Vergoeding ziekenvervoer per taxi, openbaar vervoer of eigen vervoer

Ziekenvervoer is vervoer van een patiënt naar een ziekenhuis, dokter of therapeut. Dat kan met het openbaar vervoer (bijvoorbeeld trein of bus), een eigen auto, een huurauto of een taxi. Vervoer per ambulance hoort niet bij ziekenvervoer. Hier vind je alle informatie over de vergoeding voor ziekenvervoer per taxi, openbaar vervoer of eigen vervoer.

De therapie of behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Vind hier meer informatie over vervoer per ambulance of lees de Brochure Ziekenvervoer (pdf).

Vergoeding voor ziekenvervoer per taxi, openbaar vervoer of eigen vervoer in het kort

 • Basisverzekering:  ja vergoeding mogelijk bij bepaalde aandoeningen
 • Aanvullende verzekering: vergoeding mogelijk
 • Eigen risico: ja vanaf 18 jaar voor vergoeding uit de basisverzekering
 • Eigen bijdrage: ja voor vergoeding uit de basisverzekering
 • Toestemming nodig: ja
 • Verwijzing nodig: nee

Wil je de details weten over de vergoeding voor ziekenvervoer per taxi, openbaar vervoer of eigen vervoer? Bekijk dan de veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen over de vergoeding voor ziekenvervoer per taxi, openbaar vervoer of eigen vervoer

 • Wanneer krijg ik ziekenvervoer vanuit de basisverzekering vergoed?

  Je krijgt de kosten van ziekenvervoer vergoed, als je:

  • nierdialyse krijgt in een ziekenhuis of dialysecentrum
  • geriatrische revalidatie ondergaat
  • chemotherapie of radiotherapie krijgt voor een kwaadaardige aandoening
  • een oncologische behandeling met immuuntherapie ondergaat
  • afhankelijk bent van een rolstoel en zelf geen aangepast vervoer hebt
  • te slecht ziet om alleen te gaan. Dit is bij een gezichtsscherpte van 0,3 of minder aan beide ogen (met correctie)
  • intensieve kindzorg krijgt en het vervoer naar een verpleegkundig kinderdagverblijf medisch noodzakelijk is
  • voor behandeling van een andere langdurige aandoening vervoer nodig hebt. Je krijgt deze vergoeding als je per 12 maanden meer dan 1000 km aflegt voor de enkele reis van jouw huis naar de zorginstelling. Hierbij geldt dat we de zorg waarvoor het vervoer bestemd is uit de basisverzekering vergoeden
  • naar een dagbehandeling gaat, die in een groep wordt verleend en die onderdeel is van een zorgprogramma als je: 
   - als oudere door multiproblematiek niet zelfstandig kunt reizen
   - een progressieve, degeneratieve neurologische aandoeningen hebt, zoals de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington en MS
   - niet-aangeboren hersenletsel hebt
   - een verstandelijke beperking hebt en 18 jaar of ouder bent

  De vergoeding voor ziekenvervoer geldt bij nierdialyse en radiotherapie, chemotherapie of immuuntherapie niet alleen voor de behandelingen maar ook voor consulten, onderzoek en controles.

  Het ziekenvervoer kan soms ook gelden voor iemand die met de patiënt meegaat. Je kunt daarvoor alleen toestemming vragen aan OHRA als de arts dit nodig vindt of als de zieke jonger is dan 16 jaar. Voor een hulp- of blindengeleidehond hoef je geen toestemming te vragen.

  Meer weten over vervoer en vervoerskosten?

  Bekijk dan het speciale informatieblok Vervoer met uitgebreide informatie over alle soorten vervoer met uitleg over de voorwaarden.

 • Wat krijg ik vergoed vanuit de basisverzekering in 2024?

  Je krijgt vergoeding voor de volgende vervoerswijzen:

  Openbaar vervoer (trein/bus/tram/metro)

  Heb je toestemming van OHRA gekregen voor openbaar vervoer? Dan krijg je je reiskosten voor het openbaar vervoer voor 100% van het tarief van de tweede klas terug. Vul daarvoor het declaratieformulier reiskosten (pdf) in en stuur het op naar OHRA.

  Eigen vervoer

  • Je krijgt maximaal € 0,38 terug per kilometer op basis van de snelste route volgens de routeplanner van Routenet
  • Snel je geld terug. Vul het declaratieformulier reiskosten (pdf) in, maak er een foto van en verstuur deze in onze app. Of declareer je kosten via Mijn OHRA Zorgverzekering. Je hoeft dan geen declaratieformulier in te vullen
  • Je hebt een akkoordverklaring nodig

  (Rolstoel)taxivervoer

  Heb je van OHRA toestemming gekregen voor taxivervoer? Als OHRA een contract heeft met jouw taxibedrijf, krijg je 100% van de kosten vergoed. Je hoeft niets voor te schieten. Heeft jouw taxibedrijf geen contract met OHRA? Dan moet deze vervoerder een TX-Keurmerk hebben. Je vindt hier alle TX-Keur vervoerders. OHRA vergoedt de rekening volledig, tot het door de Rijksoverheid vastgestelde maximum kilometer-tarief voor taxivervoer.

  Logeerkosten (maximaal € 89,- per nacht)

  • Moet je minimaal 3 opeenvolgende dagen naar een ziekenhuis voor een behandeling zonder opname? Dan kun je in plaats van een vergoeding voor ziekenvervoer een vergoeding krijgen voor logeerkosten als reizen te vermoeiend is. Dit geldt alleen als je toestemming hebt voor ziekenvervoer. Je krijgt dan maximaal € 89,- per nacht vergoed
  • heb je CAR-T-celtherapie gekregen en woon je op meer dan 1 uur reizen van het expertziekenhuis?. Dan kun je de laatste 2 weken van je behandeling in bijvoorbeeld een hotel of vakantiewoning verblijven. Je krijgt deze logeerkosten vergoed, tot een maximum van € 89,- per nacht

  Je hebt in beide gevallen toestemming voor ziekenvervoer nodig.

  De reiskosten van een begeleider

  Heb je toestemming voor een begeleider voor ziekenvervoer? Dan heb je recht op de volgende vergoeding.

  Bij reizen met het openbaar vervoer.

  De vervoerskosten worden vergoed op basis van de 2e klas

  Bij vervoer met de (rol)stoeltaxi.

  De begeleider mag gewoon mee in de (rolstoel)taxi. De chauffeur mag dit niet extra in rekening brengen

  Bij vervoer met de eigen auto of een huurauto.

  Hiervoor krijg je geen vergoeding voor een begeleider. In de auto kan deze altijd meegenomen worden

  Waarmee moet je rekening nog meer rekening houden?

  • Een enkele reis mag maximaal 200 kilometer zijn. Is jouw bestemming verder weg? Dan moet je hiervoor apart toestemming vragen aan OHRA
  • Heb je door jouw ziekte voor lange tijd ziekenvervoer nodig? Dan beoordeelt OHRA elk jaar opnieuw of je recht hebt op een vergoeding
  • Voor vervoer vanuit de basisverzekering geldt er naast het eigen risico ook nog een eigen bijdrage. Lees hierover meer onder het kopje 'Heb ik een eigen bijdrage'
 • Wat krijg ik vergoed vanuit de aanvullende verzekering in 2024?

  Verschillende aanvullende verzekeringen bieden een aanvullende kilometervergoeding bovenop de gedeeltelijke kilometervergoeding die de basisverzekering vergoedt. Of als de basisverzekering niets vergoedt.

  * Vervoer van en naar een medisch specialist

  Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering voor vervoer van en naar een medisch specialist als er geen sprake is van een indicatie waarvoor vergoeding vanuit de basisverzekering bestaat. Dit kan gaan om:

  • Taxivervoer. Heeft jouw taxibedrijf een contract met OHRA dan krijg je de kosten volledig vergoed. Je hoeft niets voor te schieten. Heeft jouw taxibedrijf geen contract met OHRA? Dan moet deze vervoerder een TX-Keurmerk hebben. Je vindt hier alle TX-Keur vervoerders. OHRA vergoedt de rekening volledig, tot het door de Rijksoverheid vastgestelde maximum kilometer-tarief voor taxivervoer.
  • Openbaar vervoer op basis van 2e klasse 
  • Eigen vervoer per (huur)auto

  ** Aanvulling op de vergoeding vanuit de basisverzekering

  Een aanvullende kilometervergoeding boven op de kilometervergoeding vanuit de basisverzekering bij gebruik van (huur) auto. Het gaat daarbij om de kilometers die je (gedeeltelijk) vergoed krijgt vanuit de basisverzekering.

  Aanvullende verzekering Taxi* Openbaar vervoer* Eigen vervoer*
  Aanvullende km-vergoeding**
  Compact / Compact Fysio Meenemen - - -
  Sterk / Sterk Fysio Meenemen - - -
  Aanvullend / Aanvullend Fysio Meenemen - - -
  Extra Aanvullend / Extra Aanvullend Fysio Meenemen 100% 2e klasse € 0,19 per km
  Uitgebreid / Uitgebreid Fysio Meenemen 100% 2e klasse € 0,19 per km

  Onderstaande verzekeringen kun je niet meer afsluiten. Heb je deze verzekering al, dan gelden de volgende vergoedingen:

  Aanvullend verzekering Taxi* Openbaar vervoer* Eigen vervoer*
  Aanvullende km-vergoeding**
  Uitgebreid Vitaal 100% 2e klasse € 0,19 per km
  Extra Uitgebreid 100% 2e klasse € 0,19 per km
  Compleet 100% 2e klasse € 0,24 per km
  Zelfverzekerd Compact - - -

  In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je op hoeveel vergoeding je nog recht hebt. Ook zie je hoeveel je al hebt verbruikt.

 • Heb ik een eigen risico?

  Kinderen jonger dan 18 jaar hebben geen eigen risico. Ben je 18 jaar of ouder en krijg je een vergoeding voor ziekenvervoer vanuit de OHRA Zorgverzekering? Dan geldt een eigen risico. Je hebt zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. Je krijgt de vergoeding vanuit de basisverzekering als de eigen bijdrage en jouw volledige eigen risico is ingehouden. Wij verrekenen de kosten eerst met de eigen bijdrage en daarna met het nog openstaand eigen risico.

  Voor de vergoedingen vanuit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

  In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

 • Heb ik een eigen bijdrage?

  Krijg je vanuit de basisverzekering een vergoeding voor ziekenvervoer per openbaar vervoer, huurauto, eigen auto of taxi dan geldt hiervoor een eigen bijdrage van € 118,- per kalenderjaar. Deze eigen bijdrage krijg je vergoed als je 1 van de volgende aanvullende verzekeringen hebt:

  • Extra Aanvullend
  • Extra Aanvullend Fysio Meenemen
  • Uitgebreid
  • Uitgebreid Fysio Meenemen
  • Uitgebreid Vitaal
  • Extra Uitgebreid
  • Compleet

  In 2 situaties betaal je geen eigen bijdrage van € 118,- voor vervoer vanuit de basisverzekering. Dit is het geval, als je:

  1. (tijdelijk) woont in een Wlz-instelling en je reist heen en terug van deze instelling naar een ziekenhuis, arts of therapeut
  2. kiest voor logeren in plaats van gebruik te maken van ziekenvervoer
 • Waar kan ik terecht?

  Heb je toestemming voor vervoer per taxi? Dan kun je terecht bij een taxibedrijf waarmee OHRA een contract heeft. Je hoeft de taxichauffeur niet te betalen. Je betaalt de eventuele eigen bijdrage achteraf rechtstreeks aan OHRA. Vind hier een taxibedrijf bij jou in de buurt. Kijk onder 'Taxivervoerder'.

 • Mag ik naar een ander taxibedrijf?

  Maak je gebruik van een taxivervoerder waarmee OHRA geen contract heeft dan moet deze vervoerder een TX-Keurmerk hebben. Je vindt hier alle TX-Keur vervoerders.

 • Heb ik vooraf toestemming van OHRA nodig?

  Wil je gebruikmaken van ziekenvervoer? Dan heb je altijd eerst toestemming nodig van OHRA. Het maakt niet uit of het gaat om openbaar vervoer, eigen vervoer of taxivervoer.

 • Hoe vraag ik om toestemming?

  Je vraagt schriftelijk toestemming aan bij OHRA. Dat doe je door het aanvraagformulier ziekenvervoer (pdf) te printen, in te vullen en op te sturen naar OHRA.

Declareren. Lekker. Makkelijk

Declareren kan heel eenvoudig via Mijn OHRA Zorgverzekering. Of ga terug naar het vergoedingenoverzicht.

Zorgkosten declareren Terug naar vergoedingen