Vergoeding solo-apparatuur (hoorhulpmiddel)

Solo-apparatuur verkleint de afstand tussen spreker en luisteraar. Zo wordt de hinder van een slechte akoestiek en achtergrondruis verminderd. Dat kan heel nuttig zijn voor doven en slechthorenden in het reguliere onderwijs, omdat er voor hen vaak geen aanpassingen zijn.

Solo-apparatuur bestaat uit een microfoon met zender en een hoortoestel met ontvanger. De leerkracht praat in de microfoon. De ontvanger vangt zijn spraaksignaal op en brengt dat over op het hoortoestel van de leerling of student.

Veelgestelde vragen over de vergoeding voor solo-apparatuur (hoorhulpmiddel)

 • Wat krijg ik vergoed vanuit de basisverzekering in 2024?

  Solo-apparatuur krijg je vergoed uit jouw basisverzekering. Je komt in aanmerking voor een vergoeding als er is sprake van een revalideerbaar oor met tenminste een verlies van 35 dB (verkregen bij frequenties van 1000, 2000 en 4000 Hz ). Daarnaast geldt deze vergoeding alleen als hulpmiddelen ter correctie van stoornissen in de hoorfunctie onvoldoende verbetering bieden of als de solo-apparatuur andere hulpmiddelen vervangt die de hoorfunctie corrigeren (bijvoorbeeld een hoortoestel).

 • Heb ik een eigen risico?

  Als je het hulpmiddel leent, dan heb je geen eigen risico. Wordt het hulpmiddel jouw eigendom? Dan is het mogelijk dat je een eigen risico moet betalen. Je hebt zelf gekozen wat het eigen risico van uw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag.

  Heb je dit jaar (tot nu toe) minder medische kosten gemaakt dan het eigen risico van jouw basisverzekering? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heb je dit jaar al meer kosten gemaakt dan het eigen risico? Dan betaal je niets voor het hulpmiddel.

  In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

 • Heb ik een eigen bijdrage?

  Nee, voor solo-apparatuur betaal je geen eigen bijdrage.

 • Waar kan ik terecht?

  Solo-apparatuur wordt geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Je kiest zelf een leverancier uit de lijst van bedrijven. Vind hier een leverancier. Kijk onder ‘Solo-apparatuur’. 

  Als je toestemming hebt gekregen van OHRA dan neemt de leverancier, als deze is gecontracteerd, binnen 5 werkdagen contact met jou op over wat voor jou de beste oplossing is. Met een niet gecontracteerde leverancier hebben wij geen afspraken gemaakt.

 • Mag ik naar een andere leverancier?

  Je mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel 2 voorwaarden:

  • Je vraagt OHRA vooraf om toestemming
  • Je voorziet OHRA van een toelichting van een audiologisch centrum of KNO-arts

  Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

 • Heb ik vooraf toestemming van OHRA nodig?

  Ja, je hebt altijd vooraf toestemming nodig van OHRA.

 • Hoe vraag ik om toestemming?

  Je vraagt schriftelijk om toestemming bij OHRA. Je stuurt hiervoor de volgende documenten naar OHRA:

  • Een brief van een audiologisch centrum of KNO-arts die solo-appratuur voorschrijft. Deze brief moet een medische diagnose bevatten en moet verklaren waarvoor je de solo-apparatuur gaat gebruiken
  • Een prijsopgave van de kosten van de solo-apparatuur. Die vraag je aan bij een leverancier
  • Een brief van jezelf aan OHRA. Hierin vermeld je:
   - je relatienummer
   - je naam, adres en woonplaats
   - je geboortedatum
   - hoe lang je verwacht de solo-apparatuur nodig te hebben
   - de naam van de leverancier van de solo-apparatuur

  Stuur de documenten naar:

  OHRA
  t.a.v. Medische Beoordelingen
  Postbus 4172
  5004 JD Tilburg

Declareren. Lekker. Makkelijk

Declareren kan heel eenvoudig via Mijn OHRA Zorgverzekering. Of ga terug naar het vergoedingenoverzicht.

Zorgkosten declareren Terug naar vergoedingen