Zuurstof

Als je een longziekte hebt, is het moeilijk om te ademen. Je kunt dan extra zuurstof nodig hebben. Extra zuurstof kan ook helpen als je clusterhoofdpijn hebt (een zeer ernstige vorm van hoofdpijn).

Er zijn verschillende manieren om aan extra zuurstof te komen:

 • Zuurstof uit een cilinder
 • Zuurstof uit een zuurstofconcentrator. Dat is een apparaat dat zuurstof uit de lucht haalt
 • Vloeibare zuurstof uit een vaatje

Vergoeding voor zuurstof

 • Wat krijg ik vergoed vanuit de basisverzekering in 2024?

  De kosten bestaan uit de huur van het apparaat en de kosten van alles wat je nodig hebt voor het gebruik (zoals zuurstofcilinders of -vaten en stroomkosten). Neem voor de vergoeding van stroomkosten contact op met jouw leverancier.

  De overige kosten krijg je vergoed als je aan 2 voorwaarden voldoet:

  • Je hebt een medische indicatie waarin staat waarom je een zuurstofapparaat nodig hebt
  • Je neemt het apparaat in bruikleen bij jouw leverancier

  Ben je langer dan 2 weken niet thuis (bijvoorbeeld omdat je in het ziekenhuis ligt)? Of heb je het apparaat niet meer nodig? Bel dan zo snel mogelijk met de leverancier en met de afdeling Medische Beoordelingen op telefoonnummer +31 (0)13 594 93 28. De leverancier haalt het apparaat dan bij jou op. Het is belangrijk dat je dit snel regelt, omdat de kosten anders doorlopen voor jouw eigen risico.

  Ga je op (vakantie)reis? Dan kan de leverancier een zuurstofapparaat en zuurstof regelen op jouw bestemming. Vraag dit uiterlijk 6 weken voor jouw vertrek aan bij de leverancier. Heb je zuurstof nodig in het vliegtuig? Overleg dan met de vliegtuigmaatschappij voor je je ticket boekt. Alle kosten betaal je zelf; OHRA bied je een tegemoetkomingsregeling. Jouw leverancier kan je daar meer over vertellen.

  Vakantielevering zuurstof

  OHRA vergoedt bij verblijf in het buitenland alleen het geldende Nederlandse tarief voor zuurstofbehandeling. De prijs van zuurstof is in het buitenland vaak hoger dan de prijs in Nederland. Alle kosten boven het afgesproken tarief zijn dus voor eigen rekening.

  Hoeveel je moet bijbetalen, hangt af van de kosten die de leverancier in dat betreffende land in rekening brengt. Het kan zijn dat je voor jouw verblijf in het buitenland via jouw Nederlandse leverancier een mobiele zuurstofconcentrator hebt ontvangen. De kosten voor de huur hiervan zijn ook voor eigen rekening. Deze prijs wisselt per leverancier.

 • Heb ik een eigen risico?

  Je leent het hulpmiddel. Hiervoor heb je geen eigen risico.

 • Heb ik een eigen bijdrage?

  Nee, voor een zuurstofapparaat betaal je geen eigen bijdrage.

 • Waar kan ik terecht?

  Je kiest zelf jouw zorgverlener of leverancier. Vind een zorgverlener of leverancier bij jou in de buurt

  Wij hebben 2 leveranciers gecontracteerd. Dit zijn Westfalen Medical en Linde Healthcare Benelux. Beide leveranciers werken landelijk en bezorgen de zuurstof en bijbehorende apparatuur aan huis.

  Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

  Heb je de apparatuur niet meer nodig? Geef dit dan door aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van OHRA, telefoonnummer +31 (0)13 593 80 02. De apparatuur wordt dan weer bij jou opgehaald.

  Voor iedere dag dat de zuurstofapparatuur bij jou thuis staat, mag de leverancier een dagprijs aan ons doorberekenen. Het is dus belangrijk dat je gelijk contact opneemt met de leverancier als je de apparatuur niet meer gebruikt. Dit geldt ook als je voor langere tijd wordt opgenomen in het ziekenhuis of in een (verpleeg)instelling.

  Als je langer dan 2 weken bent opgenomen, of als je van tevoren weet dat de opname langer dan 2 weken zal duren, moet je dit melden aan de leverancier.

  Meer informatie over het gebruik van extra zuurstof en de verschillende systemen die verkrijgbaar zijn vind je in het boekje Zuurstof thuis: wat moet ik weten? van het Longfonds.

 • Mag ik naar een andere leverancier?

  Je mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel een paar voorwaarden:

  • Je vraagt OHRA vooraf om toestemming
  • Je voorziet OHRA van een toelichting van de arts die je behandelt

  Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

 • Heb ik vooraf toestemming van OHRA nodig?

  Vraagt jouw arts het zuurstofapparaat aan bij onze leverancier waarmee OHRA afspraken heeft gemaakt? Dan heb je vooraf geen toestemming nodig van OHRA. Wil je het apparaat aanvragen bij een leverancier waarmee OHRA geen contract heeft? Vraag dan wel eerst om toestemming bij OHRA.

 • Hoe vraag ik om toestemming?

  Heeft de leverancier van jouw keuze geen contract met OHRA? Dan vraag je schriftelijk om toestemming. Je stuurt hiervoor de volgende documenten naar OHRA:

  • Een brief van de arts die het zuurstofapparaat voorschrijft. In die brief moet staan welke ziekte je hebt en waarom je het apparaat nodig hebt
  • Een prijsopgave van de kosten voor het lenen van het zuurstofapparaat. Die vraag je aan bij de leverancier
  • Een brief van jezelf aan OHRA. Hierin vermeld je: 
   - je relatienummer
   - je naam, adres en woonplaats
   - je geboortedatum
   - hoe lang je verwacht het zuurstofapparaat nodig te hebben
   - de naam van de leverancier van jouw zuurstofapparaat
   - welk zuurstofapparaat je precies wilt

  Stuur de documenten naar:

  OHRA
  t.a.v. Medische Beoordelingen
  Postbus 4172
  5004 JD Tilburg

Declareren. Lekker. Makkelijk

Declareren kan heel eenvoudig via Mijn OHRA Zorgverzekering. Of ga terug naar het vergoedingenoverzicht.

Zorgkosten declareren Terug naar vergoedingen