Vergoeding thuisdialyse

Dialyse is het zuiveren van bloed of nieren. Met thuisdialyse doe je dat zelf, in jouw eigen omgeving. Daarvoor heb je thuisdialyseapparatuur nodig. Dat wil zeggen:

 • Apparatuur voor thuisdialyse
 • Onderhoud van deze apparatuur
 • Vloeistoffen die nodig zijn voor de dialyse
 • Woningaanpassing, maar alleen als andere regelingen daar niet in voorzien

Veelgestelde vragen over de vergoeding voor thuisdialyse

 • Wat krijg ik vergoed vanuit de basisverzekering in 2024?

  Je kunt thuisdialyseapparatuur lenen via het ziekenhuis waar je onder behandeling bent. Je betaalt daar niets voor. Eerst beoordeelt een specialist van het dialysecentrum of thuisdialyse geschikt is voor jou.

  Je kunt er ook voor kiezen om de thuisdialyseapparatuur bij een andere leverancier te kopen. Dan wordt de apparatuur jouw eigendom. Als je dat doet, vergoedt OHRA hoogstens het bedrag dat zij aan de leverancier zou moeten betalen als je de apparatuur zou lenen. OHRA betaalt de vergoeding niet in één keer aan jou uit, maar in delen. De uitbetaling wordt verspreid over een aantal maanden of jaren, afhankelijk van hoelang je de apparatuur gebruikt. Je moet deze vergoeding voor elk deel opnieuw aanvragen.

  Je krijgt ook een onkostenvergoeding bijvoorbeeld voor stroomkosten. Hoe hoog deze vergoeding is, hangt af van hoe vaak je dialyseert.

  Soort dialyse Vergoeding
  CAPD € 28,72 per week
  CCPD/(APD) € 40,38 per week
  CAPD/CCPD € 62,30 per week
  Thuishemodialyse, 1 tot 3 x per week € 45,86 per week
  Thuishemodialyse, om de dag € 59,70 per week
  Thuishemodialyse, 4 tot 5 x per week € 73,53 per week
  Thuishemodialyse, 6 tot 7 x per week € 96,09 per week

  Je kunt deze onkosten maandelijks declareren met het declaratiefomulier (pdf).

  Heb je al een dialyseapparaat, maar is dat niet goed meer? Dan kun je een nieuw apparaat aanvragen bij OHRA.

 • Heb ik een eigen risico?

  Je leent dit hulpmiddel. Hiervoor heb je geen eigen risico.

 • Heb ik een eigen bijdrage?

  Nee, voor thuisdialyseapparatuur betaal je geen eigen bijdrage.

 • Waar kan ik terecht?

  Het ziekenhuis waar je onder behandeling bent regelt de benodigde thuisdialyseapparatuur voor jou.

 • Mag ik naar een andere leverancier?

  Je mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel 2 voorwaarden:

  • Je vraagt OHRA vooraf om toestemming
  • Je voorziet OHRA van een toelichting van jouw behandeld arts van het dialysecentrum

  Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

 • Heb ik vooraf toestemming van OHRA nodig?

  Wil je thuisdialyseapparatuur aanschaffen? Dan heb je altijd eerst toestemming van OHRA nodig.

  Is het ook nodig dat je jouw woning aanpast, dan heb je daarvoor geen toestemming van OHRA nodig als je aan deze 2 voorwaarden voldoet:

  • De kosten zijn lager dan € 4.250,-
  • De begroting van de kosten is gedaan door Dianet of AZM
 • Hoe vraag ik om toestemming?

  Je vraagt schriftelijk om toestemming bij OHRA. Je stuurt hiervoor de volgende documenten naar OHRA:

  • Een brief van de arts van het dialysecentrum die de thuisdialyseapparatuur voorschrijft. Deze brief moet een medische diagnose bevatten en moet verklaren waarvoor je de thuisdialyseapparatuur nodig hebt. De arts moet bovendien aangeven om welke vorm van dialyse het gaat, waar de dialyse plaatsvindt en welk dialysecentrum toeziet op de thuisbehandeling
  • Een prijsopgave van de kosten van de thuisdialyseapparatuur, en eventueel van de kosten van de aanpassing in jouw woning als deze noodzakelijk is. Die vraag je aan bij een leverancier
  • Een brief van jezelf aan OHRA. Hierin vermeld je:
   - je relatienummer
   - je naam, adres en woonplaats
   - je geboortedatum
   - hoe lang je verwacht het hulpmiddel nodig te hebben
   - de naam van de leverancier van de thuisdialyseapparatuur

  Stuur de documenten naar:

  OHRA
  t.a.v. Medische Beoordelingen
  Postbus 4172
  5004 JD Tilburg

Declareren. Lekker. Makkelijk

Declareren kan heel eenvoudig via Mijn OHRA Zorgverzekering. Of ga terug naar het vergoedingenoverzicht.

Zorgkosten declareren Terug naar vergoedingen