Vergoeding revalidatie

Heb je een tijdelijke of chronische aandoening door een ongeval, ernstige ziekte of medische ingreep? Dan kun je met revalidatie werken aan herstel. Ook als volledig herstel niet mogelijk is, kun je gebruikmaken van revalidatie. Het doel is dan blijvende beperkingen te voorkomen of die beperkingen in te passen in jouw leven. Hier vind je alle informatie over de vergoeding voor revalidatie.

Vergoeding voor revalidatie in het kort

 • Basisverzekering: ja
 • Eigen risico: ja vanaf 18 jaar
 • Eigen bijdrage: nee
 • Toestemming nodig: ja als je naar een niet gecontracteerd revalidatiecentrum gaat 
 • Verwijzing nodig: ja

Wil je de details weten over de vergoeding voor revalidatie? Bekijk dan de veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen over de vergoeding voor Revalidatie

 • Wat krijg ik vergoed vanuit de basisverzekering in 2024?

  De basisverzekering vergoedt de kosten van revalidatie als je zo jouw handicap kunt voorkomen, verminderen of overwinnen. Het gaat hierbij om:

  • Stoornissen of beperkingen in het bewegingsvermogen
  • Een aandoening van het centrale zenuwstelsel, met als gevolg een beperking in communicatie, het verstandelijk vermogen of het gedrag
  • Deeltijd- of dagbehandeling in een revalidatie-instelling
  • Verblijf in een revalidatie-instelling, als daarmee een beter resultaat wordt verwacht dan zonder opname
  • Geriatrische revalidatiezorg voor kwetsbare ouderen na een ziekenhuisopname
  • Oncologische revalidatie. Oncologische revalidatie wordt vergoed als de kennis en ervaring van een revalidatiearts noodzakelijk is. Dit betekent dat een verzekerde niet geholpen zou zijn met een andere vorm van oncologische nazorg zoals bijvoorbeeld zorg van de fysiotherapeut of psycholoog. Deze andere vormen van nazorg kunnen via een aanvullende verzekering vergoed worden
  • Beweegprogramma's vallen onder de vergoeding voor beweegprogramma's
  • Fysiotherapie valt onder de vergoeding voor fysiotherapie

  Voor revalidatie heb je een schriftelijke verwijzing nodig. Die verwijzing kan een huisarts, een medisch specialist, verloskundige, kaakchirurg of verpleeghuisarts geven. Als het om problemen gaat die met jouw werk te maken hebben, kan ook de bedrijfsarts je doorverwijzen.

 • Heb ik een eigen risico?

  Voor de basisverzekering geldt vanaf de leeftijd van 18 jaar een eigen risico. Je hebt zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

  In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

 • Heb ik een eigen bijdrage?

  Nee, voor revalidatie betaal je geen eigen bijdrage.

 • Waar kan ik terecht?

  Je kunt terecht bij een revalidatiearts die verbonden is aan een revalidatiecentrum. Zoek onder 'ziekenhuis' en verfijn dan met 'Revalidatiecentrum'.

 • Mag ik naar een ander revalidatiecentrum?

  Je mag ook naar een revalidatiecentrum dat geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel 2 voorwaarden:

  • Je vraagt vooraf OHRA om toestemming
  • Je voorziet OHRA van een toelichting van jouw behandelend arts

  Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

 • Heb ik vooraf toestemming van OHRA nodig?

  Je hebt vooraf toestemming nodig als je naar een revalidatiecentrum gaat dat géén contract heeft met OHRA. Ga je naar een gecontracteerd revalidatiecentrum? Dan heb je geen toestemming van OHRA nodig.

 • Hoe vraag ik om toestemming?

  Heeft het revalidatiecentrum van jouw keuze geen contract met OHRA? Dan vraag je schriftelijk om toestemming. Je stuurt hiervoor de volgende documenten naar OHRA:

  • Een geschreven toelichting van de arts die de revalidatie voorschrijft. In die toelichting moet staan waarom je de revalidatie nodig hebt
  • Een overzicht van hoe de arts de behandeling wil aanpakken (een behandelplan)
  • Een brief van jezelf aan OHRA. Zet in jouw brief:
   - je relatienummer
   - je naam, adres en woonplaats
   - je geboortedatum

  Stuur de documenten naar:

  OHRA
  t.a.v. Medische Beoordelingen
  Postbus 4172
  5004 JD Tilburg

Declareren. Lekker. Makkelijk

Declareren kan heel eenvoudig via Mijn OHRA Zorgverzekering. Of ga terug naar het vergoedingenoverzicht.

Zorgkosten declareren Terug naar vergoedingen