Vergoeding transplantatie

Transplantatie is het vervangen van organen. Dat kan nodig zijn als een orgaan niet meer goed werkt. Iemand die een orgaan voor transplantatie afstaat, noemen we een donor. Veel transplantaties komen voor vergoeding in aanmerking. Bijvoorbeeld: niertransplantatie, levertransplantatie, harttransplantatie en longtransplantatie.

Veelgestelde vragen over de vergoeding voor transplantatie

 • Wat krijg ik vergoed vanuit de basisverzekering in 2024?

  De basisverzekering vergoedt de kosten van:

  • De transplantatie van weefsels en organen
  • De specialistisch-geneeskundige zorg voor het selecteren en opereren van de donor
  • De behandeling van het transplantatiemateriaal als de donor is overleden
  • Opname in het ziekenhuis van de donor voor de selectie of operatie tot maximaal 13 weken na het einde van de opname. Voor leverdonoren is dit maximaal 6 maanden
  • Vervoer van de donor binnen Nederland in verband met de selectie, opname en ontslag uit een ziekenhuis, en de zorg tot 13 weken (of 6 maanden) na het einde van de opname (vervoer van de donor valt onder zijn/haar eigen zorgverzekering)
  • Vervoer van en naar Nederland als de donor in het buitenland woont en het gaat om een transplantatie van een nier, lever of beenmerg bij een verzekerde in Nederland (vervoer van de donor valt onder zijn/haar eigen zorgverzekering)
  • Kosten van de donor die deze moet maken als hij in het buitenland woont. Bijvoorbeeld reiskosten voor het laten doen van een screening in het land waar de donor woont

  Let op

  Je hebt voor een transplantatie altijd een schriftelijke verwijzing nodig van jouw huisarts of medisch specialist.

 • Wat krijg ik niet vergoed vanuit de basisverzekering in 2024?

  Je ontvangt geen vergoeding voor de volgende situatie:

  • Verblijfskosten in Nederland van een in het buitenland wonende donor
  • Eventueel misgelopen inkomsten van een dono 
 • Heb ik een eigen risico?

  Voor de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. Je hebt zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

  In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

  De nacontroles vallen niet onder het verplicht eigen risico als je een nier of lever hebt gedoneerd. Als donor hoef je geen verplicht eigen risico te betalen over medische kosten die verband houden met de donatie en die optreden na 13 weken na donatie.

  De kosten van vervoer van de donor bij orgaantransplantatie vallen onder zijn of haar eigen zorgverzekering. Hiervoor betaalt de donor geen eigen risico.

 • Heb ik een eigen bijdrage?

  Nee, voor transplantatie betaal je geen eigen bijdrage.

 • Waar kan ik terecht?

  Je kunt terecht bij een medisch specialist of een ziekenhuis. Je kiest hier een ziekenhuis. Ga je naar een niet-gecontracteerd ziekenhuis? Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

  De transplantatie kan ook buiten Nederland plaatsvinden. De kosten worden dan vergoed, als de transplantatie plaatsvindt:

  • In een land dat lid is van de Europese Unie
  • In een land dat behoort tot de Europese Economische Ruimte
  • In het land waarin de donor woont, als de donor jouw echtgenoot, geregistreerd partner of bloedverwant in de eerste, tweede of derde graad is
 • Heb ik vooraf toestemming van OHRA nodig?

  Nee, je hebt vooraf geen toestemming nodig van OHRA.

Declareren. Lekker. Makkelijk

Declareren kan heel eenvoudig via Mijn OHRA Zorgverzekering. Of ga terug naar het vergoedingenoverzicht.

Zorgkosten declareren Terug naar vergoedingen