Aanrijding door iemand anders

Het zal je maar gebeuren. Ben je lekker aan het rijden, word je aangereden. Je weet het meteen: dit levert gedoe op. En hoe zit het eigenlijk met je autoverzekering?

Basisdekking All-Risk

Als je auto is beschadigd door een aanrijding, krijg je een vergoeding als je een All-Risk basisdekking hebt. Dit komt door het onderdeel Aanrijding.

Extra dekking Rechtsbijstand

Ben je niet All-Risk verzekerd? Als je de extra dekking Rechtsbijstand Motorrijtuig hebt afgesloten bij je autoverzekering, of een andere rechtsbijstandverzekering met de dekking Verkeersrechtsbijstand, helpt DAS je om die schade te verhalen op de aansprakelijke partij. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. 

Geen All-Risk of Rechtsbijstand?

Heb je geen extra dekking Rechtsbijstand Motorrijtuig of rechtsbijstandverzekering? Dan moet je zelf de verzekeraar van de tegenpartij aansprakelijk stellen voor de schade aan je auto. 

Lees de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van wat wel en niet verzekerd is.