Vergoeding ambulance

Hier vind je alle informatie over de vergoeding voor ambulancevervoer. Er zijn 2 soorten ambulancevervoer:

 • Spoedvervoer, voor als je met spoed naar het ziekenhuis moet. De medewerkers van de meldkamer bepalen of er een ambulance nodig is en of je met spoed vervoerd moet worden. De ambulance is gewoonlijk binnen 15 minuten ter plaatse
 • Besteld vervoer, voor als je door jouw ziekte alleen maar liggend vervoerd mag worden. Bijvoorbeeld voor vervoer naar een afspraak in het ziekenhuis. Dan kan een arts of specialist bij de meldkamer een ambulance bestellen

Vergoeding voor ambulancevervoer in het kort

 • Basisverzekering:  ja vergoeding mogelijk bij medische noodzaak
 • Eigen risico: ja vanaf 18 jaar
 • Eigen bijdrage: nee
 • Toestemming nodig: ja als je meer dan 200 kilometer (enkele reis) vervoerd moet worden. En bij vervoer per boot of helikopter
 • Verwijzing nodig: ja tenzij je met spoed naar het ziekenhuis gebracht moet worden

Wil je de details weten over de vergoeding voor ambulancevervoer? Bekijk dan de veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen over de vergoeding voor ambulancevervoer

 • Wat krijg ik vergoed vanuit de basisverzekering in 2024?

  Vervoer met een ambulance wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Het ambulancevervoer moet dan wel medisch noodzakelijk zijn. Dat betekent dat het voor jouw gezondheid niet goed is als je met een gewone auto of het openbaar vervoer naar het ziekenhuis of een andere zorginstelling komt.

  Moet je meer dan 200 kilometer (enkele reis) met de ambulance vervoerd worden? Dan heb je eerst toestemming nodig van OHRA.

  Als vervoer met een ambulance, auto of het openbaar vervoer niet mogelijk is, heb je recht op vervoer met bijvoorbeeld een boot of helikopter. Ook dan heb je eerst toestemming nodig van OHRA.

  Meer weten over vervoer en vervoerskosten?

  Bekijk dan het speciale informatieblok Vervoer met uitgebreide informatie over alle soorten vervoer met uitleg over de voorwaarden.

 • Wat krijg ik niet vergoed vanuit de basisverzekering 2024?

  Moet je voor begeleiding of therapie een dagdeel met de ambulance bijvoorbeeld naar een verpleeghuis of psychiatrische instelling gebracht worden? Dan vergoedt OHRA de kosten niet. Je krijgt de kosten dan vergoed uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het moet dan wel medisch noodzakelijk zijn dat je met een ambulance wordt vervoerd.

 • Heb ik een eigen risico?

  Voor de basisverzekering geldt vanaf de leeftijd van 18 jaar een eigen risico. Je hebt zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten boven dit eigen risico.

  In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

 • Heb ik een eigen bijdrage?

  Nee, je betaalt geen eigen bijdrage voor vervoer per ambulance.

 • Waar kan ik terecht?

  Als je met een ambulance vervoerd moet worden, schrijft jouw behandelend arts dit voor. Maar dat is niet nodig als je met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht moet worden.

 • Heb ik vooraf toestemming van OHRA nodig?

  Je hebt toestemming nodig van OHRA als:

  • je per ambulance meer dan 200 kilometer (enkele reis) vervoerd moet worden
  • vervoer per ambulance, auto of openbaar vervoer niet mogelijk is en je daarom per boot of helikopter wordt vervoerd

Declareren. Lekker. Makkelijk

Declareren kan heel eenvoudig via Mijn OHRA Zorgverzekering. Of ga terug naar het vergoedingenoverzicht.

Zorgkosten declareren Terug naar vergoedingen