Diefstal

De parkeerplaats is leeg. Hoe kan dat? Je weet toch zeker dat je je auto daar hebt neergezet. Wég is je geliefde auto. Maar je kunt echt niet zonder auto. Wat kan de autoverzekering voor je betekenen?

Waarvoor ben je verzekerd?

Met de dekking Diefstal ben je verzekerd voor:

Diefstal of poging tot diefstal

We spreken van diefstal als iemand je auto wegneemt en deze niet meer terugbrengt. Of als er onderdelen van je auto gestolen worden.

Inbraak of poging tot inbraak

We spreken van inbraak als iemand je auto opent door de sloten kapot te maken. En dat op zo’n manier dat de sloten niet meer te gebruiken zijn. Je moet ze of repareren of vervangen om de auto weer op slot te krijgen.

Joyriding

We spreken van joyriding als iemand je auto zonder jouw toestemming gebruikt. De joyrider is niet van plan om je auto te houden.

Verduistering

We spreken van verduistering als iemand doet alsof jouw auto zijn eigendom is. Aanvankelijk had je hem of haar wel toestemming gegeven om jouw auto te gebruiken (lenen), maar niet om hem te houden.

Oplichting

We spreken van oplichting als iemand anders je overhaalt jouw auto af te geven. Dit doet hij of zij niet op een eerlijke manier (bedrog).

Alleen als je voorzichtig genoeg bent

Je bent alleen verzekerd als je voorzichtig genoeg bent geweest. Je bent niet voorzichtig genoeg geweest in de volgende gevallen:

  • Je sleutels zijn gestolen of vermist. En je hebt geen passende maatregelen genomen om te voorkomen dat je je auto kwijtraakt doordat deze sleutels gebruikt worden.
  • Je hebt je auto onbeheerd achtergelaten, terwijl je je auto niet of onvoldoende hebt afgesloten, de sleutels in je auto hebt achtergelaten of de sleutels niet in een goed afgesloten ruimte hebt achtergelaten

Basisdekking WA Plus van All-Risk

Ben je voorzichtig genoeg geweest? Dan zorgt het onderdeel Diefstal van de WA Plus of All-Risk autoverzekering ervoor dat je een vergoeding krijgt.

Extra dekking Aanvullend Pakket

Had de auto standaard opties die de autofabriek al had aangebracht? Dan zijn deze gewoon meeverzekerd. Als jijzelf accessoires hebt toegevoegd (of als een vorige eigenaar van de auto dat gedaan heeft), zijn deze alleen verzekerd als je de extra dekking Aanvullend Pakket hebt afgesloten. Een uitzondering hierop zijn accessoires die wettelijk niet zijn toegestaan, zoals radarverklikkers. Deze accessoires zijn niet gedekt.

Lees de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van wat wel en niet verzekerd is met je autoverzekering.