Vergoeding fysiotherapie en oefentherapie

Je zorgverzekering biedt een vergoeding voor fysiotherapie en oefentherapie. Ofwel vanuit je basisverzekering, ofwel vanuit je aanvullende verzekering. Maar je vergoeding voor fysiotherapie is vaak wel aan strenge, wettelijke regels gebonden. Je kunt te maken krijgen met maximale vergoedingen en termen als ‘chronisch’ en ‘lijst met chronische indicaties of aandoeningen’. We leggen je graag uit hoe het zit.

De basisverzekering vergoedt fysiotherapie voor een deel…

Voor een vergoeding van fysio vanuit de basisverzekering gelden een paar belangrijke regels. We zetten ze voor je op een rij:

 • De ‘lijst met chronische indicaties of aandoeningen’

  Mogelijk gaat het om een aandoening die is vermeld op de ‘lijst met chronische aandoeningen voor fysiotherapie en oefentherapie’. Deze is door de overheid opgesteld. Alle zorgverzekeraars moeten zich hieraan houden.

  Op deze lijst staan alle aandoeningen waarvoor je fysio kunt krijgen en de vergoeding daarvan in het basispakket zit. Vaak wordt gesproken over een ‘chronische’ indicatie, 'chronische' aandoening of 'chronische' fysiotherapie. De wetgever bedoelt hiermee niet dat de aandoening langdurig of eventueel levenslang moet zijn. Chronisch betekent in dit geval puur en alleen dat sprake is van een aandoening die voorkomt op de lijst met chronische aandoeningen. Staat de aandoening op deze lijst? Dan zit fysio in het basispakket.

 • Wie bepaalt of ik een chronische indicatie heb?

  Dit bepaalt je behandelend arts of zorgverlener. Deze heeft de kennis en expertise over je aandoening. Natuurlijk mag je zelf de lijst met chronische aandoeningen bekijken. Deze staat echter vol medische termen. Hierdoor is het lastig om zelf conclusies te trekken over een eventuele vergoeding voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering. Ook wij kunnen je helaas niet vertellen of je aandoening al dan niet op de lijst met chronische aandoeningen staat. Wij zijn niet je behandelend arts of zorgverlener. Om deze reden is het dan ook verstandig om aan je behandelaar te vragen of je aandoening voorkomt op de lijst met chronische indicaties.

 • Kan ik naar verschillende soorten therapeuten?

  Wil je naar verschillende soorten therapeuten? Bijvoorbeeld een fysiotherapeut en een oefentherapeut? Geen probleem: dat mag. Maar let wel even op:

  • Een eventueel maximum aantal behandelingen per aandoening per jaar geldt voor álle behandelingen samen
  • Ook wordt er maximaal 1 behandeling (fysiotherapie of oefentherapie) per dag vergoed. Dit geldt zowel voor de vergoeding van fysiotherapie vanuit het basispakket als voor de vergoeding van fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering
 • Heb ik een verwijzing of toestemming van OHRA nodig?

  Een verwijzing van je behandelend arts

  In de meeste gevallen heb je geen verwijzing van je behandelend arts nodig voor de fysiotherapeut. Wordt je fysio behandeling vergoed vanuit je basisverzekering? Dan heb je wel een verwijzing nodig. Je therapeut weet of dit het geval is. Dit kun je dus het beste even vragen bij je therapeut!

  Let wel op!

  Heb je een verwijzing van je behandelend arts? Start je fysio behandeling dan binnen 3 maanden nadat je de verwijzing hebt gekregen. Anders vervalt je verwijzing en moet je een nieuwe aanvragen.

  Toestemming van OHRA voor de vergoeding van fysiotherapie

  Ook wel een ‘akkoordverklaring’ of ‘ machtiging’ genoemd. Soms heb je deze nodig, soms niet. Wanneer je deze wel en wanneer niet nodig hebt, vind je in onze Vergoedingenwijzer.

  Goed om te weten

  Stap je over naar OHRA? En heb je van je oude verzekeraar al toestemming of een machtiging gekregen voor fysiotherapie voor een aandoening die op de lijst met chronische indicaties voorkomt? Goed nieuws: wij nemen deze gewoon over! Stuur wel even een kopie naar:

  OHRA
  Afdeling Medische Beoordelingen
  Postbus 4172
  5004 JD Tilburg

  Je deze ook via de mail naar ons toesturen.

 • Een volledige of maximale vergoeding voor fysiotherapie?

  Je fysiotherapie vergoeding is afhankelijk van je aandoening. Ook hiervoor gelden strenge regels. Bepaald door de overheid en iedere zorgverzekeraar moet zich hieraan houden. Hierbij is je leeftijd van belang én of je aandoening voorkomt op de lijst met chronische indicaties.

  Je aandoening staat op de lijst met indicaties

  Vergoeding fysio basisverzekering tot 18 jaar

  Per indicatie is door de overheid bepaald voor welke periode je recht hebt op een vergoeding van fysio vanuit het basispakket. Bijvoorbeeld maximaal 3 of 6 maanden. Is na deze periode nog verdere behandeling met fysiotherapie nodig? Als op de lijst van indicaties geen eventuele verlenging vermeld is, betaal je deze extra behandelingen zelf.

  Vergoeding fysio basisverzekering vanaf 18 jaar

  Je krijgt een vergoeding voor fysio vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 fysiotherapie behandelingen betaal je zelf, of krijg je (deels) vergoed vanuit je aanvullende verzekering. Soms bestaat je fysiotherapie vergoeding uit een bepaalde behandelperiode. In dat geval geldt je vergoeding fysiotherapie vanaf de 1e behandeling. Je therapeut kan je vertellen of dit het geval is.

  Je aandoening staat niet op de lijst met chronische indicaties

  Vergoeding fysio basisverzekering tot 18 jaar

  Je krijgt per jaar maximaal 9 fysio behandelingen per aandoening vergoed vanuit het basispakket. Is daarna nog verdere behandeling met fysiotherapie nodig? Dan worden per jaar maximaal 9 extra behandelingen vergoed.

  Vergoeding fysio basisverzekering vanaf 18 jaar

  Bijna alle aanvullende verzekeringen bieden een vergoeding voor fysiotherapie, tot een maximaal aantal behandelingen per jaar.

  De details weten?

  Bekijk de details van je vergoeding in onze Vergoedingenwijzer. Je ziet direct op welke fysiotherapie vergoeding je recht hebt, welke voorwaarden er gelden en of je een eigen risico of eigen bijdrage betaalt.

En de aanvullende verzekering vult de vergoeding voor fysiotherapie aan!

Onze aanvullende verzekeringen bieden uitkomst als je geen of slechts een beperkte vergoeding fysiotherapie vanuit de basisverzekering krijgt.

 • Staat je klacht op de lijst met chronische indicaties of aandoeningen?

  Dan krijg je een vergoeding voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering. Soms is deze fysiotherapie vergoeding niet voldoende. Of krijg je pas een vergoeding vanaf de 21e behandeling. Je kunt de kosten van deze behandelingen (deels) vergoed krijgen met een aanvullende verzekering. Zo beperk je de kosten.

  Bekijk je fysiotherapie vergoeding in onze Vergoedingenwijzer. Je ziet direct op welke vergoeding je recht hebt, welke voorwaarden er gelden en of je een eigen risico of eigen bijdrage betaalt.

  Wist je trouwens dat je de stand van je fysiotherapie behandelingen en je eigen risico direct in kunt zien via Mijn OHRA Zorgverzekering?

 • Staat je klacht niet op de lijst met chronische indicaties of aandoeningen?

  Dan geldt vanuit de basisverzekering alleen een vergoeding voor fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar. Ben je 18 jaar of ouder? Dan zit fysio niet in het basispakket en krijg je helaas geen vergoeding vanuit de basisverzekering. Gelukkig bieden onze aanvullende verzekeringen in dat geval uitkomst!

  Bekijk je fysiotherapie vergoeding in onze Vergoedingenwijzer. Je ziet direct op welke vergoeding je recht hebt, welke voorwaarden er gelden en of je een eigen risico of eigen bijdrage betaalt.

  Wist je trouwens dat je de stand van je fysiotherapie behandelingen en je eigen risico direct in kunt zien via Mijn OHRA Zorgverzekering?

Goed om te weten: je kind gratis verzekerd!

Je kind is tot zijn of haar 18e verjaardag helemaal gratis meeverzekerd op de meest uitgebreide aanvullende verzekering. Komt je kind niet in aanmerking voor een vergoeding voor fysiotherapie? Dan kan hij of zij gebruik maken van de fysiotherapie vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Kost dus niks extra!

Maar soms betaal je een deel van de fysiotherapie behandelingen zelf…

In sommige gevallen betaal je een deel van je behandelingen zelf. De wettelijke regels rondom je vergoeding voor fysiotherapie kunnen helaas lastig zijn, waardoor dit niet direct duidelijk is. We geven je graag een paar voorbeelden. Zodat je niet voor onverwachte verrassingen komt te staan.

 • Vergoeding fysiotherapie vanaf de 21e behandeling

  Dit speelt bij fysiotherapie vanuit de basisverzekering vanaf 18 jaar. Hier zitten wat ingewikkelde regels aan vast die we je graag uitleggen.

  Een voorbeeld

  Je start met fysiotherapie voor een aandoening die staat op de lijst met chronische indicaties en aandoeningen. Dit betekent dat je recht hebt op een fysiotherapie vergoeding vanuit je basisverzekering.

  Je hebt géén aanvullende verzekering:

  • Je betaalt de eerste 20 behandelingen zelf
  • Vanaf de 21e behandeling krijg je de resterende behandelingen met fysiotherapie vergoed vanuit je basisverzekering. Zo lang als je deze nodig hebt, of zo lang als is vastgesteld op de lijst met chronische indicaties en aandoeningen

  Je hebt wél een aanvullende verzekering:

  • Ook hier geldt dat je de eerste 20 behandelingen met fysiotherapie niet vergoed krijgt vanuit je basisverzekering. Maar je kunt je fysiotherapie vergoeding van je aanvullende verzekering gebruiken om de eerste 20 behandelingen (deels) vergoed te krijgen. Afhankelijk van het aantal behandelingen waarop je recht hebt, betaal je dan zelf nog een gedeelte van de kosten
  • Vanaf de 21e behandeling krijg je de resterende behandelingen met fysiotherapie vergoed vanuit je basisverzekering. Zo lang als je deze nodig hebt, of zo lang als is vastgesteld op de lijst met chronische indicaties en aandoeningen

  Een ander voorbeeld

  Ook in dit voorbeeld start je met fysiotherapie voor een aandoening die staat op de lijst met chronische indicaties en aandoeningen. En ook hier geldt dat je vanuit je basisverzekering een fysiotherapie vergoeding krijgt vanaf de 21e behandeling. Maar in dit voorbeeld besluit je zodra je de eerste 15 behandelingen hebt ondergaan, om per 1 januari over te stappen naar een andere zorgverzekeraar.

  In dit voorbeeld telt je nieuwe zorgverzekeraar door vanaf de 16e behandeling tot en met de 20e behandeling:

  • Deze fysiotherapie behandelingen krijg je niet vergoed en betaal je zelf. Of je gebruikt hiervoor de fysiotherapie vergoeding vanuit je aanvullende verzekering
  • Vanaf de 21e behandeling krijg je de resterende behandelingen met fysiotherapie vergoed vanuit je basisverzekering. Zo lang als je deze nodig hebt, of zo lang als is vastgesteld op de lijst met chronische indicaties en aandoeningen

  De stand van je behandelingen en eigen risico inzien

  Wist je dat je de stand van je fysiotherapie behandelingen en je eigen risico direct in kunt zien via Mijn OHRA Zorgverzekering?

 • Een gemaximeerde vergoeding voor fysiotherapie

  Dit speelt met name bij de aanvullende verzekeringen. Deze vergoeden een maximaal aantal behandelingen met fysiotherapie. Dit maximale aantal behandelingen vanuit de aanvullende zorgverzekering is niet hetzelfde als het aantal behandelingen dat volgens je therapeut nodig is voor de behandeling van je klachten. Bijvoorbeeld een zweepslag door een schuiver op het voetbalveld.

  Een voorbeeld

  Stel, je hebt vanuit je aanvullende verzekering recht op vergoeding van 9 fysiotherapie behandelingen en:

  • Je therapeut heeft 12 fysiotherapie behandelingen nodig om je klacht te verhelpen. Dan betaal je de kosten voor 3 behandelingen zelf. Heb je in dit jaar nieuwe klachten waarvoor je fysiotherapie nodig hebt vanuit je aanvullende verzekering? Dan krijg je vergoeding en betaal je deze kosten zelf
  • Je therapeut heeft 6 fysiotherapie behandelingen nodig om je klacht te verhelpen. Dan heb je tot en met 31 december van dat jaar nog recht op vergoeding van maximaal 3 behandelingen voor eventuele andere klachten. Zijn voor deze klachten meer behandelingen nodig? Dan krijg je daarvoor geen fysiotherapie vergoeding

  Maar… vanaf 1 januari staat de teller voor de vergoeding van fysiotherapie weer op 0

  En heb je weer recht op vergoeding van nieuwe fysio behandelingen! Wist je trouwens dat je de stand van je behandelingen en eigen risico direct in kunt zien via Mijn OHRA Zorgverzekering?

 • Eigen risico en eigen bijdrage

  Voor kinderen tot 18 jaar betaal je géén eigen risico of eigen bijdrage. Je fysiotherapie vergoeding is je vergoeding. Mooi toch?

  Vanaf 18 jaar geldt:

  Wist je trouwens dat je de stand van je fysiotherapie behandelingen en je eigen risico direct in kunt zien via Mijn OHRA Zorgverzekering?

  Niet alle therapieën worden vergoed

  Helaas krijg je niet iedere vorm van therapie vergoed. Dit geldt bijvoorbeeld voor oedeemtherapie ten gevolge van een cosmetische ingreep. Of shockwavetherapie. In onze Vergoedingenwijzer staat duidelijk omschreven welke behandelingen je wel en welke je niet vergoed krijgt. Zo kom je niet voor vervelende verrassingen te staan.

 • Je fysiotherapie vergoeding niet of niet helemaal gebruikt?

  Met de Fysio Meeneemservice neem je maximaal 9 ongebruikte fysiotherapie of oefentherapie Cesar/Mensendieck behandelingen (bij een OHRA Compact is dat maximaal 6) mee naar het volgende jaar. Voor maximaal € 1,50 extra per maand.

  Heb je per 1 januari 2024 de Fysio Meeneemservice afgesloten en gebruik je in 2024 niet al je behandelingen? Je houdt er bijvoorbeeld 4 over. Dan neem je die 4 ongebruikte behandelingen mee naar 2025. Je kunt de behandelingen alleen meenemen als je in 2025 bij OHRA een aanvullende verzekering met een dekking voor fysiotherapie hebt. De meegenomen fysiotherapie behandelingen blijven 1 jaar geldig.

  Heb je de Fysio Meeneemservice niet afgesloten en zou je dat willen? Dan kun je deze alleen afsluiten per 1 januari in combinatie met de aanvullende verzekeringen OHRA Compact, OHRA Sterk, OHRA Aanvullend, OHRA Extra Aanvullend en OHRA Uitgebreid.

  Meer weten over de Fysio Meeneemservice? Lees dan alle spelregels.