Bijzondere tandheelkunde

Bijzondere tandheelkunde is voor mensen met een bijzondere aandoening aan de mond, kaken en/of het gebit (tand-kaak-mondstelsel). Denk aan een verhemeltespleet (schisis, hazenlip) of een zeer ernstige overbeet.

Vergoedingen voor bijzondere tandheelkunde

 • Wat krijg ik vergoed vanuit de basisverzekering in 2024?

  De kosten voor bijzondere tandheelkunde worden uit de basisverzekering vergoed, als je:

  • een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of niet-aangeboren afwijking hebt aan je tand-kaak-mondstelsel
  • een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening hebt die ervoor zorgt dat zonder tandheelkundige zorg jouw gebit de normale functie niet kan houden of krijgen, die het zonder de aandoening wel zou hebben gehad
  • een medische behandeling krijgt, die zonder tandheelkundige zorg aantoonbaar onvoldoende resultaat heeft. Bijvoorbeeld in geval van hartaandoeningen, diabetes mellitus, multiple sclerose, longontsteking of oncologische therapieën

  In de meeste andere gevallen heb je voor mondzorg een aanvullende tandartsverzekering nodig.

  Let op 

  Je hebt alleen recht op vergoeding van de kosten voor bijzondere tandheelkunde, als je niet op een andere manier geholpen kunt worden. Met andere woorden: als je mond, kaken en/of gebit alleen (weer) goed kunnen functioneren door een bijzondere tandheelkundige behandeling.

  Je hebt geen verwijzing van een arts nodig maar je moet ons wel toestemming vragen voor de behandeling.  

  Ook orthodontische zorg kan deel uitmaken van een bijzondere tandheelkundige behandeling. Met orthodontische zorg bedoelen we behandelingen waarbij tanden en/of kiezen worden rechtgezet. Deze orthodontische zorg krijg je alleen vergoed, als je wordt behandeld voor een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van de mond, kaken en/of het gebit. Een voorbeeld hiervan is een verhemeltespleet (schisis, hazenlip).

 • Heb ik een eigen risico?

  Heb je recht op een vergoeding voor de kosten van bijzondere tandheelkunde uit de basisverzekering?

  Voor de basisverzekering geldt een eigen risico. je hebt zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van zorg boven dit eigen risico.

  In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

 • Heb ik een eigen bijdrage?

  Je betaalt geen eigen bijdrage voor bijzondere tandheelkunde. Voor andere mond- en tandzorg die onderdeel kan uitmaken van de behandeling, betaal je soms wel een eigen bijdrage.

  Een voorbeeld:

  Je krijgt een nieuw kunstgebit. Je betaalt dan geen eigen bijdrage voor bijzondere tandheelkunde maar wel 25% eigen bijdrage voor de volledige gebitsprothese.

 • Waar kan ik terecht?

  Je kunt voor bijzondere tandheelkundige zorg terecht bij:

  • een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde naar keuze. Je hebt hiervoor een verwijzing nodig van jouw huisarts, tandarts of kaakchirurg
  • een tandarts naar keuze die bijzondere tandheelkundige zorg verleent
  • een kaakchirurg naar keuze (de kaakchirurg moet wel verbonden zijn aan een ziekenhuis). Je hebt hiervoor een verwijzing nodig van jouw huisarts of tandarts
  • een orthodontist naar keuze. Je hebt hiervoor een verwijzing nodig van jouw tandarts of kaakchirurg

  Vind hier een zorgverlener bij jou in de buurt.

 • Heb ik vooraf toestemming van OHRA nodig?

  Ja, je hebt vooraf toestemming nodig van OHRA.

 • Hoe vraag ik om toestemming?

  Je vraagt OHRA schriftelijk om toestemming. Je stuurt hiervoor de volgende documenten naar OHRA:

  • Een schriftelijke, gemotiveerde toelichting van de voorschrijver, waaruit blijkt dat er sprake is van een medische indicatie. In een medische indicatie beschrijft de arts die jou behandelt jouw medische probleem. Hij geeft hierbij aan welke zorg je nodig hebt. Aan de hand van deze beschrijving bepalen we of je de zorg vergoed krijgt
  • Een behandelplan
  • Een brief van jezelf aan OHRA. Zet in je brief:
   - je relatienummer
   - je naam, adres en woonplaats
   - je geboortedatum

  Stuur de documenten naar:

  OHRA
  t.a.v. Medische Beoordelingen
  Postbus 4172
  5004 JD Tilburg

Declareren. Lekker. Makkelijk

Declareren kan heel eenvoudig via Mijn OHRA Zorgverzekering. Of ga terug naar het vergoedingenoverzicht.

Zorgkosten declareren Terug naar vergoedingen