Vergoeding sta-orthesen

Een orthese is een instrument dat jou helpt bij iets wat jouw lichaam niet goed kan. Zo is een sta-orthese een hulpmiddel voor iemand die slecht of niet kan staan. Een voorbeeld van een sta-orthese is een staplank, statafel of sta-unit.

Veelgestelde vragen over de vergoeding voor sta-orthesen

 • Wat krijg ik vergoed vanuit de basisverzekering in 2024?

  Je kunt een sta-orthese lenen bij een leverancier (zie de vraag 'Waar kan ik terecht?'). Je betaalt daar niets voor. De basisverzekering vergoedt een sta-orthese.

  Je kunt er ook voor kiezen om de sta-orthese bij een andere leverancier te kopen. Dan wordt de sta-orthese jouw eigendom. Als je dat doet, vergoedt OHRA hoogstens het bedrag dat zij aan de leverancier zou moeten betalen als je de sta-orthese zou lenen. OHRA betaalt de vergoeding niet in één keer aan jou uit, maar in delen. De uitbetaling wordt verspreid over een aantal maanden of jaren, afhankelijk van hoe lang je de sta-orthese gebruikt. Je moet tussentijds kunnen aantonen dat je de sta-orthese nog gebruikt.

  Een hulpmiddel wordt jouw eigendom als het speciaal voor jou is aangepast en daardoor niet meer geschikt is voor iemand anders. Een sta-orthese gaat normaal 5 jaar mee. Bij vervanging kun je je direct richten tot jouw leverancier. Je hoeft OHRA dan niet opnieuw om toestemming te vragen.

 • Heb ik een eigen risico?

  Als je het hulpmiddel leent, dan heb je geen eigen risico. Wordt het hulpmiddel jouw eigendom? Dan is het mogelijk dat je een eigen risico moet betalen. Je hebt zelf gekozen wat het eigen risico van jouw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag.

  Heb je dit jaar (tot nu toe) minder medische kosten gemaakt dan het eigen risico van jouw basisverzekering? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heb je dit jaar al meer kosten gemaakt dan het eigen risico? Dan betaal je niets voor het hulpmiddel.

  In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

 • Heb ik een eigen bijdrage?

  Nee, je hebt geen eigen bijdrage.

 • Waar kan ik terecht?

  Een sta-orthese wordt geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Je kiest hier een leverancier. Kijk onder ‘Sta-orthese’.

  Heb je toestemming gekregen van OHRA? Dan bezorgt een gecontracteerde leverancier de sta-orthese binnen 3 werkdagen bij jou thuis. Met een niet gecontracteerde leverancier hebben wij geen afspraken.

 • Mag ik naar een andere leverancier?

  Je mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel 2 voorwaarden:

  • Je vraagt vooraf OHRA om toestemming
  • Je voorziet OHRA van een voorschrift van jouw behandelend medisch specialist

  Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

 • Heb ik vooraf toestemming van OHRA nodig?

  Wil je een sta-orthese aanschaffen? Dan heb je vooraf geen toestemming nodig van OHRA. Je moet de sta-orthese dan wel aanschaffen bij een leverancier waarmee OHRA een contract heeft. Wil je een sta-orthese van een andere leverancier? Vraag dan eerst toestemming aan OHRA.

 • Hoe vraag ik om toestemming?

  Heeft de leverancier van jouw keuze geen contract met OHRA? Dan vraag je schriftelijk om toestemming. Je stuurt hiervoor de volgende documenten naar OHRA:

  • Een voorschrift van de behandelend medisch specialist die het hulpmiddel voorschrijft. In dit voorschrift moet staan welke beperkingen je hebt en waarom je het hulpmiddel nodig hebt
  • Een prijsopgave van de kosten voor het hulpmiddel. Die vraag je aan bij een leverancier
  • Een brief van jezelf aan OHRA. Zet in jouw brief:
   - je relatienummer
   - je naam, adres en woonplaats
   - je geboortedatum
   - hoe lang je verwacht het hulpmiddel nodig te hebben
   - welk hulpmiddel je precies wilt
   - de naam van de leverancier
   - de omschrijving

  Stuur de documenten naar:

  OHRA
  t.a.v. Medische Beoordelingen
  Postbus 4172
  5004 JD Tilburg

Declareren. Lekker. Makkelijk

Declareren kan heel eenvoudig via Mijn OHRA Zorgverzekering. Of ga terug naar het vergoedingenoverzicht.

Zorgkosten declareren Terug naar vergoedingen