Vergoeding prothesen

Een prothese is een kunstmatig lichaamsdeel. Het vervangt een lichaamsdeel dat door amputatie verloren is gegaan. Hier vind je alle informatie over de vergoeding voor een prothese.

Vergoeding voor prothesen in het kort

 • Basisverzekering: ja vergoeding mogelijk
 • Eigen risico: ja vanaf 18 jaar bij prothese in eigendom, in bruikleen geen eigen risico
 • Eigen bijdrage: nee
 • Toestemming nodig: ja in bepaalde gevallen
 • Verwijzing nodig: ja

Wil je de details weten over de vergoeding voor prothesen? Bekijk dan de veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen over de vergoeding voor prothesen

 • Wat krijg ik vergoed vanuit de basisverzekering in 2024?

  De basisverzekering vergoedt de prothese alleen als jouw schouder, arm, hand, been of voet helemaal of gedeeltelijk geamputeerd is. Kinderen tot 17 jaar krijgen een beenprothese in eigendom. Vanaf 17 jaar krijg je een beenprothese in bruikleen. Een armprothese krijg je altijd in eigendom.

 • Heb ik een eigen risico?

  De prothese wordt vergoed door de OHRA Zorgverzekering. Voor deze basisverzekering geldt vanaf de leeftijd van 18 jaar een eigen risico. Je hebt zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

  Krijg je de prothese in bruikleen dan geldt er geen eigen risico.

  In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

 • Heb ik een eigen bijdrage?

  Nee, je hebt geen eigen bijdrage.

 • Waar kan ik terecht?

  Een prothese wordt geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Wij noemen dat een leverancier. Je kiest hier een leverancier. Kijk onder ‘Prothese’ en daarna onder de categorie die voor jou van toepassing is.

 • Mag ik naar een andere leverancier?

  Je mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel 3 voorwaarden:

  • Je vraagt OHRA vooraf om toestemming
  • Je voorziet OHRA van een voorschrift van jouw revalidatiearts
  • De leverancier moet erkend zijn volgens de Erkenningsregeling Orthopedische Instrumentmakerijen

  Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

 • Heb ik vooraf toestemming van OHRA nodig?

  Je hebt toestemming van ons nodig:

  • als je naar een niet gecontracteerde leverancier gaat
  • als jouw prothese niet meer goed is en je deze wilt vervangen
  • voor heupexarticulatie prothesen
  • voor trans-pelvic prothesen
  • voor bovenbeenprothesen met een microgestuurde knie (Auto Adaptieve Knie (AAK)) of (Multi Processor Knee (MPK))
  • voor een reparatie vanaf € 750,-
  • voor een aanpassing van de prothese voor kinderen tot 17 jaar vanaf € 750,-
 • Hoe vraag ik om toestemming?

  Je vraag schriftelijk om toestemming. Je stuurt hiervoor de volgende documenten naar OHRA:

  • Een voorschrift van een revalidatiearts die de prothese voorschrijft. In dit voorschrift moet staan waarom je de prothese nodig hebt
  • Een prijsopgave van de kosten van de prothese. Die vraag je aan bij een leverancier
  • Een brief van jezelf aan OHRA. Zet in jouw brief:
   - je relatienummer
   - je naam, adres en woonplaats
   - je geboortedatum
   - hoe lang je verwacht de prothese nodig te hebben
   - de naam van de leverancier van de prothese
   - welke prothese je precies wilt

  Stuur de documenten naar:

  OHRA
  t.a.v. Medische Beoordelingen
  Postbus 4172
  5004 JD Tilburg

Declareren. Lekker. Makkelijk

Declareren kan heel eenvoudig via Mijn OHRA Zorgverzekering. Of ga terug naar het vergoedingenoverzicht.

Zorgkosten declareren Terug naar vergoedingen