Toch mobiel met leerlingenvervoer!

Met een ziekte of handicap is het soms lastig voor een kind om op school te komen. Er kan speciaal vervoer geregeld worden. Kinderen worden dan iedere dag thuis opgehaald en naar school gebracht. En natuurlijk weer terug. Wij helpen je graag met het regelen van leerlingenvervoer.

 • Basisschool of voortgezet onderwijs: wanneer met speciaal vervoer?

  Er moet wel een noodzaak zijn voor speciaal vervoer. Ligt de school om de hoek, dan is speciaal vervoer niet nodig. Daarom geldt een aantal voorwaarden:

  • Je kind heeft een beperking waardoor het niet zelfstandig naar school kan reizen
  • Je kind gaat naar een school voor bijzonder onderwijs. Deze (speciale) basisschool ligt ver van huis. Meestal geldt dat de afstand minimaal 6 kilometer moet zijn
  • Gaat je kind naar het voortgezet (speciaal) onderwijs? Dan is speciaal vervoer alleen mogelijk als hij of zij door een beperking niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen. Deze beperking kan zowel lichamelijk als verstandelijk zijn

  De gemeente bekijkt per situatie of speciaal vervoer mogelijk is.

 • Gelden bovenstaande regels?

  Dan kun je een aanvraag doen bij de gemeente. De stappen die je hiervoor moet volgen, hangen af van de leeftijd van je kind.

  Heb je de aanvraag ingediend? Dan beoordeelt de gemeente de aanvraag. Zij bekijken wel eerst in hoeverre het mogelijk is om als ouder het kind zelf naar school te brengen en te halen. Ze kunnen hierbij eventueel advies vragen aan deskundigen.

  Als de aanvraag akkoord is, kan de gemeente leerlingenvervoer op verschillende manieren regelen:

  • Ze verzorgen zelf speciaal vervoer
  • Je krijgt geld van de gemeente om het vervoer van en naar school te regelen
  • Of je kunt een OV-abonnement voor je kind en eventuele begeleider krijgen

  Het is het handigst om even bij de gemeente naar de voorwaarden te informeren. De voorwaarden verschillen namelijk per gemeente.

 • Is je kind 18 jaar of ouder?

  Is je kind 18 jaar of ouder en kan het geen gebruik maken van het openbaar vervoer, een gewone fiets of auto om naar de opleiding te gaan? Dan komt hij of zij misschien in aanmerking voor een aangepast vervoermiddel of vergoeding van de vervoerskosten. Denk bijvoorbeeld aan een aangepaste auto of fiets, een scootmobiel of een vergoeding van vervoer per taxi. Of eventueel een kilometervergoeding als het de aangepaste auto in bruikleen heeft. De aanvraag doe je bij het UWV.

  Let op

  je krijgt een volledige vergoeding, je hoeft ook geen eigen bijdrage te betalen.

 • Wat moet je zelf betalen?

  Is je kind jonger dan 18 jaar en heeft het een beperking waardoor het niet met het openbaar vervoer kan reizen? Dan mag de gemeente géén eigen bijdrage in rekening brengen voor leerlingenvervoer. Is je kind ouder dan 18 jaar, dan moet je helaas wel een gedeelte van de kosten zelf betalen. Dit is de zogenoemde eigen bijdrage.