De regels waar we ons aan houden

Alle verzekeraars moeten aan een hele rij regels en eisen voldoen. Wij dus ook. De regels zijn bij wet vastgelegd, in de zogenoemde Wet op het financieel toezicht (Wft). Hieronder staat een aantal zaken die we altijd naleven.

Direct zelf regelen

We willen graag dat je bij ons je zaken zelf kan regelen, dus zonder adviseurs of tussenpersonen. Dat maakt ons direct en snel. Om een keuze te kunnen maken, geven we je uitgebreide informatie over alle financiële producten. Zo kun je zelf de afweging maken of een product bij je past. We mogen je geen persoonlijk advies geven.

Je kiest altijd zelf

Je kiest zelf welk financieel product je wilt en voor die keuze ben je verantwoordelijk. Dit heet execution only-dienstverlening. Dit betekent dat je zelf:

  • je verzekeringen kiest en samenstelt
  • je verzekeringen beheert
  • beslist of je een product wilt aanpassen na een verandering in je persoonlijke situatie
  • de koersontwikkelingen bewaakt voor je beleggingen
  • switcht naar een minder risicovol beleggingsfonds – als dat nodig is

Wij doen er alles aan om je goed te informeren. Zo publiceren we dagelijks de koersen van onze beleggingsfondsen in de landelijke dagbladen, op teletekst en op onze site.

In onze polisvoorwaarden staat alles op een rij

De polisvoorwaarden ontvang je bij je polis. Wil je ze vooraf al lezen? Dat kan. Kijk op de website bij de betreffende verzekeringen. Ook kun je de polisvoorwaarden schriftelijk en telefonisch bij ons opvragen.

Nederlands recht

Niet verrassend, maar wel belangrijk: op al onze verzekeringsovereenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

Wat we van jou verwachten

Als je een verzekering bij ons aanvraagt, ben je verplicht alle vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit heet de mededelingsplicht. Je mag dus geen informatie voor ons achterhouden. Niet van jezelf, maar ook niet van andere personen waar je een verzekering voor afsluit. Zelfs als je denkt dat wij het antwoord al weten, beantwoord je de vraag zo volledig mogelijk.

Verandert er iets vlak nadat je de aanvraag hebt ingestuurd? En hebben wij je aanvraag nog niet geaccepteerd? Dan ben je verplicht ons op de hoogte te brengen van de nieuwe feiten en omstandigheden.

Voldoe je niet aan de mededelingsplicht, dan vervalt het recht op uitkering gedeeltelijk of soms helemaal. En als je ons bewust probeerde te misleiden, mogen wij de verzekering zelfs opzeggen.