Slaap- en kalmeringsmiddelen

Slaap- en kalmeringsmiddelen worden gebruikt om slaapproblemen, angst of spanningen tegen te gaan.

Vergoeding voor slaap- en kalmeringsmiddelen

 • Wat krijg ik vergoed vanuit de basisverzekering in 2024?

  De geneesmiddelen benzodiazepinen (bijvoorbeeld oxazepam, temazepam, diazepam) krijg je alleen vergoed vanuit de basisverzekering bij de volgende aandoeningen:

  • Angststoornis, als behandeling met minimaal 2 geneesmiddelen tegen depressie (antidepressiva) niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd
  • Epilepsie, waarbij benzodiazepinen aanvallen helpen te voorkomen of te behandelen
  • Meervoudige psychiatrische problematiek, met hoge doses benzodiazepinen als noodzakelijk onderdeel van de behandeling
  • Spasmen, die uit een neurologische aandoening voortkomen, als je niet ambulant bent en alle andere middelen niet werken bij jou
  • Ook vergoedt de basisverzekering slaap-en kalmeringsmiddelen als deze het verlagen van het bewustzijn in de laatste levensfase tot doel hebben

  Als je een benzodiazepine gebruikt, neem je contact op met jouw arts. Deze beoordeelt of er sprake is van een aandoening die voor vergoeding in aanmerking komt. Is dit niet het geval en vindt jouw arts dat je deze geneesmiddelen toch nodig hebt dan moet je deze geneesmiddelen zelf betalen.

  Is bovenstaande niet op jou van toepassing? Overleg dan met jouw arts.

  Meer weten over medicijnen?

  Bekijk dan het speciale informatieblok Medicijnen met uitgebreide informatie over medicijnkosten, het voorkeursbeleid medicijnen en het begeleidingsgesprek.

 • Heb ik een eigen risico?

  Slaap- en kalmeringsmiddelen worden vergoed door de OHRA Zorgverzekering. Voor deze basisverzekering geldt een eigen risico. Je hebt zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten boven dit eigen risico.

  In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

 • Heb ik een eigen bijdrage?

  Lijd je aan een van de aandoeningen die hierboven staan? Of is het doel van het gebruik, het verlagen van het bewustzijn in de laatste levensfase? Dan vergoedt de basisverzekering de slaap- en kalmeringsmiddelen. Vraag in dat geval jouw apotheker of je een eigen bijdrage hebt en hoe hoog die is. De eigen bijdrage verschilt namelijk per geneesmiddel.

 • Waar kan ik terecht?

  Voor slaap- en kalmeringsmiddelen kun je terecht bij een apotheker waarmee OHRA een contract heeft. Vind hier een apotheker bij jou in de buurt. Kijk onder ‘Apotheek/geneesmiddelen’.

 • Mag ik naar een andere apotheker?

  Je mag naar een apotheker die geen contract heeft met OHRA. Dat kan wel nadelen hebben. Redenen hiervoor zijn:

  • OHRA kan de kwaliteit van de behandeling niet garanderen. Dat betekent dat de zorg voldoet aan de minimale wettelijke eisen, maar dat aanvullende afspraken die OHRA maakt over goede informatie en privacy niet gelden
  • Je moet zelf de rekening indienen bij OHRA

  Wij vergoeden de rekening van apotheken volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een apotheek die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Declareren. Lekker. Makkelijk

Declareren kan heel eenvoudig via Mijn OHRA Zorgverzekering. Of ga terug naar het vergoedingenoverzicht.

Zorgkosten declareren Terug naar vergoedingen