Vergoeding voetzorg bij bepaalde medische aandoeningen

Hier vind je alle informatie over de vergoeding voor voetzorg bij bepaalde medische aandoeningen. 

(Preventieve) voetzorg kan nodig zijn bij:

 • diabetes mellitus
 • reumatoïde artritis
 • ernstige bloedvatproblemen in de benen

Bij deze aandoeningen heb je grotere kans op ontstekingen. Omdat de voeten zwaar belast worden zijn deze extra kwetsbaar en is goede controle en verzorging noodzakelijk. Het gaat hier dus om verzorging om klachten te voorkomen.

Heb je om een andere reden voetzorg nodig? Bekijk dan de vergoeding van algemene voetbehandeling.

Vergoeding voor voetzorg bij bepaalde medische aandoeningen in het kort

 • Basisverzekering: ja vergoeding mogelijk bij bepaalde indicaties
 • Eigen risico: ja vanaf 18 jaar als een medisch specialist de behandeling doet
 • Eigen bijdrage: nee
 • Toestemming nodig: nee
 • Verwijzing nodig: soms

Wil je de details weten over de vergoeding voor voetzorg bij bepaalde medische aandoeningen? Bekijk dan de veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen over de vergoeding voor voetzorg bij bepaalde medische aandoeningen

 • Wat krijg ik vergoed vanuit de basisverzekering in 2024?

  Je krijgt voetzorg vergoed uit de basisverzekering als je diabetes mellitus hebt of een verhoogd risico op voetulcera (een huidontsteking onder de enkel) hebt door bijvoorbeeld:

  • een kwetsbare huid
  • verhoogde druk op uw huid
  • verminderde doorbloeding of drukgevoeligheid van uw voeten
  • een amputatie van (een deel van) de voet
  • nierfalen of nierdialyse in het eindstadium
  • ernstige bloedvatproblemen
  • reumatoïde artritis
  • een inactie Charcotvoet

  Er vindt jaarlijks een voetcontrole en voetonderzoek plaats. Daarbij wordt gekeken wat het risico is op voetulcera, een huidontsteking onder de enkel. Het risico op voetulcera wordt aangegeven in een zogenaamd zorgprofiel (voorheen Simm’s classificatie). Jouw zorgprofiel bepaalt de zorg die je vergoed krijgt.

  Profiel Zorg die je vergoed krijgt:
  Zorgprofiel 1 1 keer per jaar screening, en
  1 keer per jaar gericht en uitgebreid voetenonderzoek
  Zorgprofiel 2, 3 of 4 alle zorg die opgenomen is in jouw individueel behandelplan

  De zorg bij diabetes mellitus type II wordt meestal verleend in de vorm van ketenzorg. Bij ketenzorg maken verschillende zorgverleners samen 1 behandelplan om jou te begeleiden bij jouw aandoening. Deze zorgverleners worden een zorggroep genoemd.

  Is er geen sprake van ketenzorg?

  Bijvoorbeeld omdat er geen zorggroep bij jou in de buurt is, of omdat je diabetes mellitus type I of reumatoïde artritis hebt? Dan krijg je de voetzorg alleen vergoed als deze onder de eindverantwoordelijkheid van een podotherapeut plaatsvindt. De podotherapeut kan de voetzorg ook uitbesteden aan een pedicure. Zij moeten hierover goede afspraken met elkaar maken (samenwerkingsovereenkomst). De podotherapeut blijft eindverantwoordelijk.

  De voetbehandeling krijg je volledig vergoed uit jouw basisverzekering. Deze vergoeding krijg je als je naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen. Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

  Let op:

  Om te bepalen of de behandeling uit de basisverzekering wordt vergoed, is het belangrijk dat de zorgverlener het zorgprofiel op de rekeningen aangeeft. Krijg je van jouw zorgverlener een rekening mee die je bij OHRA wil indienen (dat is alleen het geval als je zorg gebruikt buiten een zorggroep), let er dan goed op dat jouw zorgverlener het vastgestelde zorgprofiel heeft vermeld op de rekening. Maak je gebruik van voetbehandeling bij een gecontracteerde zorggroep, dan krijg je geen rekening mee. OHRA heeft daarover prijsafspraken gemaakt met de zorggroepen.

  OHRA heeft ook met een aantal zorgverleners kortingsafspraken gemaakt op het gebied van diabetesproducten. Je vindt meer informatie bij de klantvoordelen van OHRA.

  Meer weten over Diabetes en je zorgverzekering?

  Bekijk dan het speciale informatieblok Diabetes met uitgebreide informatie over diabetes en de zorgverzekering.

 • Heb ik een eigen risico?

  Ga je voor de behandeling naar een podotherapeut, huisarts of pedicure? Dan betaal je geen eigen risico. Ga ja naar een medisch specialist en ben je ouder dan 18 jaar? Dan vallen de kosten onder het eigen risico.

 • Heb ik een eigen bijdrage?

  Nee, je hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

 • Waar kan ik terecht?

  Neem je deel aan een ketenzorgprogramma voor diabetes?

  Dan wordt de zorg georganiseerd door bijvoorbeeld jouw huisarts binnen een zorggroep. Vraag jouw huisarts of jij deelneemt aan zo'n ketenzorgprogramma.

  Word jouw voetzorg niet verleend door of via de zorggroep?

  Dan kies je voor je behandeling een door OHRA erkende podotherapeut. Deze doet een voetonderzoek en stelt een risicoprofiel vast en schakelt eventueel een pedicure in voor medebehandeling. Vind hier een door ons erkende behandelaar bij jou in de buurt. Vul als zoekterm in: 'Voetzorg door podotherapeut'.

  Let op

  De behandeling moet door jouw arts zijn voorgeschreven. De behandelaar moet zijn aangesloten bij een door OHRA erkende beroepsvereniging voor voetzorg.

 • Heb ik vooraf toestemming of een verwijzing nodig?

  Nee, je hoeft vooraf geen toestemming te vragen.

  Wel heb je een verwijzing nodig van jouw huisarts of medisch specialist als een podotherapeut, een medisch pedicure of pedicure met 'voetverzorging bij diabetes' de zorg verleent.

  Wordt de zorg niet door een huisarts, medisch specialist of verpleegkundig specialist zelf verleend?

  Dan heb je een verwijzing nodig van jouw huisarts, medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist.

Declareren. Lekker. Makkelijk

Declareren kan heel eenvoudig via Mijn OHRA Zorgverzekering. Of ga terug naar het vergoedingenoverzicht.

Zorgkosten declareren Terug naar vergoedingen