GGZ zonder opname

Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is gericht op psychische problemen en stoornissen die te complex zijn voor de eerstelijns psychologische hulp (Generalistische basis GGZ). Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een aantal aandoeningen tegelijk. De hulpverlener is doorgaans een specialist, zoals een psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog.

GGZ zonder opname wil zeggen dat je jouw hulpverlener regelmatig bezoekt voor jouw behandeling, maar dat je thuis leeft en slaapt. De meeste aandoeningen kunnen zonder opname behandeld worden.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) vanaf 18 jaar valt onder de Zorgverzekeringswet. Hierbij gaat het om de behandeling van psychische aandoeningen, met uitzondering van een verblijf langer dan 3 jaar in een psychiatrische kliniek. GGZ voor de jeugd valt niet onder de basisverzekering. Jouw gemeente regelt dan ondersteuning, hulp en zorg.

Vergoeding voor GGZ zonder opname

 • Wat krijg ik vergoed vanuit de basisverzekering 2020?

  Vergoeding vanaf 18 jaar

  Je hebt vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van de kosten van:

  • Psychotherapie waaronder cognitieve gedragstherapie
  • Andere specialistische GGZ zonder opname. Let op: langdurige psychoanalytische psychotherapie (LPPT) na toestemming van OHRA
  • Een opname in een GGZ instelling: verpleging, geneesmiddelen, hulp- en verbandmiddelen die bij de behandeling horen

  Je hebt een verwijzing nodig van jouw huisarts, bij voorkeur ondersteund door een Praktijk Ondersteuner voor de GGZ (POH-GGZ). De verwijzing is onderbouwd door een objectief onderzoek (bij voorkeur een digitaal beslissingsondersteunend instrument). Daarnaast kan een medisch specialist verwijzen. Voor een verblijf zonder opname is een verwijzing van een bedrijfsarts ook geldig. Is er sprake van spoedeisende zorg (crisisinterventie)? Dan heb je geen schriftelijke verwijzing vooraf nodig.

  Vergoeding tot 18 jaar

  Geestelijke Gezondheidszorg voor kinderen tot 18 jaar wordt vergoed door de Jeugdwet. De uitvoering hiervan valt onder de verantwoordelijkheid van jouw gemeente.

  Ben je mantelzorger voor een naaste?

  Bekijk dan de OHRA Zorg Assistent. We leiden je direct door het doolhof van wetten, regels en instanties waar je als mantelzorger mee te maken kan krijgen.

 • Wat krijg ik niet vergoed vanuit de basisverzekering in 2020?

  Je krijgt geen vergoeding:

  • Van de rekening voor een afspraak voor psychiatrische hulp of psychotherapie die je niet op tijd hebt afgezegd
  • Voor GGZ voor kinderen tot 18 jaar. Hiervoor kun je terecht bij jouw gemeente
 • Goed om te weten

  Heb je na 3 jaar nog een behandeling gespecialiseerde GGZ nodig met verblijf? Dan krijg je deze zorg vergoed vanuit de Wet landurige zorg (Wlz). Lees meer op de site van uw Zorgkantoor.

 • Heb ik een eigen risico?

  Je hebt voor de basisverzekering een eigen risico van € 385,- of een door jou gekozen hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

  In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

 • Heb ik een eigen bijdrage?

  Nee, je betaalt geen eigen bijdrage.

 • Waar kan ik terecht?

  Je kiest zelf je psychiater, psychotherapeut of psychiatrische hulpinstelling. Vind met onze Zorgvergelijker een psychotherapeut of psychiatrische hulpinstelling bij jou in de buurt.

  Wil je directe toegang tot online hulp? Met een verwijzing van de huisarts kun je mogelijk ook een online behandeling starten. Geen wachtlijst, maar direct hulp. Op een moment dat je het zelf fijn vindt, in je eigen vertrouwde omgeving. Neem voor meer informatie en wachtlijstbemiddeling contact op met het OHRA Zorgteam.

  Let op

  Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan is het belangrijk dat je bij jouw zorgverlener vraagt of hij een kwaliteitsstatuut heeft en of jouw behandeling voorkomt op de door Zorgverzekeraars Nederland opgestelde lijst van interventies (pdf). De behandelingen hierop voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk. Het kwaliteitsstatuut beschrijft wat zorgverleners in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording Dit zijn vereisten om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen. Voldoet jouw behandeling hieraan, dan vergoeden wij de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dat bijna nooit voor.

  Het kan voorkomen dat je gekozen zorgverlener geen afspraak met je maakt omdat hij de met ons afgesproken grens voor het aantal behandelingen heeft bereikt. Neem dan contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)26 400 40 40 (lokaal tarief). Wij zorgen dan dat je je zorg snel krijgt.

 • Mag ik naar een andere zorgverlener?

  Je mag ook naar een kliniek die geen contract heeft met OHRA. Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

 • Heb ik vooraf toestemming van OHRA nodig?

  Bij (langdurige) psychoanalystische psychotherapie heb je vooraf toestemming van OHRA nodig. Bij andere specialistische GGZ zonder opname heb je  geen toestemming nodig.

  Meer weten?

  Lees de voorwaarden in het reglement GGZ (pdf).

 • Hoe vraag ik om toestemming?

  Je vraagt voor psychoanalystische psychotherapie schriftelijk om toestemming bij OHRA. Na ontvangst beoordelen wij of je voor vergoeding in aanmerking komt. Zo ja, dan ontvang je van OHRA een akkoordverklaring. De akkoordverklaring is het bewijs dat je recht hebt op de vergoeding.

  Je stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

  • Een brief van de behandelend arts die de behandeling voorschrijft. In de brief moet staan waarom je de behandeling nodig hebt
  • Een overzicht van hoe de arts de behandeling wil aanpakken (een behandelplan)
  • Een brief van jezelf aan OHRA. Hierin vermeld je:
   - je relatienummer
   - je naam, adres en woonplaats
   - je geboortedatum

  Wil je deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.

Declareren. Lekker. Makkelijk

Declareren kan heel eenvoudig via Mijn OHRA Zorgverzekering. Of ga terug naar het vergoedingenoverzicht.

Zorgkosten declareren Terug naar vergoedingen