Polisvoorwaarden autoverzekering

Soms wil je gewoon precies weten waarvoor je verzekerd bent. Heb je niet genoeg aan de informatie op onze website of wil je je graag tot in de puntjes verdiepen? In de documenten op deze pagina vind je alle details van de OHRA Autoverzekering.

Polisvoorwaarden OHRA Autoverzekering

Polisvoorwaarden OHRA Autoverzekering inclusief Aanvullend Pakket (pdf)

Polisvoorwaarden OHRA Autoverzekering exclusief Aanvullend Pakket (pdf)

Polisvoorwaarden OHRA Auto Inzittenden Ongevallenverzekering (ingangsdatum vóór 25 mei 2014) (pdf)

Verzekeringskaarten

Met de Verzekeringskaart van het Verbond van Verzekeraars zie je in een kort overzicht wat wel én niet gedekt is met de OHRA Autoverzekering. Je vergelijkt onze verzekeringen zo eenvoudig met autoverzekeringen van andere aanbieders. Voor een volledig overzicht kijk je in de polisvoorwaarden.

Verzekeringskaart WA autoverzekering

Verzekeringskaart WA Plus autoverzekering

Verzekeringskaart All-Risk autoverzekerin

Contractduur

De verzekering begint op de datum die op je polis staat. De verzekeringstermijn is 1 jaar. Daarna wordt je verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar verlengd, hierover word je ruim van tevoren ingelicht.

Opzegtermijn

Je kunt je verzekering dagelijks opzeggen. Je bent verzekerd tot en met de dag waarop je verzekering stopt. Wij kunnen ook de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je je premie niet op tijd betaalt, bij fraude of wanneer je meer dan gemiddeld schade claimt. Kijk voor een volledig overzicht in de polisvoorwaarden in het hoofdstuk ‘Wanneer mogen wij de verzekering stoppen?’.

Bedenkperiode

Heb je het polisblad ontvangen? Dan kun je nog 14 dagen aangeven dat je de verzekering toch niet wilt afsluiten. Zie je af van deze verzekering? Dan kun je de verzekering stoppen. via Mijn OHRA of door ons een brief te sturen. De verzekering is in dat geval nooit van kracht geweest. Je hoeft dan ook geen kosten of premie te betalen .

Wanneer kunnen wij de premie of de voorwaarden aanpassen?

Het kan voor ons nodig zijn om de premie en/of de voorwaarden van je verzekering te veranderen. Bijvoorbeeld bij de verlenging van je verzekering of tussentijds. Als wij de premie en/of de voorwaarden van je verzekering veranderen, laten wij je dat altijd van tevoren weten. Bij een verandering per verlengingsdatum doen wij dit minstens 1 maand van tevoren. Ook leggen wij je uit waarom wij de verandering nodig vinden, wat wij veranderen én per wanneer. Kijk voor een volledig overzicht in de polisvoorwaarden in het hoofdstuk ‘Wanneer kunnen wij de premie of de voorwaarden aanpassen?’.

Oude documenten en polisvoorwaarden OHRA Autoverzekering

Soms moet je even iets nakijken in je polisvoorwaarden. Je hebt bijvoorbeeld autoschade of je vraagt je af of je verzekering nog wel bij je auto past.. Heb je vóór 25 mei 2014 je auto bij ons verzekerd? Dan vind je hier de juiste polisvoorwaarden en andere documenten.

Uitkeringsprotocol terrorisme

Op de regeling van terrorismeschade is het Protocol afwikkeling claims voor terrorisme-schaden van toepassing. Een afschrift van de volledige tekst van het uitkeringsprotocol kun je hier als pdf-bestand downloaden.

Samenvatting protocol afwikkeling claims (pdf)

Protocol afwikkeling claims (pdf)

Toelichting protocol afwikkeling claims (pdf)