Vergoeding spraakvervangende hulpmiddelen

Als je niet kunt spreken, kun je spraakvervangende hulpmiddelen gebruiken. Voorbeelden van deze hulpmiddelen zijn: letter- of symbolenverzamelingen en letterborden, en draagbare communicators (apparaten die ingetypte tekst op een bepaalde manier weergeven, bijvoorbeeld op een scherm).

Veelgestelde vragen over de vergoeding voor spraakvervangende hulpmiddelen

 • Wat krijg ik vergoed vanuit de basisverzekering in 2024?

  Je kunt spraakvervangende hulpmiddelen lenen bij een leverancier (zie de vraag 'Waar kan ik terecht?'). De basisverzekering vergoedt spraakvervangende hulpmiddelen alleen als je niet kunt spreken.

  Je kunt er ook voor kiezen om spraakvervangende hulpmiddelen bij een andere leverancier te kopen. Dan worden de hulpmiddelen jouw eigendom. Als je dat doet, vergoedt OHRA hoogstens het bedrag dat zij aan de leverancier zou moeten betalen als je de hulpmiddelen zou lenen. OHRA betaalt de vergoeding niet in één keer aan je uit, maar in delen. De uitbetaling wordt verspreid over een aantal jaren, afhankelijk van hoe lang je de hulpmiddelen gebruikt.

  Speciaal voor jou aangepaste hulpmiddelen die daardoor niet meer geschikt zijn voor iemand anders, worden jouw eigendom. Als je geen goed spraakvervangend hulpmiddel meer hebt, kun je een nieuwe aanvragen bij OHRA.

 • Heb ik een eigen risico?

  Als je het hulpmiddel leent, dan heb je geen eigen risico. Wordt het hulpmiddel jouw eigendom? Dan is het mogelijk dat je een eigen risico moet betalen. Je hebt zelf gekozen wat het eigen risico van jouw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag.

  Heb je dit jaar (tot nu toe) minder medische kosten gemaakt dan het eigen risico van jouw basisverzekering? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heb je dit jaar al meer kosten gemaakt dan het eigen risico? Dan betaal je niets voor het hulpmiddel.

  In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

 • Heb ik een eigen bijdrage?

  Nee, je hebt geen eigen bijdrage.

 • Waar kan ik terecht?

  Spraakvervangende hulpmiddelen worden geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Je kiest hier een leverancier. Kijk onder ‘Spraakvervangende hulpmiddelen’.

  Een gecontracteerde leverancier levert als je toestemming hebt gekregen van OHRA het spraakvervangend hulpmiddel binnen 10 werkdagen bij jou thuis. Met een niet gecontracteerde leverancier hebben wij geen afspraken gemaakt.

 • Mag ik naar een andere leverancier?

  Je mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel 2 voorwaarden:

  • Je vraagt vooraf OHRA om toestemming
  • Je voorziet OHRA van een voorschrift van de behandelend arts

  Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

 • Heb ik vooraf toestemming van OHRA nodig?

  Ja, je hebt altijd eerst toestemming van OHRA nodig.

 • Hoe vraag ik om toestemming?

  Je vraagt schriftelijk om toestemming. Je stuurt hiervoor de volgende documenten naar OHRA:

  • Een voorschrift van de behandelend arts die het hulpmiddel voorschrijft. In dit voorschrift moet staan welke beperkingen je hebt en waarom je het hulpmiddel nodig hebt
  • Een advies van een logopedist of ergotherapeut
  • Een prijsopgave van de kosten voor het hulpmiddel. Die vraag je aan bij een leverancier
  • Een brief van jezelf aan OHRA. Zet in jouw brief:
   - je relatienummer
   - je naam, adres en woonplaats
   - je geboortedatum
   - hoe lang je verwacht het hulpmiddel nodig te hebben
   - welk hulpmiddel je precies wilt
   - de naam van de leverancier
   - de omschrijving

  Stuur de documenten naar:

  OHRA
  t.a.v. Medische Beoordelingen
  Postbus 4172
  5004 JD Tilburg

Declareren. Lekker. Makkelijk

Declareren kan heel eenvoudig via Mijn OHRA Zorgverzekering. Of ga terug naar het vergoedingenoverzicht.

Zorgkosten declareren Terug naar vergoedingen