Vergoeding plastische chirurgie

Onder plastische chirurgie vallen operaties die bedoeld zijn om het uiterlijk aan te passen uit functioneel en soms esthetisch oogpunt. Bijvoorbeeld vanwege een aangeboren afwijking of een opgelopen verminking. In de zorgverzekeringswet zijn de regels voor vergoeding vastgelegd. Hier vind je alle informatie over de vergoeding voor plastische chirurgie.

Voorbeelden van plastische chirurgie zijn: flapoorcorrectie, ooglidcorrectie, otoplastiek en buikwandcorrectie.

Vergoeding voor plastische chirurgie in het kort

 • Basisverzekering: ja vergoeding mogelijk bij bepaalde indicaties
 • Aanvullende verzekering: vergoeding mogelijk bij bepaalde indicaties
 • Eigen risico: ja vanaf 18 jaar voor vergoeding uit de basisverzekering
 • Eigen bijdrage: nee
 • Toestemming nodig: ja voor bepaalde ingrepen 
 • Verwijzing nodig: ja

Wil je de details weten over de vergoeding voor plastische chirurgie? Bekijk dan de veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen over de vergoeding voor plastische chirurgie

 • Wat krijg ik vergoed vanuit de basisverzekering in 2024?

  Jouw basisverzekering vergoedt plastische chirurgie alleen als er sprake is van een medische noodzaak. Dit is het geval bij:

  • Afwijkingen met een aantoonbare lichamelijke klacht, die je ernstig beperkt in het functioneren. Denk bijvoorbeeld aan een medisch noodzakelijke ooglidcorrectie
  • Verminkingen door ziekte, een ongeval of een geneeskundige handeling
  • Besnijdenis om medische redenen
  • Het operatief plaatsen van een borstprothese bij het ontbreken van borstvorming (borstreconstructie) bij vrouwen en man-vrouw transgenders
  • De volgende aangeboren misvormingen: spleten in lip, kaak of gehemelte, misvormingen van de botten in het gezicht, goedaardige woekeringen van bloedvaten, lymfevaten of bindweefsel, geboortevlekken en misvormingen van urinewegen of geslachtsorganen
  • Correctie van uiterlijke geslachtskenmerken bij transseksualiteit die is vastgesteld door een arts

  Let op

  Voor plastische chirurgie heb je een schriftelijke verwijzing nodig van jouw huisarts, medisch specialist of verpleeghuisarts.

 • Wat krijg ik niet vergoed vanuit de basisverzekering in 2024?

  De basisverzekering vergoedt plastische chirurgie niet als er sprake is van:

  • Flapoorcorrectie
  • Buikwandcorrectie door liposuctie (het onderhuids wegzuigen van vetophopingen), behalve als er sprake is van een verminking of ernstige functiebeperking
  • Het operatief verwijderen van een borstprothese als dat medisch niet noodzakelijk is
  • Chirurgische behandeling tegen snurken
  • Sterilisatie of het ongedaan maken van een sterilisatie
 • Wat krijg ik vergoed vanuit de aanvullende verzekering in 2024?

  OHRA biedt in een aantal aanvullende verzekeringen een vergoeding voor de kosten van plastische chirurgie die niet onder de basisverzekering vallen. Het gaat dan om de volgende ingrepen:

  • Correctie van de oorstand (flaporen)
  • Chirurgische behandeling tegen snurken

  In de tabel zie je wat jouw aanvullende verzekering voor deze ingrepen vergoedt:

  Aanvullende verzekering Vergoeding
  Compact / Compact Fysio Meenemen -
  Sterk / Sterk Fysio Meenemen -
  Aanvullend / Aanvullend Fysio Meenemen -
  Extra Aanvullend / Extra Aanvullend Fysio Meenemen -
  Uitgebreid / Uitgebreid Fysio Meenemen volledig

  Onderstaande verzekeringen kun je niet meer afsluiten. Heb je deze verzekering al, dan gelden de volgende vergoedingen:

  Aanvullende verzekering Vergoeding
  Uitgebreid Vitaal volledig
  Extra Uitgebreid volledig
  Compleet volledig
  Zelfverzekerd Compact -
 • Heb ik een eigen risico?

  Kinderen jonger dan 18 jaar hebben geen eigen risico. Ben je 18 jaar of ouder? Dan geldt het eigen risico risico voor de behandelingen die je vanuit de basisverzekering vergoed krijgt.

  Je hebt zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

  In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

  Voor de kosten die de aanvullende verzekering vergoedt, betaal je geen eigen risico.

 • Heb ik een eigen bijdrage?

  Nee, voor plastische chirurgie betaal je geen eigen bijdrage.

 • Waar kan ik terecht?

  Je kunt voor plastische chirurgie terecht bij een ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum of huispraktijk van een medisch specialist. Vind hier een zorgverlener bij jou in de buurt.

 • Mag ik naar een andere zorgverlener?

  Je mag ook naar een zorgverlener die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel 2 voorwaarden:

  • Je vraagt vooraf OHRA om toestemming
  • Je voorziet OHRA van een toelichting van jouw behandelend arts

  Uitzonderingen

  Voor correctie van de oorstand (flaporen) en voor een chirurgische behandeling tegen snurken is geen toestemming nodig. Als jouw aanvullende verzekering een dekking biedt dan kun je de kosten gewoon declareren.

  Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

 • Heb ik vooraf toestemming van OHRA nodig?

  Je hebt een schriftelijke verwijzing nodig van jouw huisarts, medisch specialist of verpleeghuisarts.

  En je hebt een akkoordverklaring nodig van ons voor alle verrichtingen die op de limitatieve lijst voor medisch-specialistische zorg staan.

  Let op!

  Vraag deze akkoordverklaring vooraf bij ons aan, bij voorkeur minstens 10 werkdagen voor de behandeling. Als er geen toestemming is gevraagd en de behandeling heeft toch plaatsgevonden dan vergoeden wij deze kosten niet.

  Uitzonderingen

  Voor correctie van de oorstand (flaporen) en voor een chirurgische behandeling tegen snurken is geen toestemming nodig. Als jouw aanvullende verzekering een dekking biedt dan kun je de kosten gewoon declareren.

 • Hoe vraag ik om toestemming?

  Je vraagt schriftelijk om toestemming. Je stuurt hiervoor de volgende documenten naar OHRA:

  • Een geschreven toelichting van de arts die de plastische chirurgie voorschrijft. In die toelichting moet staan waarom je de plastische chirurgie nodig hebt
  • Een overzicht van hoe jouw arts de behandeling wil aanpakken (een behandelplan)
  • Een brief van jezelf aan OHRA. Zet in jouw brief:
   - je relatienummer
   - je naam, adres en woonplaats
   - je geboortedatum

  Stuur de documenten naar:

  OHRA
  t.a.v. Medische Beoordelingen
  Postbus 4172
  5004 JD Tilburg

Declareren. Lekker. Makkelijk

Declareren kan heel eenvoudig via Mijn OHRA Zorgverzekering. Of ga terug naar het vergoedingenoverzicht.

Zorgkosten declareren Terug naar vergoedingen