Pechhulp buitenland

Nee, niet hier. Niet nu. Dat denk je waarschijnlijk als je auto ermee stopt, terwijl je in het buitenland bent. Je hebt snel hulp nodig om de autopech te verhelpen. Maar ben je daarvoor wel verzekerd door je autoverzekering?

Wat verstaan we onder pech?

Door een mechanische of elektronische storing aan je auto, kun je niet meer verder rijden. Ofwel je komt met pech stil te staan. Je accu is bijvoorbeeld kapot waardoor je auto niet meer start. Of de elektronica werkt niet meer.

Basisdekking All-Risk

Je hebt recht op pechhulp in het buitenland als je een All-Risk autoverzekering hebt. Voorwaarde is wel dat het land waar je bent op je internationaal verzekeringsbewijs (IVB of groene kaart) staat en niet doorgestreept is.

Wanneer krijg je hulp?

Als je All-Risk verzekerd bent, krijg je hulp in de volgende situaties:

 • Reparatie ter plekke. Plus het arbeidsloon dat nodig is om de reparatie uit te voeren. Dit arbeidsloon is maximaal € 250,- per gebeurtenis
 • Als je auto niet ter plekke gerepareerd kan worden, vergoeden wij het vervoer van je auto naar de dichtstbijzijnde garage waar de schade kan worden beoordeeld en/of hersteld. Ook je caravan en aanhanger worden vervoerd
 • Zijn niet alle onderdelen op deze locatie aanwezig? Dan vergoeden wij de verzending van deze onderdelen. De onderdelen zelf worden niet vergoed, en ook niet de douaneheffingen en de kosten van de retourvracht
 • We vergoeden ook de extra verblijfkosten tot maximaal € 75,- per persoon per dag, voor maximaal 10 dagen
 • Lukt het niet om binnen 2 werkdagen de auto zo te repareren dat je weer kunt rijden? Als je auto nog voldoende waard is kunnen we deze naar Nederland vervoeren. Is de auto minder waard dan het vervoer naar Nederland kost? Dan wordt de auto vernietigd in het buitenland. We vergoeden dan de kosten die nodig zijn om de auto te vervoeren en te vernietigen
 • Als de auto meer waard is dan de vervoerskosten, wordt de auto naar Nederland gebracht (en ook de caravan of aanhanger). Dit vervoer vergoeden wij. Naar welk adres je auto gaat, mag jij bepalen
 • Ook valt onder de dekking het vervoer van jou en de passagiers, compleet met bagage. Hoe jij en je passagiers worden vervoerd, bepaalt de hulporganisatie

Wanneer krijg je geen hulp?

Je hebt geen recht op hulp of een vergoeding als:

 • je niet meer met je auto kunt rijden omdat je auto in een slechte staat verkeert
 • je je auto slecht hebt onderhouden 
 • je je auto hebt overbelast 
 • je auto in beslag is genomen. Behalve als je auto in beslag is genomen na een verkeersongeval. Dan krijg je wel hulp

Lees de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van wat wel en niet verzekerd is.

Extra dekking Hulpverlening bij Reisverzekering

Heb je geen All-Risk autoverzekering? Ook dan kun je je auto verzekeren voor pech onderweg. Neem in dat geval bij onze reisverzekering de extra dekking Hulpverlening Auto en Motor.

Deze dekking is flink ruimer dan wat je op de autoverzekering krijgt. Je krijgt bijvoorbeeld een vervangende auto voor maximaal 25 dagen. Of als dat korter is, tot het einde van de reis. Als je auto niet binnen 2 werkdagen gemaakt kan worden, krijg je maximaal 25 dagen een vervangende auto. Per dag vergoedt onze OHRA Hulpdienst voor die vervangende auto, maximaal € 100,-. Je mag dus wel een duurdere auto nemen, maar dan betaal je zelf de meerkosten.