Vergoeding anti-decubitus zitkussen en matras

Anti-decubitusmaterialen zijn speciale zitkussens en matrassen die doorliggen (decubitus) helpen voorkomen. Ze worden ook gebruikt voor de behandeling van doorligwonden. Hier vind je alle informatie over de vergoeding voor een anti-decubitus zitkussen en matras.

Vergoeding voor een anti-decubitus zitkussen en matras in het kort

 • Basisverzekering: ja, matras in bruikleen, zitkussen in eigendom als je deze langer dan 26 weken nodig hebt 
 • Eigen risico: ja vanaf 18 jaar voor het zitkussen in eigendom, voor bruikleen geen eigen risico
 • Eigen bijdrage: nee
 • Toestemming nodig: ja als je naar een niet gecontracteerde leverancier gaat
 • Verwijzing nodig: ja

Wil je de details weten over de vergoeding voor een anti-decubitus zitkussen en matras? Bekijk dan de veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen over de vergoeding voor een anti-decubitus zitkussen en matras

 • Wat krijg ik vergoed vanuit de basisverzekering in 2024?

  Heeft jouw behandelend arts vastgesteld dat je verpleging nodig hebt, maar hoef je daarvoor niet in een instelling opgenomen te worden? Dan kun je een anti-decubituskussen en/of -matras krijgen. De leverancier van jouw keuze bepaalt dit op basis van een indicatie van de huisarts of transferverpleegkundige.

  Je leent het anti-decubitusmateriaal. Het zitkussen krijg je in eigendom als je dit langdurig nodig hebt. Je moet dan wel:

  • een doorligwond hebben of het risico lopen dat je doorligwonden krijgt
  • langer dan 6 maanden een kussen en/of matras met overtrek nodig hebben

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

 • Wat krijg ik bij vervanging vergoed vanuit de basisverzekering 2024?

  Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel. OHRA vergoedt de kosten voor vervanging.

 • Heb ik een eigen risico?

  Je leent het anti-decubitusmatras en daarom valt het niet onder het eigen risico. Je betaalt vanaf 18 jaar alleen eigen risico voor het anti-decubitus zitkussen als je deze langer dan 26 weken nodig hebt.

  Je hebt zelf gekozen wat het eigen risico van jouw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten die boven dit bedrag uitkomen.

  In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

 • Heb ik een eigen bijdrage?

  Nee, je betaalt geen eigen bijdrage voor een anti-decubituskussen of -matras.

 • Waar kan ik terecht?

  Een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen levert de anti-decubituskussens en -matrassen. Vind hier een leverancier. Zoek op ‘Anti-decubitus-kussen’ of ‘Anti-decubitus-matras’.

  Je laat aan de leverancier een medische diagnose van je arts of wijkverpleegkundige zien. Deze moet op dit voorschrift ook aangeven wat jouw beperkingen zijn en welke voorziening je nodig hebt. Ook moet de leverancier een decubitus risicoscoringslijst invullen. Op basis hiervan kan de arts of verpleegkundige vaststellen of er een verhoogd risico is op decubitus en hiermee wordt bepaald of er recht is op vergoeding.

  Toestemming gekregen?

  Heb je toestemming gekregen van OHRA? Dan levert een gecontracteerde leverancier het anti-decubituskussen en/of -matras binnen 2 werkdagen na jouw aanvraag bij jou thuis.

  Het hulpmiddel niet meer nodig?

  Heb je het hulpmiddel niet meer nodig? Dan moet je dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van OHRA, telefoonnummer +31 (0)13 593 80 02.

  De leverancier haalt het hulpmiddel dan weer bij jou op. De leverancier controleert elk half jaar of het materiaal nog past bij jouw medische toestand.

 • Mag ik naar een andere leverancier?

  Je mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel 2 voorwaarden:

  • Je vraagt OHRA vooraf om toestemming
  • Je voorziet OHRA van een toelichting van jouw behandelend arts of ergotherapeut

  Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

 • Heb ik vooraf toestemming van OHRA nodig?

  Leen je een anti-decubituskussen en/of -matras bij een leverancier met wie OHRA een contract heeft? Dan heb je vooraf geen toestemming nodig van OHRA. Ga je naar een leverancier met wie OHRA geen contract heeft? Vraag dan altijd eerst om toestemming.

 • Hoe vraag ik om toestemming?

  Heeft de leverancier van jouw keuze geen contract met OHRA? Dan vraag je schriftelijk om toestemming. Je stuurt hiervoor de volgende documenten naar OHRA:

  • Een brief van je behandeld arts of je wijkverpleegkundige die jou het anti-decubituskussen en/of -matras voorschrijft. Deze brief moet een medische diagnose bevatten en moet verklaren welke beperkingen je hebt en waarom je het hulpmiddel nodig hebt
  • Een prijsopgave van de kosten voor het anti-decubituskussen en/of -matras. Die vraag je aan bij een leverancier
  • Een brief van jou aan OHRA. Hierin vermeld je:
   - jouw relatienummer
   - jouw naam, adres en woonplaats
   - jouw geboortedatum
   - hoe lang je verwacht het hulpmiddel nodig te hebben
   - de naam van de leverancier van jouw anti-decubituskussen en/of –matras

  Stuur de documenten naar:

  OHRA
  t.a.v. Medische Beoordelingen
  Postbus 4172
  5004 JD Tilburg

Declareren. Lekker. Makkelijk

Declareren kan heel eenvoudig via Mijn OHRA Zorgverzekering. Of ga terug naar het vergoedingenoverzicht.

Zorgkosten declareren Terug naar vergoedingen