ADL-assistentie. Hulp bij dagelijkse activiteiten

Met een lichamelijke beperking is thuis wonen soms lastig. Zelfstandig de dagelijkse klusjes doen, kan vaak niet meer. Met ADL-assistentie kan er iemand langskomen om hulp te bieden bij dagelijkse activiteiten. Dan hebben we het niet over het huishouden of begeleiding. Maar over hulp bij het eten en drinken, verplaatsen in de woning, persoonlijke verzorging, planten water geven of huisdieren voeren.

Waar kun je terecht voor een vergoeding?

Dat hangt af van de leeftijd van degene die ADL-assistentie nodig heeft. Hieronder lees je er meer over.

  • Een kind (jonger dan 18 jaar) heeft ADL-assistentie nodig

    Mogelijk krijg je een vergoeding vanuit de Basisverzekering of de Jeugdwet. Als het gaat om verzorging die samenhangt met geneeskundige zorg, zoals hulp bij het wassen en innemen van medicatie, wordt het vergoed vanuit de basisverzekering. Voor overige vormen van ADL kun je een aanvraag doen voor ADL-assistentie via de Jeugdwet. Deze wordt uitgevoerd door de gemeente waar degene woont die ADL-assistentie nodig heeft.

  • Of iemand is 18 jaar of ouder

    Mogelijk krijg je een vergoeding vanuit de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet is in het leven geroepen om mensen te ondersteunen. Het belangrijkste hierbij is dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en sociale contacten kan onderhouden. Iedere gemeente heeft een eigen Wmo-loket waar je terecht kunt.

  • Betaal je een gedeelte zelf?

    Soms moet je helaas een gedeelte van de kosten zelf betalen. Dit is de zogenaamde eigen bijdrage. Voor de vergoeding uit de basisverzekering geldt het eigen risico. Dit geldt niet als de persoon die de ADL-assistentie nodig heeft jonger is dan 18 jaar.