Medicijnafval: wat is het precies?

De term medicijnafval zegt het eigenlijk al; medicijnen die overblijven en dus afval worden. Ofwel: je gooit het weg. Nu zal je niet snel een strip overgebleven paracetamol overhouden maar misschien wel hormooncrème of resten antibiotica die je vervolgens in de prullenbak gooit. Is dit wel de bedoeling? We vertellen je in een reeks blogs graag meer over medicijnafval én hoe jij kan bijdragen aan een schonere aarde. Met de aftrap: Medicijnafval, wat is het precies?

We scheiden ons afval, maar geen medicijnafval

Veel mensen hebben tegenwoordig een prullenbak met meerdere vakken. Eén voor groente- en fruitresten en één voor gewoon afval. En plastic? Dat doen we ook weer apart. En batterijen brengen we naar de daarvoor bestemde bakken. Maar medicijnafval? Lang niet iedereen weet dat je dit beter ook apart kunt verzamelen, in plaats van weg te gooien in de prullenbak of door 't toilet te spoelen.

Klein chemisch afval

Wist je dat medicijnen onder klein chemisch afval vallen? Dit heeft alles te maken met dat de restanten anders via de riolering in het oppervlaktewater terechtkomen. Een dat is natuurlijk niet goed voor de aarde. Tijd voor actie dus en geen hoestdrank meer door de gootsteen alsjeblieft!

Medicijnafval in ons rioolwater

Door medicijnen thuis weg te gooien, komen er dus resten medicijnafval in het oppervlaktewater. Dit is zo’n 5-10% van alle medicijnresten. Tel je daarbij de medicijnresten uit urine en ontlasting op (90-95% van alle medicijnresten) die in het rioolwater terecht komen, dan zit je aan ruim 140.000 kilo medicijnafval per jaar in sloten, rivieren en meren. Dat zit zo. Het rioolwater wordt naar de rioolwaterzuivering getransporteerd. De bestaande zuiveringen kunnen zuurstofbindende stoffen, zoals stikstof en fosfaat goed verwijderen, maar hebben moeite met het zuiveren van bepaalde medicijnresten. Je kan je voorstellen wat dit met het leven uit deze wateren doet. Zo kan het hormoonsysteem van vissen verstoord raken door de anticonceptiepil of worden ze sneller of juist trager van bepaald medicijnafval. Dit heeft natuurlijk uiteindelijk invloed op de gehele voedselketen, aangezien de mensen deze vissen weer eten. Dit willen we natuurlijk voorkomen!

Medicijnverspilling

Bij medicijnafval kunnen we ook denken aan medicijnverspilling. Zijn er medicijnen over? Dan kun je ze niet zomaar aan anderen geven. Zodra de medicijnen de apotheek verlaten, zijn ze voor jou of degene voor wie jij de medicijnen ophaalt. Anders kan de apotheker niet meer garanderen dat het medicijn op de juiste manier bewaard is. En weet de apotheker dus niet zeker of het nog veilig is voor een volgende gebruiker. Tegelijkertijd worden nu alle medicijnen die weer ingeleverd zijn bij de apotheek vernietigd. Zonde van de medicijnen en het geld! Gelukkig wordt er al onderzoek gedaan naar hoe dit anders kan en dat onderzoek is geslaagd! Kijk in de tussentijd zelf wat jij nog in huis hebt en voor hoelang, als je bijvoorbeeld een standaard medicijn slikt. Zo voorkom je dat je niet al aan het nieuwe doosje begint, voordat je de ander hebt opgemaakt. Ook denkt de apotheker mee over de juiste hoeveelheid, om verspilling te voorkomen. En waterzuiveringen werken aan een steeds betere zuivering. Dit zijn allemaal kleine stappen, maar wat kun jij zelf doen?

Medicijnen over? Laat het milieu niet in de steek en lever ze in bij je apotheek!

Apothekersorganisatie KNMP maakt zich ook hard voor dit onderwerp. Zo kwamen ze vorig jaar al even met een prachtige leus op de proppen: 'Medicijnen over? Laat het milieu niet in de steek en lever ze in bij de apotheek!' Je kunt je medicijnen sowieso inleveren bij de milieustraat. Maar aangezien ouderen relatief veel medicijnen gebruiken en zij niet allemaal even goed ter been zijn, is dat niet altijd een optie. Daarom kun je je medicatie inleveren bij de apotheek. Kijk bij jouw eigen apotheek in de buurt wat de mogelijkheden zijn. Ook hebben we een uitgebreide blog geschreven over wat je het beste kunt doen met jouw medicijnen die over zijn. Zo houden we met z’n allen ons water zo schoon mogelijk!