Verlenging van uw woonverzekering(en)

Hier vindt u de veelgestelde vragen over de verlenging van uw OHRA Woonverzekering(en). Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact met ons op.

 • Wijzigt de premie van mijn OHRA Aansprakelijkheidsverzekering?

  Nee. De premie van uw aansprakelijkheidsverzekering wijzigt niet.

 • Veranderen de polisvoorwaarden van mijn OHRA Aansprakelijkheidsverzekering?

  De polisvoorwaarden (pdf) van uw aansprakelijkheidsverzekering zijn op een aantal punten aangepast:

  • De definitie van “opzet” is van de begrippenlijst verplaatst naar het kopje “wat is nooit verzekerd”
  • Het originele clausuleblad Terrorismedekking is toegevoegd aan de voorwaarden. Deze clausule was ook al van toepassing in vorige versies van de polisvoorwaarden
    Voorwaarden AVP1503
  Tekst in oude voorwaarden
  Voorwaarden AVP2104
  Tekst in nieuwe voorwaarden
  Opzet

  Begippenlijst:

  Opzet

  1. U heeft opzettelijk tegen een persoon en/of zaak (in strijd met het recht) iets gedaan of nagelaten.
  2. Een of meer personen die bij een groep horen waar u ook deel vanuit maakt, hebben opzettelijk tegen een persoon en/of zaak (in strijd met het recht) iets gedaan of nagelaten. U hoeft dan niet zelf iets te hebben gedaan of nagelaten. Was u door het gebruik van alcohol of andere stoffen niet meer in staat om uw eigen wil te bepalen? Of waren een of meer personen van deze groep door het gebruik van alcohol of andere stoffen niet meer in staat om hun wil te bepalen? Dan blijft het handelen of nalaten van u of deze groep opzettelijk. 

  Wat dekt uw aansprakelijkheidsverzekering nooit?

  Niet alles is verzekerd. In dit hoofdstuk leest u wanneer de schade nooit gedekt is.
  Uw verzekering dekt nooit schade die is veroorzaakt of ontstaan door:

  • atoomkernreacties
  • molest
  • seksuele gedragingen
  • het bezit en/of gebruik van wapens, als u voor die wapens geen wettelijke vergunning heeft

  Opzet

  Uw verzekering dekt ook nooit schade als u in strijd met het recht met opzet iets doet of niet doet waardoor schade ontstaat. De in feite toegebrachte schade is hierbij een te verwachten of normaal gevolg van wat u doet of niet doet. Heeft u geen dekking? Dan heeft u dat ook niet voor de schade die mogelijk later nog ontstaat.

  In welke gevallen geldt de opzetuitsluiting?

  De uitsluiting geldt als u zich maatschappelijk ongewenst of crimineel gedraagt. Dat is in ieder geval zo bij gedragingen die een gevaar voor personen of zaken kunnen opleveren, zoals:

  • brandstichting, vernieling en beschadiging
  • afpersing, bedrog, oplichting, bedreiging, beroving, verduistering, diefstal en inbraak. Ook als u dat met een computer of ander (technisch) hulpmiddel doet
  • geweldpleging, mishandeling, doodslag en moord

  Er is sprake van opzet, als u iets doet of niet doet waarbij u:

  • de bedoeling heeft schade te veroorzaken (opzet als oogmerk)
  • niet de bedoeling heeft schade te veroorzaken, maar u zeker weet dat er schade ontstaat. En toch handelt u (niet) zo (opzet met zekerheidsbewustzijn)
  • niet de bedoeling heeft schade te veroorzaken, maar u de aanmerkelijke kans dat er schade ontstaat voor lief neemt. En toch handelt u (niet) zo (voorwaardelijk opzet). Opzet wordt objectief uit de feiten, omstandigheden en/of uw gedragingen afgeleid.

  Deze opzetuitsluiting geldt ook bij: 

  • groepsaansprakelijkheid
   als u niet zelf maar wel iemand in een groep waarvan u deel uitmaakt iets doet of niet doet
  • alcohol en drugs
   als u zoveel alcohol, drugs of andere (bedwelmende) stoffen heeft gebruikt dat u uw eigen wil niet meer kon bepalen. Of als iemand in een groep waarvan u deel uitmaakt zoveel alcohol, drugs of andere (bedwelmende) stoffen heeft gebruikt dat hij of zij de eigen wil niet meer kon bepalen.
  Drones

  U bent verzekerd als u aansprakelijk bent voor schade
  die u veroorzaakt met of door: 

  • modelvliegtuigen (waaronder ook drones) van maximaal 25 kilogram

  U bent verzekerd als u aansprakelijk bent voor schade die u veroorzaakt met of door drones (waaronder ook modelvliegtuigen) van
  maximaal 25 kilogram:

  • binnenshuis
   als u binnenshuis vliegt
  • speelgoed
   als u vliegt met een speelgoeddrone die valt binnen de categorie
   Speelgoed van het Europese CE-keurmerk

  Open Categorie voor vluchten in de ‘Open Categorie’. Dit zijn vluchten met een laag risico met een lichtgewicht drone waarbij u niet vliegt:

  • over mensenmenigten
  • in de nabijheid van hulpdiensten die actief zijn, zoals politie, brandweer
   en ambulance
  • boven aaneengesloten bebouwing
  • in de buurt van vliegvelden, industrie- en havengebieden; en
  • in no-fly zones.

  Waar u wel en niet mag vliegen met uw drone, kunt u onder andere
  controleren met de GoDrone-app van Luchtverkeersleiding Nederland
  (LVNL) of ga naar www.godrone.nl.

  U bent verder alleen verzekerd als u voldoet aan de regels die gelden
  voor het vliegen in de Open Categorie:

  • uw drone vliegt niet hoger dan 120 meter
  • u heeft uw drone altijd in het zicht
  • u bent 16 jaar of ouder en u heeft een geldig Vliegbewijs
  • u bent jonger dan 16 jaar en u vliegt onder begeleiding van een piloot 16 van jaar of ouder met een geldig Vliegbewijs
  • afhankelijk van het gewicht van uw drone gelden voor u extra regels volgens subcategorie A1, A2 of A3. Welke regels dat precies zijn leest u in de brochure “Europese droneregels voor piloten die momenteel recreatief vliegen” van het Ministerie van Rijkswaterstaat en Infrastructuur. Deze brochure kunt u vinden op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone.
 • Stijgt de premie van de OHRA Inboedelverzekering?

  Nee, we hebben voor inboedel geen premie-aanpassing doorgevoerd. Voor sommige klanten stijgt de premie wel omdat de premie die u betaalt voor uw inboedelverzekering ook afhankelijk is van uw leeftijd. Valt u in andere leeftijdscategorie? Dan kan uw premie toch hoger zijn dan vorig verzekeringsjaar. In mijn OHRA en op uw polisblad kunt u dit altijd nakijken.

 • Stijgt de premie van de OHRA Opstalverzekering?

  Ja, voor sommige klanten stijgt de premie. Net als bij onze inboedelverzekering beoordelen wij ook voor de opstalverzekering 1 keer per jaar of wij de premie moeten aanpassen. Wij zien het aantal schades en de schadebedragen die geclaimd worden stijgen, onder andere door extreme weeromstandigheden. Door deze hogere premie kunnen wij schades blijven betalen.

 • Waarom zie ik in de e-mail/brief een andere premie dan in Mijn OHRA?

  In de e-mail/brief staan de huidige premie en de premie voor het komende verzekeringsjaar. In Mijn OHRA staat nu alleen nog uw huidige premie. Zodra uw nieuwe polis met de premie voor komend jaar in Mijn OHRA staat, krijgt u van ons bericht per e-mail.

 • Waarom incasseert OHRA een andere maandpremie dan in de e-mail/brief staat?

  De huidige premie die wij noemen in de e-mail/brief kan een paar centen afwijken van het bedrag dat wij via automatische incasso van uw rekening afschrijven. Dit komt door afrondingsverschillen. Wij werken er hard aan om dit zo spoedig mogelijk op te lossen.

 • Veranderen de polisvoorwaarden van de OHRA Inboedelverzekeringen?

  Ja, wij hebben de volgende aanpassingen doorgevoerd in de polisvoorwaarden:

  • Het originele clausuleblad Terrorismedekking is toegevoegd aan de voorwaarden. Deze clausule was al van toepassing in vorige versies van de polisvoorwaarden

  De definitie van “verlies” hebben wij opgenomen in de voorwaarden:

    Voorwaarden INBV2004
  Tekst in oude voorwaarden
  Voorwaarden INBV2105
  Tekst in nieuwe voorwaarden
  Definities Verlies Nvt Het kwijtraken van uw inboedel, anders dan door de misdrijven afdreiging (zoals chantage), verduistering en bedrog (zoals oplichting). Ook als dat met een computer of ander (technisch) hulpmiddel gebeurt.

   

 • Veranderen de polisvoorwaarden van de OHRA Opstalverzekering?

  De polisvoorwaarden van uw opstalverzekering zijn inhoudelijk niet gewijzigd. Wel is het originele clausuleblad Terrorismedekking toegevoegd aan de voorwaarden. Deze clausule was ook al van toepassing in vorige versies van de polisvoorwaarden.

  Polisvoorwaarden OHRA opstalverzekering (pdf)

 • Veranderen de polisvoorwaarden van de OHRA Kostbaarhedenverzekering?

  Ja, wij hebben de volgende aanpassingen doorgevoerd in de polisvoorwaarden:

  • Het originele clausuleblad Terrorismedekking is toegevoegd aan de voorwaarden. Deze clausule was al van toepassing in vorige versies van de polisvoorwaarden
  • De definitie van “verlies” hebben wij opgenomen in de voorwaarden
    Voorwaarden KBH1703
  Tekst in oude voorwaarden
  Voorwaarden KBH2104
  Tekst in nieuwe voorwaarden
  Definities Verlies Nvt Het kwijtraken van uw kostbaarheden, anders dan door de misdrijven afdreiging (zoals chantage), verduistering en bedrog (zoals oplichting). Ook als dat met een computer of ander (technisch) hulpmiddel gebeurt.

  Polisvoorwaarden OHRA Kostbaarhedenverzekering (pdf)

 • Wat is een All Risk dekking voor de inboedel- en opstalverzekering?

  De All Risk dekking vergoedt schade aan uw spullen en woonhuis, ook als deze veroorzaakt is door ongelukjes. Denk hierbij aan:

  • een onbruikbare smartphone of tablet nadat deze is gevallen
  • kortsluiting van uw televisie na het omvallen van een vaas bloemen
  • beschadiging van uw vloer nadat een schilderij van de muur is gevallen
  • een onbruikbare kookplaat na het laten vallen van een pan

  Deze schades worden niet vergoed door de OHRA Inboedel- en Opstalverzekering Basis of Extra Uitgebreid.

 • Welke korting ontvang ik op mijn premie als ik kies voor een eigen risico?

  U kunt kiezen uit de volgende eigen risico’s:

  • € 250,- en u krijgt 7,5 procent korting op uw premie
  • € 500,- en u krijgt 15 procent korting op uw premie

  Deze korting geldt voor zowel de inboedel- als de opstalverzekering.

  Wat houdt het vrijwillig eigen risico op de inboedel in?

  Bij de inboedelverzekering van OHRA kunt u vanaf nu kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U krijgt dan korting op uw premie. Het standaard eigen risico is nu € 0,-. Er is wel een eigen risico van € 225,- bij diefstal en inbraak in grote steden.

  Als u kiest voor een vrijwillig eigen risico, geldt dat voor alle schades, behalve voor glasschades. En bij diefstal- en/of inbraakschade in grote steden geldt dan alleen het vrijwillig eigen risico. Als u in aanmerking komt voor een eigen risico voor diefstal en inbraak in grote steden staat dat vermeld op uw polisblad. Het standaard eigen risico van € 50,- op de module buiten het huis blijft wel gelden.

  Let op: u kunt alleen kiezen voor een vrijwillig eigen risico wanneer u uw inboedelverzekering voor 31 mei 2015 heeft afgesloten. Bekijk het verschil tussen de oude en de vernieuwde inboedelverzekering.

  Wat houdt het vrijwillig eigen risico op de opstalverzekering in?

  Bij onze opstalverzekering kunt u vanaf nu kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U krijgt dan korting op uw premie. Het standaard eigen risico is nu € 0,-. Er is wel een eigen risico van € 225,- bij stormschade. Als u kiest voor een vrijwillig eigen risico, geldt dat voor alle schades, behalve voor glasschades. En bij stormschade geldt dan alleen het vrijwillig eigen risico.

  Hoe wordt het vrijwillig eigen risico toegepast op gecombineerde schade?

  Als u voor zowel de inboedel- als opstalverzekering kiest voor een vrijwillige eigen risico en er is sprake van een gecombineerde schade, dan wordt ook twee keer het eigen risico ingehouden op het bedrag wat u terug krijgt. Een voorbeeld van een gecombineerde schade is bijvoorbeeld als bij brand zowel uw keuken als uw spullen zijn beschadigd.

  Half eigen risico

  Kiest u ervoor om uw schade te laten herstellen via onze service Direct Schade Herstel? Dan betaalt u maar de helft van het (vrijwillig of standaard) eigen risico.

 • Ik heb een inboedelverzekering met uitgebreide dekking. Kan ik die uitbreiden?

  Het is niet mogelijk om aan een uitgebreide dekking de All Riskdekking en/of het vrijwillig eigen risico toe te voegen. Wilt u de All Riskdekking en/of het eigen risico toevoegen aan uw verzekering? Dan wordt uw inboedelverzekering automatisch omgezet naar de nieuwste versie.

 • Wat is het verschil tussen de module buiten het huis en een kostbaarhedenverzekering?

  Een buitenhuisdekking is vooral handig wanneer u alledaagse spullen mee naar buiten neemt. Denk hierbij aan de spullen in uw sporttas of wanneer u een dagje uit gaat in Nederland. De module buiten het huis op de inboedelverzekering geldt alleen voor Nederland.

  Met een kostbaarhedenverzekering verzekert u specifieke spullen. Op het polisblad van de kostbaarhedenverzekering staat precies voor welke spullen de dekking geldt, bijvoorbeeld een bepaald merk en type fotocamera, een bepaald merk en type gitaar of halsketting. De kostbaarhedenverzekering kent een wereldwijde dekking. Kunst en antiek is daarop een uitzondering.

 • Ik heb schade aan mijn spullen. Kan ik dan dezelfde spullen nieuw kopen?

  OHRA verzekert op basis van nieuwwaarde. Nieuwwaarde betekent dat u uw spullen nieuw kunt kopen. Stel, er wordt bij u ingebroken en uw tv wordt gestolen. U kocht deze vorig jaar voor € 1.000,-. Diezelfde tv kunt u nu kopen voor € 750,-. Dan krijgt u ook € 750,- vergoed. 

  De nieuwwaarderegeling geldt niet voor oudere spullen. Dat zijn spullen die bij schade minder waard zijn dan 40 procent van de nieuwwaarde. Denk hierbij aan een tv van 10 jaar oud. Wij vergoeden dan de dagwaarde. Bekijk in de afschrijvingslijst (pdf) de richtlijnen die wij gebruiken om de waarde van uw spullen te bepalen.

 • Is de WOZ-waarde hetzelfde als de herbouwwaarde?

  Nee. De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van uw woning op de waardepeildatum en wordt door uw gemeente vastgesteld.

  De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om uw woning opnieuw te bouwen. Hierin zitten bijvoorbeeld niet de kosten voor het aankopen van de grond, terwijl dit soort kosten wel in de WOZ-waarde worden meegenomen.

 • Het bouwjaar dat vermeld staat op mijn polisblad is niet correct. Wat moet ik doen?

  Als het bouwjaar van uw woning niet gevuld is of er staat onbekend vermeld neem dan altijd contact met ons op. Wij passen dan uw gegevens aan. OHRA haalt het bouwjaar op uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het kadaster. Als uw bouwjaar niet correct is, moet u dit ook doorgeven aan het kadaster.

  Hoe doet u dit? Ga naar Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Voer in de zoekbalk uw postcode in en klik op zoeken. Selecteer vervolgens uw huisnummer. Aan de rechterkant van uw scherm verschijnen alle gegevens van uw woning. Klik op het icoontje bij het kopje 'pand'. Er wordt dan een terugmeldscherm geladen. Kies vervolgens voor de optie bouwjaar en noteer in de toelichting waarom het bouwjaar volgens u niet correct is. Het kadaster zal de terugmelding verder in behandeling nemen.

 • Moet ik als huurder glas meeverzekeren op de inboedelverzekering?

  Dat hangt af van uw huurovereenkomst. Meestal neemt de verhuurder (bijvoorbeeld de woningstichting) de glasverzekering (gedeeltelijk) voor haar rekening. Informeer daarom altijd eerst bij uw verhuurder.

 • Waarom moet ik bij de kostbaarhedenverzekering de geldigheid van mijn taxatierapport controleren?

  De geldigheidstermijn voor taxatierapporten is bij OHRA 6 jaar, gerekend vanaf de datum van opmaak van dit rapport. Een nieuw taxatierapport hoeft u niet aan OHRA toe te zenden, maar moet u bij schade, wel kunnen tonen. Zijn er wijzigingen in verzekerde bedragen? Geef deze wijziging dan tijdig aan ons door.

Heeft u een woonverzekering afgesloten voor 31 mei 2015?

U heeft nog een oude woonverzekering van OHRA. Hieronder vindt u de veelgestelde vragen over deze woonverzekering.

 • Wat zijn de verschillen tussen mijn oude en de vernieuwde opstalverzekering?

  Bekijk in het schema de verschillen tussen de oude en de vernieuwde opstalverzekering.

    Oude opstalverzekering Nieuwe opstalverzekering
  Naam OHRA Woonhuisverzekering OHRA Opstalverzekering
  Naam Dekking Extra uitgebreid Basisdekking
  Extra vergoeding van 10% Naar keuze af te sluiten Niet meer mogelijk
 • Wat zijn de verschillen tussen mijn oude en de vernieuwde inboedelverzekering?

  Bekijk in het schema wat de verschillen zijn tussen de oude en de vernieuwde inboedelverzekering.

    Oude inboedelverzekering Nieuwe inboedelverzekering
  Naam Dekking Extra uitgebreid Basisdekking

  Eigen risico

  Keuze uit:

  • € 0,-
  • € 250,-
  • € 500,-

  Voor grote en middelgrote steden geldt een standaard eigen risico van € 225,- bij diefstal. Bij schade of diefstal van tablets en smartphones geldt een standaard eigen risico van € 150,-

  € 150,-

  Het eigen risico van € 225,- bij diefstal voor grote en middelgrote steden vervalt

  Dekking audiovisuele- en computerapparatuur (televisie, telefoon, laptop)

  € 12.000,-

  € 15.000,-

  Kantoor- en praktijkinventaris U kunt ervoor kiezen om dit mee te verzekeren U kunt dit niet meer verzekeren
  Maximum vergoeding voor bijzondere inboedel U kunt het verzekerde bedrag verhogen U kunt het verzekerde bedrag niet verhogen

  Gezinssituatie

  U kunt kiezen of u de verzekering aanvraagt voor:

  • uzelf
  • uzelf en uw partner
  • uzelf, uw partner en uw kinderen

  U kunt kiezen of u de verzekering aanvraagt voor: 

  • uzelf
  • uzelf en uw kind(eren) 
  • uzelf en uw partner 
  • uzelf, uw partner en uw kinderen
 • Wat zijn de verschillen tussen mijn oude en de vernieuwde aansprakelijkheidsverzekering?

  Bekijk in het schema de verschillen tussen de oude en de vernieuwde aansprakelijkheidsverzekering.

    Oude aansprakelijkheidsverzekering Nieuwe aansprakelijkheidsverzekering
  Gezinssituatie

  U kunt kiezen of je de verzekering aanvraagt voor:

  • uzelf
  • uzelf en uw gezin

  U kunt kiezen of u de verzekering aanvraagt voor: 

  • uzelf 
  • uzelf en uw kind(eren) 
  • uzelf en uw partner 
  • uzelf, uw partner en uw kinderen
 • Ik heb een woonverzekering afgesloten voor 31 mei 2015. Verandert er iets voor mij?

  Nee, u houdt gewoon uw huidige woonverzekering. U kunt via Mijn OHRA wel vrijwillig uw huidige woonverzekering omzetten naar de vernieuwde woonverzekering. Misschien bent u wel voordeliger uit? Ook dat berekent u in Mijn OHRA door te klikken op ‘ik wil de vernieuwde woonverzekering’.

 • Waarom verzekert OHRA bepaalde woningen niet meer?

  OHRA is een online verzekeraar. Elke verzekering moet u daarom eenvoudig zelf online kunnen afsluiten. Op basis van postcode en huisnummer kunnen wij voor veel woningen de herbouwwaarde en daarmee het verzekerde bedrag bepalen. Wij kunnen niet automatisch de premie bepalen voor grachtenpanden, woonboerderijen of monumentale panden, omdat wij dan een taxatierapport nodig hebben. Daarom is een woonverzekering niet meer eenvoudig online af te sluiten en hebben wij ervoor gekozen om deze woningen niet meer te verzekeren.

 • Het verzekerde bedrag voor spullen met een beperkte dekking kan ik niet meer zelf verhogen. Waarom kan dat niet meer?

  Spullen met een beperkte dekking zijn bijvoorbeeld kunst en antiek. Klanten maakten er weinig gebruik van om die dekking te verhogen. Daarom bieden wij deze optie niet meer aan.

 • Andere veelgestelde vragen

  Vraag en antwoord over de digitale polis

  Vraag en antwoord over uw collectieve verzekering

  Vraag en antwoord over het stopzetten van de pakketkorting