Verlenging van uw woonverzekering(en)

Hier vindt u de veelgestelde vragen over de verlenging van uw OHRA Woonverzekering(en). Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact met ons op.

 • Wijzigt de premie van mijn OHRA Aansprakelijkheidsverzekering?

  Nee. De premie van uw aansprakelijkheidsverzekering wijzigt niet.

 • Veranderen de polisvoorwaarden van mijn OHRA Aansprakelijkheidsverzekering?

  De polisvoorwaarden (pdf) van uw aansprakelijkheidsverzekering wijzigen niet. Via Mijn OHRA kunt u altijd uw polisvoorwaarden downloaden.

 • Stijgt de premie van de OHRA Inboedelverzekering?

  Ja, voor sommige klanten stijgt de premie. Wij beoordelen 1 keer per jaar of we de premie moeten aanpassen. Wij zien het aantal schades en de schadebedragen die geclaimd worden in een aantal regio's stijgen. Daarom moeten wij voor deze regio's in veel gevallen helaas de premie verhogen. Zo kunnen wij u blijven garanderen dat wij voor u klaar staan, bij schade aan uw spullen. In mijn OHRA en op uw polisblad kunt u dit altijd nakijken.

 • Stijgt de premie van de OHRA Opstalverzekering?

  Ja, voor sommige klanten stijgt de premie. Net als bij onze inboedelverzekering beoordelen wij 1 keer per jaar of wij de premie moeten aanpassen. Wij zien het aantal schades en de schadebedragen die geclaimd worden stijgen, vooral bij woningen die gebouwd zijn voor 1950. Daarom moeten wij helaas de premie verhogen. Zo kunnen wij u blijven garanderen dat wij bij schade aan uw woning, voor u klaar staan.

 • Waarom zie ik in de e-mail/brief een andere premie dan in Mijn OHRA?

  In de e-mail/brief staan de huidige premie en de premie voor het komende verzekeringsjaar. In Mijn OHRA staat nu alleen nog uw huidige premie. Zodra uw nieuwe polis met de premie voor komend jaar in Mijn OHRA staat, krijgt u van ons bericht per e-mail.

 • Waarom incasseert OHRA een andere maandpremie dan in de e-mail/brief staat?

  De huidige premie die wij noemen in de e-mail/brief kan een paar centen afwijken van het bedrag dat wij via automatische incasso van uw rekening afschrijven. Dit komt door afrondingsverschillen. Wij werken er hard aan om dit zo spoedig mogelijk op te lossen.

 • Veranderen de polisvoorwaarden van de OHRA Inboedelverzekeringen?

  Ja, wij hebben de volgende verbeteringen voor u in de polisvoorwaarden:

  • De maximale vergoedingen voor de 'bijzondere rubrieken' die op uw polisblad staan (bijvoorbeeld voor elektronische apparatuur en instrumenten) gelden alleen nog bij diefstal en vandalisme. Beschadigen deze bijzondere spullen door bijvoorbeeld brand of water, dan heeft u waardegarantie. Deze aanpassing ziet u ook op uw polisblad
  • De dekking voor spullen in uw tuin breiden wij uit. Schade aan onder andere buitenkeukens, barbecues, tuinbeelden en bloempotten vallen onder de dekking. Ook als storm de schade veroorzaakt
  • Worden data op een harde schijf (bijvoorbeeld op uw computer of externe harde schijf) door schade onbereikbaar? Wij vergoeden dan tot maximaal € 750,- per gebeurtenis
  • Voor de module 'Buiten het Huis' verhogen wij de overall vergoeding van € 5.000,- naar € 10.000,- per gebeurtenis. Ook verruimen we de maximale bedragen voor specifieke spullen. Een volledig overzicht vindt u op www.ohra.nl/verlenging. Op uw polisblad kunt u nakijken of u een 'Buiten het Huisdekking' heeft
  • Voor de module Glas vervalt de maximering van € 250,- voor versieringen en beschilderingen op glas. Wij vergoeden dus het volledige schadebedrag.

  Daarnaast verduidelijken wij een aantal voorwaarden. Via Mijn OHRA kunt u altijd uw polisvoorwaarden downloaden.

  INB1903 
  Tekst in de oude voorwaarden
  INB2004 
  Tekst in de nieuwe voorwaarden

  De schade moet plotseling en onvoorzien zijn veroorzaakt door een gebeurtenis:

  • die zich voordoet tijdens de looptijd van deze verzekering; en
  • die u niet kon voorzien toen u deze verzekering afsloot of wijzigde. Heeft u deze verzekering op een later tijdstip uitgebreid? Dan geldt het tijdstip van die uitgebreidere verzekering als het moment waarop u de verzekering afsloot

  De schade moet plotseling en onvoorzien zijn veroorzaakt door een gebeurtenis:

  • die zich voordoet tijdens de looptijd van deze verzekering; en
  • die u niet kon voorzien toen u deze verzekering afsloot of wijzigde. Heeft u deze verzekering op een later tijdstip uitgebreid? Dan geldt die uitgebreidere dekking vanaf het tijdstip dat wij die uitgebreidere dekking hebben geaccepteerd

  Tabel 'Extra Uitgebreid'/'Basis'

  Dekking 'Water en stoom uit'

  Ook verzekerd is de gevolgschade doordat tegelwerk, vloeren, wanden of (kit)voegen vocht doorlaten.

  Tabel 'Extra Uitgebreid'/'Basis'

  Dekking 'Water en stoom uit'

  Ook verzekerd is de gevolgschade doordat tegelwerk, vloeren, wanden of (kit)voegen vanuit een badkamer vocht doorlaten.

  Tabel 'Extra Uitgebreid'/'Basis'

  scherven van (gebroken) wandspiegels. Schade aan de wandspiegel zelf is ook verzekerd

  Tabel 'Extra Uitgebreid'/'Basis'

  scherven van (gebroken) spiegels. Schade aan de spiegel zelf is ook verzekerd

  Tabel 'Dekking buiten uw woning'

  Plaats waar uw inboedel is

  onder afdaken, op balkons of in de tuin die bij uw woning hoort

  Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?

  brand, explosie, directe blikseminslag, aanrijding, aanvaring, lucht- en ruimtevaartuigen, meteoorstenen, diefstal en vandalisme

  Welke beperkingen gelden?

  alleen tuinmeubelen (tafels, stoelen, banken, parasols), (schotel)antennes, vlaggenstok en vlag, en wasgoed en droogrek zijn verzekerd

  Tabel 'Dekking buiten uw woning'

  Plaats waar uw inboedel is

  onder afdaken, op balkons of in de tuin die bij uw woning hoort

  Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?

  brand, explosie, storm, directe blikseminslag, aanrijding, aanvaring, lucht- en ruimtevaartuigen, meteoorstenen, diefstal en vandalisme

  Welke beperkingen gelden?

  • alleen tuinmeubelen (tafels, stoelen, banken, parasols), buitenkeukens, barbecues, partytenten, bloempotten, tuinverlichting, tuinbeelden, klein handgereedschap voor de tuin, (schotel)antennes, vlaggenstokken en vlaggen, en wasgoed en droogrek zijn verzekerd
  • tuinbeelden zijn verzekerd tot maximaal € 5.000,- per gebeurtenis

  Tabel 'Dekking buiten uw woning'

  Plaats waar uw inboedel is

  een opslaglocatie in Nederland met goede preventieve voorzieningen tegen schade door inbraak, brand en water. Bijvoorbeeld een erkend verhuisbedrijf. Goede preventieve voorzieningen zijn bijvoorbeeld een toegangscontrolesysteem, camerabewaking en een brand- en inbraakmeldsysteem.

  Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?

  volgens de dekking ‘Extra Uitgebreid’/ ‘Basis'

  Welke beperkingen gelden?

  • uw inboedel is hier maximaal twaalf maanden verzekerd
  • diefstal is alleen verzekerd na inbraak

  Tabel 'Dekking buiten uw woning'

  Plaats waar uw inboedel is

  een opslaglocatie in Nederland met goede preventieve voorzieningen tegen schade door inbraak, brand en water. Bijvoorbeeld een erkend verhuisbedrijf. Goede preventieve voorzieningen zijn bijvoorbeeld een toegangscontrolesysteem, camerabewaking en een brand- en inbraakmeldsysteem.

  Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?

  volgens de dekking ‘Extra Uitgebreid’/ ‘Basis'

  Welke beperkingen gelden?

  • diefstal is alleen verzekerd na inbraak

  Tabel 'Extra verzekerde zaken’

  Zaken

  geld, cheques, cadeaubonnen en bankpassen die horen bij uw particuliere huishouding

  Verzekerd bedrag per gebeurtenis

  • € 1.500,-
  • € 150,- voor het eigen risico dat u moet betalen voor betaalcheques

  Tabel 'Extra verzekerde zaken’

  Zaken

  geld, cheques, cadeaubonnen en bankpassen die horen bij uw particuliere huishouding

  Verzekerd bedrag per gebeurtenis

  € 1.500,-

  Tabel 'Extra verzekerde zaken’

  Zaken

  inboedel van iemand anders dan u

  Verzekerd bedrag per gebeurtenis

  Onbeperkt

  Bijzonderheden

  inboedel van iemand anders dan u, is alleen verzekerd als:

  • u die niet huurt; en
  • die inboedel niet langer dan 3 maanden in uw woning en/of bijgebouwen is

  Tabel 'Extra verzekerde zaken’

  Zaken

  inboedel van iemand anders dan u

  Verzekerd bedrag per gebeurtenis

  • waardegarantie
  • uitzondering: voor de bijzondere rubrieken geldt ingeval van diefstal en vandalisme het verzekerde bedrag dat op uw polisblad staat, voor u en die ander(en) samen. Is de omvang van de schade hoger? Dan betalen wij eerst aan u. Dit bedrag trekken wij af van het verzekerde bedrag. Het bedrag dat overblijft betalen wij maximaal aan die ander(en)

  Bijzonderheden

  inboedel van iemand anders dan u, is alleen verzekerd als:

  • u die niet huurt; en
  • die inboedel niet langer dan 6 maanden in uw woning en/of bijgebouwen is

  Dekking Glas

  Op uw polisblad staat of u deze dekking heeft verzekerd.

  Waarvoor bent u verzekerd?

  U bent verzekerd voor schade aan het glas door breuk van het glas in uw woning en bijgebouwen. Na een breuk van het glas zijn ook verzekerd:

  • de extra kosten van zonwerend materiaal tussen het glas
  • de kosten van het inzetten van het glas
  • de kosten voor een noodvoorziening
  • de versieringen, beschilderingen, opschriften en folie die op het glas zijn aangebracht. Het maximale verzekerde bedrag hiervoor is € 250,- per gebeurtenis

  Dekking Glas

  Op uw polisblad staat of u deze dekking heeft verzekerd.

  Waarvoor bent u verzekerd?

  U bent verzekerd voor schade aan het glas door breuk van het glas in uw woning en bijgebouwen. Na een breuk van het glas zijn ook verzekerd:

  • de extra kosten van zonwerend materiaal tussen het glas
  • de kosten van het inzetten van het glas
  • de kosten voor een noodvoorziening
  • de versieringen, beschilderingen, opschriften en folie die op het glas zijn aangebracht

  Glas

  Ruiten die bedoeld zijn om daglicht door te laten en die zijn geplaatst in ramen, dakramen, deuren en lichtkoepels van uw woning. De ruiten kunnen ook van kunststof zijn dat daglicht doorlaat.

  Glas

  Ruiten die bedoeld zijn om daglicht door te laten en die zijn geplaatst:

  • in ramen, dakramen, deuren en lichtkoepels van uw woning en/of bijgebouwen
  • als afscheiding op het terrein van uw woning
  • op het balkon van uw woning
  • de ruiten kunnen ook van kunststof zijn dat daglicht doorlaat
 • Veranderen de polisvoorwaarden van de OHRA Opstalverzekering?

  Wij hebben de volgende verbeteringen in de polisvoorwaarden voor u:

  Voor de module Glas vervalt de maximering van € 250,- voor versieringen en beschilderingen op glas. We vergoeden dus het volledige schadebedrag. 

  Daarnaast voerden we een aantal verduidelijkingen door:

  WOO1903

  Tekst in de oude voorwaarden

  WOO2004

  Tekst in de nieuwe voorwaarden

   

  Foutcorrectie

  extra opgenomen tussen directe neerslag en indirecte neerslag in de tabel 'Extra uitgebreid'/Basis':
  'inslag van hagelstenen'

  Tabel 'Extra uitgebreid'/'Basis

  dekking 'Water en stoom uit'

  Ook verzekerd is de gevolgschade doordat tegelwerk, vloeren, wanden of (kit)voegen vocht doorlaten.

  Tabel ' Extra Uitgebreid'/'Basis'

  Scherven van (gebroken) spiegels. Schade aan de spiegel zelf is niet verzekerd.

  Dekking Glas

  U bent verzekerd voor schade aan het glas door breuk van het glas in uw woonhuis. Na een breuk van het glas zijn ook verzekerd:

  • de versieringen, beschilderingen, opschriften en folie die op het glas zijn aangebracht. Het maximale verzekerde bedrag hiervoor is € 250,- per gebeurtenis

  Dekking Glas

  U bent verzekerd voor schade aan het glas door breuk van het glas in uw woonhuis. Na een breuk van het glas zijn ook verzekerd:

  • de versieringen, beschilderingen, opschriften en folie die op het glas zijn aangebracht

  Definitie Glas

  Ruiten die bedoeld zijn om daglicht door te laten en die zijn geplaatst in ramen, dakramen, deuren en lichtkoepels van uw woonhuis. De ruiten kunnen ook van kunststof zijn dat daglicht doorlaat.

  Definitie Glas

  • Ruiten die bedoeld zijn om daglicht door te laten en die zijn geplaatst in ramen, dakramen, deuren en lichtkoepels van uw woonhuis. De ruiten kunnen ook van kunststof zijn dat daglicht doorlaat
  • Ruiten als afscheiding op het terrein en het balkon van uw woonhuis.

  Uitsluiting

  Dekking Extra Uitgebreid/Basis
  U bent onder de dekking Extra Uitgebreid niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt of ontstaan door:
   

  • directe neerslag die in uw woonhuis komt door deuren, ramen of luiken die openstaan
  • indirecte neerslag die in uw woonhuis komt
  • * door deuren, ramen of luiken die openstaan

  Uitsluiting

  Dekking Extra Uitgebreid/Basis
  U bent onder de dekking Extra Uitgebreid niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt of ontstaan door:
   

  • directe neerslag die in uw woonhuis komt door deuren of ramen die openstaan
  • indirecte neerslag die in uw woonhuis komt
  • * door deuren of ramen die openstaan

  Uitsluiting

  Dekking 'Extra Uitgebreid'/'Basis'
  U bent onder de dekking 'Extra Uitgebreid'/'Basis' niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt of ontstaan door:

  • grondwater

  Verduidelijking

  Uitsluiting

  Dekking 'Extra Uitgebreid'/'Basis'
  U bent onder de 'dekking Extra Uitgebreid'/'Basis' niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt of ontstaan door:

  • grondwater en/of verandering van het grondwaterpeil

  Vanaf nu wordt schade die is ontstaan door verandering van het grondwaterpeil dus niet meer vergoed.

  Dekking 'Compleet'/'All Risk'

  De uitsluitingen die bij de dekking 'Extra Uitgebreid'/'Basis' staan gelden ook bij de dekking All Risk. U bent onder de dekking 'Compleet'/'All Risk' ook niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt of ontstaan door:

  • ongedierte (zoals insecten, knaagdieren, muizen en ratten), schimmels, bacteriën, virussen, zwam- of plantvorming

  Dekking 'Compleet'/'All Risk'

  De uitsluitingen die bij de dekking 'Extra Uitgebreid'/'Basis' staan gelden ook bij de dekking All Risk. U bent onder de dekking 'Compleet'/'All Risk' ook niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt of ontstaan door:

  • ongedierte (zoals insecten, knaagdieren, muizen en ratten), schimmels, zwam- of plantvorming

  Dekking Glas

  U bent onder de dekking Glas ook niet verzekerd voor schade:

  • als uw woonhuis of een zelfstandig deel ervan meer dan 2 maanden onbewoond is

  Dekking Glas

  U bent onder de dekking Glas ook niet verzekerd voor schade:

  • als uw woonhuis of een zelfstandig deel ervan meer dan 6 maanden onbewoond is

  Op onze website of via Mijn OHRA kunt u de polisvoorwaarden downloaden. 

 • Veranderen de polisvoorwaarden van de OHRA Kostbaarhedenverzekering?

  De polisvoorwaarden van uw kostbaarhedenverzekering veranderen niet. Via Mijn OHRA kunt u altijd uw polisvoorwaarden downloaden.

  Polisvoorwaarden OHRA Kostbaarhedenverzekering (pdf)

 • Wat is een All Risk dekking voor de inboedel- en opstalverzekering?

  De All Risk dekking vergoedt schade aan uw spullen en woonhuis, ook als deze veroorzaakt is door ongelukjes. Denk hierbij aan:

  • een onbruikbare smartphone of tablet nadat deze is gevallen
  • kortsluiting van uw televisie na het omvallen van een vaas bloemen
  • beschadiging van uw vloer nadat een schilderij van de muur is gevallen
  • een onbruikbare kookplaat na het laten vallen van een pan

  Deze schades worden niet vergoed door de OHRA Inboedel- en Opstalverzekering Basis of Extra Uitgebreid.

 • Welke korting ontvang ik op mijn premie als ik kies voor een eigen risico?

  U kunt kiezen uit de volgende eigen risico’s:

  • € 250,- en u krijgt 7,5 procent korting op uw premie
  • € 500,- en u krijgt 15 procent korting op uw premie

  Deze korting geldt voor zowel de inboedel- als de opstalverzekering.

  Wat houdt het vrijwillig eigen risico op de inboedel in?

  Bij de inboedelverzekering van OHRA kunt u vanaf nu kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U krijgt dan korting op uw premie. Het standaard eigen risico is nu € 0,-. Er is wel een eigen risico van € 225,- bij diefstal en inbraak in grote steden.

  Als u kiest voor een vrijwillig eigen risico, geldt dat voor alle schades, behalve voor glasschades. En bij diefstal- en/of inbraakschade in grote steden geldt dan alleen het vrijwillig eigen risico. Als u in aanmerking komt voor een eigen risico voor diefstal en inbraak in grote steden staat dat vermeld op uw polisblad. Het standaard eigen risico van € 50,- op de module buiten het huis blijft wel gelden.

  Let op: u kunt alleen kiezen voor een vrijwillig eigen risico wanneer u uw inboedelverzekering voor 31 mei 2015 heeft afgesloten. Bekijk het verschil tussen de oude en de vernieuwde inboedelverzekering.

  Wat houdt het vrijwillig eigen risico op de opstalverzekering in?

  Bij onze opstalverzekering kunt u vanaf nu kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U krijgt dan korting op uw premie. Het standaard eigen risico is nu € 0,-. Er is wel een eigen risico van € 225,- bij stormschade. Als u kiest voor een vrijwillig eigen risico, geldt dat voor alle schades, behalve voor glasschades. En bij stormschade geldt dan alleen het vrijwillig eigen risico.

  Hoe wordt het vrijwillig eigen risico toegepast op gecombineerde schade?

  Als u voor zowel de inboedel- als opstalverzekering kiest voor een vrijwillige eigen risico en er is sprake van een gecombineerde schade, dan wordt ook twee keer het eigen risico ingehouden op het bedrag wat u terug krijgt. Een voorbeeld van een gecombineerde schade is bijvoorbeeld als bij brand zowel uw keuken als uw spullen zijn beschadigd.

  Half eigen risico

  Kiest u ervoor om uw schade te laten herstellen via onze service Direct Schade Herstel? Dan betaalt u maar de helft van het (vrijwillig of standaard) eigen risico.

 • Ik heb een inboedelverzekering met uitgebreide dekking. Kan ik die uitbreiden?

  Het is niet mogelijk om aan een uitgebreide dekking de All Riskdekking en/of het vrijwillig eigen risico toe te voegen. Wilt u de All Riskdekking en/of het eigen risico toevoegen aan uw verzekering? Dan wordt uw inboedelverzekering automatisch omgezet naar de nieuwste versie.

 • Wat is het verschil tussen de module buiten het huis en een kostbaarhedenverzekering?

  Een buitenhuisdekking is vooral handig wanneer u alledaagse spullen mee naar buiten neemt. Denk hierbij aan de spullen in uw sporttas of wanneer u een dagje uit gaat in Nederland. De module buiten het huis op de inboedelverzekering geldt alleen voor Nederland.

  Met een kostbaarhedenverzekering verzekert u specifieke spullen. Op het polisblad van de kostbaarhedenverzekering staat precies voor welke spullen de dekking geldt, bijvoorbeeld een bepaald merk en type fotocamera, een bepaald merk en type gitaar of halsketting. De kostbaarhedenverzekering kent een wereldwijde dekking. Kunst en antiek is daarop een uitzondering.

 • Ik heb schade aan mijn spullen. Kan ik dan dezelfde spullen nieuw kopen?

  OHRA verzekert op basis van nieuwwaarde. Nieuwwaarde betekent dat u uw spullen nieuw kunt kopen. Stel, er wordt bij u ingebroken en uw tv wordt gestolen. U kocht deze vorig jaar voor € 1.000,-. Diezelfde tv kunt u nu kopen voor € 750,-. Dan krijgt u ook € 750,- vergoed. 

  De nieuwwaarderegeling geldt niet voor oudere spullen. Dat zijn spullen die bij schade minder waard zijn dan 40 procent van de nieuwwaarde. Denk hierbij aan een tv van 10 jaar oud. Wij vergoeden dan de dagwaarde. Bekijk in de afschrijvingslijst (pdf) de richtlijnen die wij gebruiken om de waarde van uw spullen te bepalen.

 • Is de WOZ-waarde hetzelfde als de herbouwwaarde?

  Nee. De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van uw woning op de waardepeildatum en wordt door uw gemeente vastgesteld.

  De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om uw woning opnieuw te bouwen. Hierin zitten bijvoorbeeld niet de kosten voor het aankopen van de grond, terwijl dit soort kosten wel in de WOZ-waarde worden meegenomen.

 • Het bouwjaar dat vermeld staat op mijn polisblad is niet correct. Wat moet ik doen?

  Als het bouwjaar van uw woning niet gevuld is of er staat onbekend vermeld neem dan altijd contact met ons op. Wij passen dan uw gegevens aan. OHRA haalt het bouwjaar op uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het kadaster. Als uw bouwjaar niet correct is, moet u dit ook doorgeven aan het kadaster.

  Hoe doet u dit? Ga naar Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Voer in de zoekbalk uw postcode in en klik op zoeken. Selecteer vervolgens uw huisnummer. Aan de rechterkant van uw scherm verschijnen alle gegevens van uw woning. Klik op het icoontje bij het kopje 'pand'. Er wordt dan een terugmeldscherm geladen. Kies vervolgens voor de optie bouwjaar en noteer in de toelichting waarom het bouwjaar volgens u niet correct is. Het kadaster zal de terugmelding verder in behandeling nemen.

 • Moet ik als huurder glas meeverzekeren op de inboedelverzekering?

  Dat hangt af van uw huurovereenkomst. Meestal neemt de verhuurder (bijvoorbeeld de woningstichting) de glasverzekering (gedeeltelijk) voor haar rekening. Informeer daarom altijd eerst bij uw verhuurder.

 • Waarom moet ik bij de kostbaarhedenverzekering de geldigheid van mijn taxatierapport controleren?

  De geldigheidstermijn voor taxatierapporten is bij OHRA 6 jaar, gerekend vanaf de datum van opmaak van dit rapport. Een nieuw taxatierapport hoeft u niet aan OHRA toe te zenden, maar moet u bij schade, wel kunnen tonen. Zijn er wijzigingen in verzekerde bedragen? Geef deze wijziging dan tijdig aan ons door.

Heeft u een woonverzekering afgesloten voor 31 mei 2015?

U heeft nog een oude woonverzekering van OHRA. Hieronder vindt u de veelgestelde vragen over deze woonverzekering.

 • Wat zijn de verschillen tussen mijn oude en de vernieuwde opstalverzekering?

  Bekijk in het schema de verschillen tussen de oude en de vernieuwde opstalverzekering.

    Oude opstalverzekering Nieuwe opstalverzekering
  Naam OHRA Woonhuisverzekering OHRA Opstalverzekering
  Naam Dekking Extra uitgebreid Basisdekking
  Extra vergoeding van 10% Naar keuze af te sluiten Niet meer mogelijk
 • Wat zijn de verschillen tussen mijn oude en de vernieuwde inboedelverzekering?

  Bekijk in het schema wat de verschillen zijn tussen de oude en de vernieuwde inboedelverzekering.

    Oude inboedelverzekering Nieuwe inboedelverzekering
  Naam Dekking Extra uitgebreid Basisdekking

  Eigen risico

  Keuze uit:

  • € 0,-
  • € 250,-
  • € 500,-

  Voor grote en middelgrote steden geldt een standaard eigen risico van € 225,- bij diefstal. Bij schade of diefstal van tablets en smartphones geldt een standaard eigen risico van € 150,-

  € 150,-

  Het eigen risico van € 225,- bij diefstal voor grote en middelgrote steden vervalt

  Dekking audiovisuele- en computerapparatuur (televisie, telefoon, laptop)

  € 12.000,-

  € 15.000,-

  Kantoor- en praktijkinventaris U kunt ervoor kiezen om dit mee te verzekeren U kunt dit niet meer verzekeren
  Maximum vergoeding voor bijzondere inboedel U kunt het verzekerde bedrag verhogen U kunt het verzekerde bedrag niet verhogen

  Gezinssituatie

  U kunt kiezen of u de verzekering aanvraagt voor:

  • uzelf
  • uzelf en uw partner
  • uzelf, uw partner en uw kinderen

  U kunt kiezen of u de verzekering aanvraagt voor: 

  • uzelf
  • uzelf en uw kind(eren) 
  • uzelf en uw partner 
  • uzelf, uw partner en uw kinderen
 • Wat zijn de verschillen tussen mijn oude en de vernieuwde aansprakelijkheidsverzekering?

  Bekijk in het schema de verschillen tussen de oude en de vernieuwde aansprakelijkheidsverzekering.

    Oude aansprakelijkheidsverzekering Nieuwe aansprakelijkheidsverzekering
  Gezinssituatie

  U kunt kiezen of je de verzekering aanvraagt voor:

  • uzelf
  • uzelf en uw gezin

  U kunt kiezen of u de verzekering aanvraagt voor: 

  • uzelf 
  • uzelf en uw kind(eren) 
  • uzelf en uw partner 
  • uzelf, uw partner en uw kinderen
 • Ik heb een woonverzekering afgesloten voor 31 mei 2015. Verandert er iets voor mij?

  Nee, u houdt gewoon uw huidige woonverzekering. U kunt via Mijn OHRA wel vrijwillig uw huidige woonverzekering omzetten naar de vernieuwde woonverzekering. Misschien bent u wel voordeliger uit? Ook dat berekent u in Mijn OHRA door te klikken op ‘ik wil de vernieuwde woonverzekering’.

 • Ik ga binnenkort verhuizen. Wat gebeurt er met mijn woonverzekering(en)?

  Uiteraard moet u de verhuizing aan ons doorgeven. Dat kan eenvoudig via Mijn OHRA. U krijgt dan automatisch de vernieuwde woonverzekering(en). Bij de nieuwe woonverzekeringen zijn sommige type woningen niet meer te verzekeren. U kunt een opstalverzekering afsluiten voor rijtjes-, hoek-, twee-onder-één-kap- en vrijstaande woningen. Dat betekent dat wij onder andere grachtenpanden, woonboerderijen, recreatiewoningen, monumentale woningen, woningen van hout en woningen met een rieten dak niet meer verzekeren. Ook bieden wij geen opstalverzekering meer aan voor woningen die onderdeel zijn van een Vereniging van Eigenaren.

 • Waarom verzekert OHRA bepaalde woningen niet meer?

  OHRA is een online verzekeraar. Elke verzekering moet u daarom eenvoudig zelf online kunnen afsluiten. Op basis van postcode en huisnummer kunnen wij voor veel woningen de herbouwwaarde en daarmee het verzekerde bedrag bepalen. Wij kunnen niet automatisch de premie bepalen voor grachtenpanden, woonboerderijen of monumentale panden, omdat wij dan een taxatierapport nodig hebben. Daarom is een woonverzekering niet meer eenvoudig online af te sluiten en hebben wij ervoor gekozen om deze woningen niet meer te verzekeren.

 • Het verzekerde bedrag voor spullen met een beperkte dekking kan ik niet meer zelf verhogen. Waarom kan dat niet meer?

  Spullen met een beperkte dekking zijn bijvoorbeeld kunst en antiek. Klanten maakten er weinig gebruik van om die dekking te verhogen. Daarom bieden wij deze optie niet meer aan.

 • Andere veelgestelde vragen

  Vraag en antwoord over de digitale polis

  Vraag en antwoord over uw collectieve verzekering

  Vraag en antwoord over het stopzetten van de pakketkorting