Prothesen

Een prothese is een kunstmatig lichaamsdeel. Het vervangt een lichaamsdeel dat verloren is gegaan.

Vergoeding voor prothesen

 • Wat krijg ik vergoed vanuit de basisverzekering in 2024?

  Je kunt een prothese aanschaffen bij een leverancier van prothesen (zie hierna bij Waar kan ik terecht?). De prothese wordt jouw eigendom. De basisverzekering vergoedt de prothese alleen als jouw schouder, arm, hand, been of voet helemaal of gedeeltelijk geamputeerd is.

  Als een microprocessorgestuurde knie deel uitmaakt van de prothese voor een been of een voet, dan krijg je die niet in eigendom, maar in bruikleen.

 • Heb ik een eigen risico?

  De prothese wordt vergoed door de OHRA Zorgverzekering. Voor deze basisverzekering geldt een eigen risico. Je hebt zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

  In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

 • Heb ik een eigen bijdrage?

  Nee, je hebt geen eigen bijdrage.

 • Waar kan ik terecht?

  Een prothese wordt geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Wij noemen dat een leverancier. Je kiest hier een leverancier. Kijk onder ‘Prothese’ en daarna onder de categorie die voor jou van toepassing is.

 • Mag ik naar een andere leverancier?

  Je mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel 3 voorwaarden:

  • Je vraagt OHRA vooraf om toestemming
  • Je voorziet OHRA van een voorschrift van jouw revalidatiearts
  • De leverancier moet erkend zijn volgens de Erkenningsregeling Orthopedische Instrumentmakerijen

  Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

 • Heb ik vooraf toestemming van OHRA nodig?

  Wil je een prothese aanschaffen? Dan heb je vooraf geen toestemming nodig van OHRA als je naar een gecontracteerde leverancier gaat. Kies je voor een niet gecontracteerde leverancier dan vraag je ons eerst om toestemming.

 • Hoe vraag ik om toestemming?

  Heeft de leverancier van jouw keuze geen contract met OHRA? Dan vraag je schriftelijk om toestemming. Je stuurt hiervoor de volgende documenten naar OHRA:

  • Een voorschrift van een revalidatiearts die de prothese voorschrijft. In dit voorschrift moet staan waarom je de prothese nodig hebt
  • Een prijsopgave van de kosten van de prothese. Die vraag je aan bij een leverancier
  • Een brief van jezelf aan OHRA. Zet in jouw brief:
   - je relatienummer
   - je naam, adres en woonplaats
   - je geboortedatum
   - hoe lang je verwacht de prothese nodig te hebben
   - de naam van de leverancier van de prothese
   - welke prothese je precies wilt

  Stuur de documenten naar:

  OHRA
  t.a.v. Medische Beoordelingen
  Postbus 4172
  5004 JD Tilburg

Declareren. Lekker. Makkelijk

Declareren kan heel eenvoudig via Mijn OHRA Zorgverzekering. Of ga terug naar het vergoedingenoverzicht.

Zorgkosten declareren Terug naar vergoedingen