Aanrijding in het buitenland of met buitenlandse auto

Na een aanrijding in het buitenland of met een buitenlandse auto moet je veel zaken regelen. Hoe zorg je ervoor dat je de schade vergoed krijgt?

Zo helpen wij je bij een aanrijding met een buitenlandse auto

Heb je onze All-Risk autoverzekering? Dan zorgen wij ervoor dat de schade aan je auto wordt afgewikkeld. Ook als je aansprakelijk bent of aansprakelijk wordt gesteld. Je stuurt alle informatie naar ons toe via Mijn OHRA en wij regelen de rest.

Ben je niet All-Risk verzekerd? DAS handelt de schade voor je af wanneer je de OHRA Rechtsbijstandverzekering met de module Verkeer hebt of wanneer je de extra dekking Rechtsbijstand Motorrijtuig bij onze autoverzekering hebt.

Bij een aanrijding in het buitenland of met een buitenlandse auto heb je te maken met andere wetgeving, een andere taal en soms ook andere verkeersregels. De rechtsbijstandverzekeraar is bekend met deze verschillen.

Schade na een aanrijding met een buitenlandse auto melden

Heb je autoschade en ben je hiervoor verzekerd? Vul dan altijd het Europees Schadeformulier in. Maak hiervan een duidelijke foto en meld dan de schade via Mijn OHRA of de OHRA App. Vermeld zo precies mogelijk de plaats, datum en het tijdstip van de aanrijding.

Regel je zelf de afhandeling van de schade?

Ben je niet All-Risk verzekerd? En heb je geen rechtsbijstandverzekering met de module Verkeer of de extra dekking Rechtsbijstand Motorrijtuig bij je autoverzekering? Dan moet je zelf de schade aan je auto of overige schade in het buitenland claimen. Dat regel je in 6 stappen: 

 1. verzamel alle gegevens zoals: naam en adresgegevens, kenteken, foto’s, getuigenverklaringen en het verzekeringsbewijs van de tegenpartij
 2. vul samen het Europees Schadeformulier in en onderteken deze
 3. via het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars kun je achterhalen wie de Nederlandse vertegenwoordiger is van de tegenpartij
 4. is de schade hoger dan € 500,-? Regel dan een schade-expert
 5. de schade wordt alleen behandeld als je de Nederlandse vertegenwoordiger van de tegenpartij aansprakelijk stelt voor de schade
 6. de Nederlandse vertegenwoordiger van de tegenpartij beslist op basis van alle verzamelde gegevens en de aansprakelijkheidsstelling:
 • dat je het schadebedrag ontvangt, omdat de volledige aansprakelijkheid wordt erkend
 • dat je een gedeeltelijke schade-uitkering ontvangt, omdat een gedeeltelijke erkenning (bijvoorbeeld 50%) aansprakelijkheid wordt erkend
 • dat je niets ontvangt, omdat geen aansprakelijkheid wordt erkend. Je betaalt dan je eigen schade

Tips bij schade door een aanrijding met een buitenlandse auto

 • Ga niet weg van de plaats van de aanrijding
 • Breng jezelf en de andere betrokken zoveel mogelijk in veiligheid
 • Zorg dat je beschikt over een gevarendriehoek, verbanddoos, blusapparaat en een gevarenhesje. Zo’n standaard uitrusting is in veel Europese landen verplicht
 • Kun je niet meer rijden met de auto? Of gebeurt het ongeval na kantooruren of in het weekend? Bel dan de OHRA Hulpdienst: 026 400 23 10. Deze is altijd bereikbaar
 • Maak foto’s van de ongevalsituatie en de schade aan alle betrokken voertuigen
 • Noteer de namen, adressen en eventueel het kenteken van getuigen
 • Bij een aanrijding met een vrachtwagen noteer je het kenteken dat op het trekkend voertuig (de bestuurderscabine) staat en het kenteken op de trailer. Staan de bedrijfsgegevens op de trailer? Maak hier dan een foto van
 • Onderteken het schadeformulier alleen als je ervan overtuigd bent dat jouw kant van het ongeval goed op het formulier staat. Let op dat ook de tegenpartij het formulier ondertekent
 • Doe in geen geval toezeggingen over de schuldvraag of schadevergoeding aan de tegenpartij. De schuldvraag en de omvang van de schade bepaalt de verzekeraar
 • Is de politie op de plaats van de aanrijding? Noteer dan een eventueel proces-verbaalnummer, de namen van de agenten en de adresgegevens van het bureau waar de agenten werken. Vraag of je direct een kopie van het proces-verbaal mee kunt krijgen
 • Heeft de tegenpartij een groene kaart (internationaal verzekeringsbewijs)? Zo ja, vraag de tegenpartij een kopie of maak hiervan een duidelijke digitale foto
 • Zorg dat je het OHRA-relatienummer bij de hand hebt. Deze staat onder andere op je groene kaart (internationaal verzekeringsbewijs) in de OHRA App