan kun je in plaats van vergoedingen voor ziekenvervoer van en naar het ziekenhuis, logeerkosten vergoed krijgen. Er moet sprake zijn van minimaal 3 aangesloten behandeldagen zonder opname. Je krijgt maximaal € 89,- per nacht vergoed

Speciale vormen van ziekenvervoer

Een paar speciale vormen van ziekenvervoer lichten we hieronder nog even apart toe. Ambulancevervoer hoort niet tot het ziekenvervoer. Wil je daar meer over weten? Lees ook dan even verder. We lichten de verschillende soorten ambulancevervoer toe.

 • Rolstoelvervoer

  Zit je in een rolstoel? Dan gaat de voorkeur uit naar vervoer met een taxi. Dit in verband met de veiligheid. Heb je een inklapbare rolstoel? Dan krijg je een akkoordverklaring voor taxivervoer. Tenzij er medische redenen zijn voor rolstoelvervoer. Dit moet dan wel vermeld zijn op het formulier waarmee je toestemming aanvraagt.

 • Ziekenvervoer bij donor donatie

  Als het gaat om donordonatie, is soms ook ziekenvervoer nodig. Hier gelden wat aanvullende regels, die we je graag uitleggen:

  • Jij krijgt het orgaan van een donor, en je bent bij OHRA verzekerd voor zorg? Dan krijg je de kosten voor ziekenvervoer van ons vergoed als je voldoet aan de regels van de zogenaamde ‘hardheidsclausule
  • Ben jij de donor en ben je bij OHRA verzekerd voor zorg? Dan krijg je je vervoerskosten gewoon vergoed. Goed om te weten: je kosten voor vervoer als donor tellen niet mee voor je eigen risico
  • Is de donor niet bij OHRA verzekerd voor zorg? De krijgt hij of zij de vervoerskosten vergoed via zijn of haar eigen zorgverzekering. De donor declareert de kosten dus zelf bij zijn of haar zorgverzekeraar. Ook hier geldt dat de kosten niet meetellen voor het eigen risico
 • Ziekenvervoer: de reiskosten van een begeleider

  Soms is begeleiding tijdens het ziekenvervoer nodig. Bijvoorbeeld voor mensen die slecht ter been zijn. Als we het over begeleiding hebben, hebben we het ook over hulp- en blindengeleidehonden. De kosten van vervoer van een begeleider worden alleen vergoed als de begeleiding medisch noodzakelijk is. Je kan op de aanvraag (hiermee vraag je toestemming) voor ziekenvervoer aangeven of begeleiding nodig is. Dit zal vervolgens worden beoordeeld.

  Wat krijg je vergoed?

  In onze Vergoedingenwijzer lees je meer over de vergoeding van de reiskosten van een begeleider bij ziekenvervoer. Je ziet direct welke voorwaarden er gelden en of er een eigen risico of eigen bijdrage geldt.

Overig vervoer

Naast het veelvoorkomende ziekenvervoer, zijn er ook andere vormen van vervoer. Hiervoor gelden andere regels. Hieronder lees je daar meer over.

 • Ambulance vervoer – Inclusief helikopter of boot

  Onder ambulancevervoer valt niet alleen vervoer over de weg. Ook vervoer via een helikopter of een boot valt hieronder. Voor vervoer per ambulance gelden speciale regels. Het valt niet onder ziekenvervoer: vervoer per ambulance is alléén toegestaan als liggend vervoer medisch noodzakelijk is. Bij ambulance vervoer is sprake van besteld vervoer of spoedeisend vervoer.

  Besteld ambulancevervoer

  Kun je door je ziekte of aandoening alleen maar liggend vervoerd worden? Dan is regulier ziekenvervoer niet mogelijk. In dit geval kan je zorgverlener een ambulance voor je regelen.

  Spoedeisend ambulancevervoer

  In dit geval wordt de ambulance geregeld door de meldkamer van 112. Zij bepalen of spoedvervoer nodig is. Is dat het geval? Dan is de ambulance er vaak binnen 15 minuten.

  Wat krijg je vergoed?

  In onze Vergoedingenwijzer lees je meer over de vergoeding van ambulance vervoer. Je ziet direct welke voorwaarden er gelden en of er een eigen risico of eigen bijdrage geldt.

 • Ambulance vervoer – Vervoer naar een instelling

  Gaat het om ambulancevervoer naar een instelling vanuit de Wet lange termijn zorg (Wlz)? Zoals een verpleeghuis of psychiatrische instelling voor bijvoorbeeld begeleiding op een andere locatie? Dan worden deze kosten niet vergoed vanuit de zorgverzekering maar vanuit de Wlz.

  Als het gaat om ambulancevervoer naar een instelling voor jeugd-GGZ (tot 18 jaar) ligt dit anders. Deze kosten worden wel vergoed vanuit de basisverzekering. Maar let op: de kosten van de GGZ-behandelingen zelf, vallen onder de Jeugdwet. Daarvoor is de gemeente verantwoordelijk. Deze kosten worden dus niet vergoed vanuit de zorgverzekering.

 • Vervoer van het ene ziekenhuis naar een ander ziekenhuis

  Word je ontslagen uit het ene ziekenhuis en word je in een ander ziekenhuis opgenomen. En word je daarvoor met een ambulance vervoerd? Dan is sprake van een zogenaamde ‘overname’. Je krijgt de vervoerskosten vergoed vanuit je basisverzekering.

  Dit ligt anders als je in het ziekenhuis ligt en een deel van je behandeling of onderzoek plaatsvindt in een ander ziekenhuis. Dan moet je van het ene naar het andere ziekenhuis vervoerd worden. Dit is zogenaamd interklinisch vervoer. De kosten van dit vervoer worden niet vergoed vanuit je zorgverzekering. De ambulancedienst moet de rekening indienen bij het ziekenhuis dat het interklinisch vervoer heeft aangevraagd.

  Maar, er is een uitzondering. En dat is interklinisch vervoer waarbij het onderzoek of de behandeling van het andere ziekenhuis onder de Wet Bijzonder Medische Verrichtingen (WBMV) valt. Dit wordt wel vergoed door de zorgverzekering.

 • Reiskosten ouders bij opname kind (en logeerkosten)

  Wordt je kind onverhoopt opgenomen in het ziekenhuis? Dan begrijpen wij dat je je kind zoveel mogelijk wilt bezoeken. En dat je eigenlijk ook zoveel mogelijk ’s nachts in de buurt wilt zijn. Onze aanvullende verzekeringen bieden gelukkig een vergoeding voor:

  De reiskosten die je maakt

  Als je kind wordt opgenomen in een ziekenhuis buiten jullie woonplaats, dan kunnen de reiskosten hoog oplopen. Want je wilt natuurlijk zoveel mogelijk bij je kind zijn in deze periode

  De kosten van verblijf in een logeerhuis

  ​​​​​​​​​​​​​​Voor jou als je kind is opgenomen. Maar ook voor jou en je kind als je partner is opgenomen. Dit is ook mogelijk bij een poliklinische behandeling zonder opname. Bijvoorbeeld als je al heel vroeg aanwezig moet zijn, maar de afstand die je moet reizen is te groot om op de dag zelf te doen. Bij een logeerhuis kun je denken aan een Ronald McDonald huis, een overblijfhuis bij een algemeen ziekenhuis of specialistisch ziekenhuis zoals de Dr. Daniel den Hoed Kliniek of het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

  Goed om te weten:

  • Het Ronald McDonald huis is alléén voor gezinsleden waarvan een kind is opgenomen
  • Vaak zet het ziekenhuis een extra bed neer in de ziekenhuiskamer van je kind. Het ziekenhuis brengt hier eigenlijk bijna nooit kosten voor in rekening. Doet het ziekenhuis dit wel? Dan krijg je deze kosten helaas niet vergoed als logeerkosten
  • Is er geen plek in een logeerhuis? Neem dan contact met ons op. Dan kunnen we kijken of je mogelijk in een hotel in de buurt kunt overnachten. Wij vergoeden dan de kosten die je vergoed zou krijgen als je gebruik zou maken van een logeerhuis

  Wat krijg je vergoed?

  In onze Vergoedingenwijzer lees je meer over de vergoeding van reiskosten en logeerkosten als je kind wordt opgenomen. Je ziet direct welke voorwaarden er gelden en of er een eigen risico of eigen bijdrage geldt.

Helaas, niet alle vervoer wordt vergoed… Overig vervoer

Sommige vormen van vervoer vergoeden wij helaas niet. Niet vanuit de basisverzekering en niet vanuit de aanvullende verzekeringen. Mogelijk kun je een beroep doen op een andere regeling, maar soms is dit helaas niet mogelijk. Het gaat om de volgende vormen van vervoer:

 • Vervoer via een ligtaxi krijg je helaas niet vergoed. De overheid heeft bepaald dat liggend ziekenvervoer alleen is toegestaan met een ambulance
 • Vervoer naar je apotheek, huisarts, gezondheidscentrum, medisch centrum of trombosedienst wordt niet vergoed. Hierop geldt wel een uitzondering: is de behandeling of levering van bijvoorbeeld medicijnen aan huis niet mogelijk? Dan krijg je alleen een vergoeding als je huisarts hiervoor een verklaring afgeeft
 • Helikoptervervoer (anders dan ambulancevervoer per helikopter)
 • Taxivervoer naar school. Mogelijk kun je wel een beroep doen op een andere regeling
 • Zogenaamd ‘sociaal vervoer’ wordt niet vergoed. Het gaat hierbij om vervoer om sociale contacten te onderhouden. Zoals bijvoorbeeld Valys. Mogelijk kun je wel een beroep doen op een andere regeling

Meer weten over ziekenvervoer?

Bekijk de Brochure Ziekenvervoer (pdf).

Alle ins en outs over onze zorgverzekering

Vragen over onze zorgverzekering? Wil je iets weten over een specifiek onderwerp of meer weten over alle mogelijkheden? Bekijk dan onze OHRA Zorg Wegwijzer. Daar vind je alle onderwerpen overzichtelijk op een rij en vind je snel het antwoord op je vragen. Zelfs op vragen waarvan je niet eens wist dat je ze had!

De OHRA Zorg Wegwijzer