Vergoeding robotmanipulator en eetapparaten

Een robotmanipulator kan je helpen bij uw dagelijkse activiteiten, als je blijvende beperkingen hebt in jouw arm, hand of vingers. Het gaat dan meestal om beperkingen door progressieve spierziekten, ernstige spasticiteit en andere ziektes, zoals hoge dwarslaesie, multiple sclerose en reumatoïde artritis.

Een eetapparaat is een mechanische voorziening, die je kan helpen bij het eten als je een beperking hebt in armen of handen.

Veelgestelde vragen over de vergoeding voor robotmanipulator en eetapparaten

 • Wat krijg ik vergoed vanuit de basisverzekering in 2024?

  Je kunt een robotmanipulator of eetapparaat lenen bij een leverancier. Je betaalt daar niets voor.

  Wanneer kom je voor vergoeding van een robotmanipulator in aanmerking?

  Als je door de beperkingen in arm, hand of vingers niet zelfstandig kunt eten, drinken of voorwerpen kunt verplaatsen. Je bent daarvoor volledig afhankelijk van een zorgverlener.

  Als je geen goede robotmanipulator meer hebt, kun je een nieuwe aanvragen bij OHRA.

  Wanneer kom je voor vergoeding van een eetapparaat in aanmerking?

  Als het gebruik van het eerapparaat om medische redenen noodzakelijk is. Een speciaal voor jou aangepast eetapparaat dat daardoor niet meer geschikt is voor iemand anders, wordt jouw eigendom, anders leen je het apparaat.

  Heb je al een eetapparaat, maar is dat niet goed meer? Ook dan kun je een nieuw apparaat aanvragen bij OHRA. Een eetapparaat gaat normaal 7 jaar mee.

 • Heb ik een eigen risico?

  Als je het hulpmiddel leent, hoef je geen eigen risico te betalen. Wordt het hulpmiddel jouw eigendom? Dan is het mogelijk dat je een eigen risico moet betalen. Je hebt zelf gekozen wat het eigen risico van jouw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag.

  Heb je dit jaar (tot nu toe) minder medische kosten gemaakt dan het eigen risico van jouw basisverzekering? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heb je dit jaar al meer kosten gemaakt dan het eigen risico? Dan betaal je niets voor het hulpmiddel.

  In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

 • Heb ik een eigen bijdrage?

  Nee, je hebt geen eigen bijdrage.

 • Waar kan ik terecht?

  Een robotmanipulator of eetapparaat wordt geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Wij noemen dat een leverancier. Vind hier een leverancier. Kijk onder ‘Robotmanipulator' of 'Eetapparaat’.

  Een gecontracteerde leverancier levert de robotmanipulator of het eetapparaat binnen 4 weken bij jou thuis. Met niet gecontracteerde leveranciers hebben wij geen afspraken. Je moet wel een voorschrift van een revalidatiecentrum hebben dat je een robotmanipulator nodig hebt.

  Voor het eetapparaat heb je een voorschrift nodig van de medisch specialist met onderbouwing van de ergotherapeut. Ook moet je altijd vooraf toestemming vragen aan OHRA.

 • Mag ik naar een andere leverancier?

  Je mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel 2 voorwaarden:

  • Je vraagt vooraf OHRA om toestemming
  • Je voorziet OHRA van een voorschrift van het revalidatiecentrum voor aanschaf van een robotmanipulator en een voorschrift voor het eetapparaat van een medisch specialist met onderbouwing van de ergotherapeut

  Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

 • Heb ik vooraf toestemming van OHRA nodig?

  Ja, je hebt vooraf toestemming van OHRA nodig.
 • Hoe vraag ik om toestemming?

  Je stuurt hiervoor de volgende documenten naar OHRA:

  • Een brief van het revalidatiecentrum dat de robotmanipulator voorschrijft. In die brief moet staan waarom je de robotmanipulator nodig hebt
  • Een voorschrift van een medisch specialist met een uitgebreide motivatie van een ergotherapeut voor de aanschaf van een eetapparaat
  • Een prijsopgave van de kosten voor de robotmanipulator of het eetapparaat. Die vraag je aan bij een leverancier
  • Een brief van jezelf aan OHRA. Zet in jouw brief:
   - je relatienummer
   - je naam, adres en woonplaats
   - je geboortedatum
   - hoe lang je verwacht de robotmanipulator of het eetapparaat nodig te hebben
   - de naam van de leverancier van de robotmanipulator of eetapparaat
   - welke robotmanipulator of welk eetapparaat je precies wilt

  Stuur de documenten naar:

  OHRA
  t.a.v. Medische Beoordelingen
  Postbus 4172
  5004 JD Tilburg

Declareren. Lekker. Makkelijk

Declareren kan heel eenvoudig via Mijn OHRA Zorgverzekering. Of ga terug naar het vergoedingenoverzicht.

Zorgkosten declareren Terug naar vergoedingen