IVF (in-vitrofertilisatie)

Bij in-vitrofertilisatie (ivf) worden een of meer eicellen buiten het lichaam (in een bakje) bevrucht met zaadcellen. Als de bevruchting is geslaagd, plaatst een arts het bevruchte eitje (embryo) in de baarmoeder.

Vergoeding voor IVF (in-vitrofertilisatie)

 • Een IVF-poging

  Een IVF-poging bestaat uit 4 stappen:

  1. De vrouw krijgt een behandeling met hormonen. Door de hormonen moeten de eicellen rijp worden
  2. De arts haalt enkele eicellen weg bij de vrouw (follikelpunctie)
  3. In het laboratorium worden de eicellen bevrucht in een bakje. Langzaamaan groeit er een embryo. Dit is het begin van een baby
  4. De arts plaatst 1 of 2 embryo’s in de baarmoederholte
 • Wat krijg ik vergoed vanuit de basisverzekering in 2024?

  Je krijgt 3 pogingen vergoed. Een poging telt pas als er met succes eicellen zijn weggenomen, fase 2 (de follikelpunctie). Het terugplaatsen van embryo's die eerder verkregen zijn (bijvoorbeeld ingevroren embryo's) valt onder de poging waarin die embryo's verkregen zijn. Per poging kunnen dus meerdere terugplaatsingen worden gedaan. Het telt als een nieuwe poging zodra er weer eicellen worden weggenomen. Het aantal embryo's dat wordt teruggeplaatst en hoeveel pogingen je vergoed krijgt, is afhankelijk van jouw leeftijd:

  Leeftijd Vergoeding
  Jonger dan 38 jaar Terugplaatsing van een embryo bij poging 1 en 2.
  Terugplaatsing twee embryo's bij poging 3.
  38 tot 43 jaar Terugplaatsing van twee embryo's bij poging 1, 2 en 3.
  43 jaar en ouder Geen vergoeding.

  Wil je opnieuw zwanger worden, dan geldt opnieuw dat je 3 IVF-pogingen vergoed krijgt. Eerder genoemde voorwaarden gelden dan ook weer. Je krijgt ook de hormoonbehandelingen vergoed.

  Je kunt ook kiezen voor een intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI-behandeling) en een eiceldonatiebehandeling in plaats van een IVF-behandeling. Een ICSI-behandeling lijkt veel op een IVF-behandeling. Ook bij ICSI worden de eicellen van de vrouw buiten het lichaam in contact gebracht met een zaadcel. Een eiceldonatiebehandeling betekent dat de eicel van een donor (iemand die haar eicellen beschikbaar stelt) komt. Voor beide behandelingen gelden dezelfde vergoedingen als voor de IVF-behandelingen.

  Meer weten over zorg rondom zwangerschap?

  Bekijk dan het speciale informatieblok Zwanger met uitgebreide informatie rondom zorg tijdens je zwangerschap, je bevalling en als je kindje geboren is.

 • Wat krijg ik niet vergoed vanuit de basisverzekering in 2024?

  De behandeling van de donor van de eicel krijg je niet vergoed. Ook is er geen vergoeding voor de donatie zelf. Vrouwen vanaf 43 jaar krijgen geen vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen meer vergoed.

 • Heb ik een eigen risico?

  Voor de basisverzekering geldt een eigen risico. je hebt zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

  In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

 • Heb ik een eigen bijdrage?

  Nee, je betaalt voor IVF geen eigen bijdrage.

 • Waar kan ik terecht?

  De eerste 2 fasen mogen in alle ziekenhuizen plaatsvinden. Je hebt wel een verwijzing nodig van een arts. In de verwijzing moet staan welke beperkingen je hebt en waarom je de vruchtbaarheidsbevorderende behandeling nodig hebt.

  Hier vind je de ziekenhuizen waarmee OHRA afspraken heeft gemaakt. Fase 3 mag alleen plaatsvinden in een aantal ziekenhuizen, die zijn aangewezen door de overheid. Dit zijn:

  • Academische ziekenhuizen
  • Catharina ziekenhuis (Eindhoven)
  • ETZ Elisabeth (Tilburg)
  • Isala klinieken (Zwolle)
  • Medisch Centrum Kinderwens (Leiderdorp)
  • Reinier de Graaf Ziekenhuis, locatie Diaconessenhuis (Voorburg)
  • SFZN (Stg. Fertiliteitszorg Zuid Nederland, locatie Nij Geertgen, Elsendorp)
  • Stichting BPM-zorg (locatie Nij Barrahus, Wolvega)

  Wil je voor een behandeling naar het buitenland? Vraag dan eerst een akkoordverklaring bij ons aan.

 • Mag ik naar een andere zorgverlener?

  Voor de eerste 2 fasen mag je ook naar een zorgverlener die geen contract heeft met OHRA. Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

  Fase 3 en 4 mogen alleen plaatsvinden in ziekenhuizen die zijn aangewezen door de overheid.

 • Heb ik vooraf toestemming van OHRA nodig?

  Nee, je hebt vooraf geen toestemming van OHRA nodig.

Declareren. Lekker. Makkelijk

Declareren kan heel eenvoudig via Mijn OHRA Zorgverzekering. Of ga terug naar het vergoedingenoverzicht.

Zorgkosten declareren Terug naar vergoedingen