Fraude? OHRA neemt maatregelen!

Het komt voor dat klanten een verzekering krijgen waar zij geen recht op hebben, omdat zij bijvoorbeeld valse informatie geven of belangrijke informatie verzwijgen. Of er wordt een verzekeringsbedrag betaald omdat een klant ten onrechte een schade bij ons claimt. Dit zijn enkele voorbeelden waarin sprake kan zijn van fraude. 

Bij OHRA vinden we fraude onaanvaardbaar. Elke vorm van fraude kost geld en beïnvloedt de prijs van onze producten voor al onze klanten. Daarom treden we streng op tegen fraude. Om onze klanten en onszelf zo goed mogelijk te beschermen.

Dit doen we om fraude op te sporen en te voorkomen

Wij doen er zoveel mogelijk aan om fraude te voorkomen en op te sporen. Zo proberen wij de (financiële) schade te beperken. Dat is in ons belang, maar ook in het belang van al onze eerlijke klanten. Een aantal van onze maatregelen:

 • Bij het afsluiten van een verzekering toetsen wij met wie we zaken gaan doen
 • Wij stellen vragen aan onze klanten om na te gaan of een verzekeringsaanvraag, schadeclaim, terecht is
 • Wij trainen onze medewerkers om fraude te herkennen
 • Zodra wij fraude vermoeden, start onze afdeling Integriteit Zaken een onderzoek
 • Wij hebben een Incidentenbeleid, waarin staat beschreven hoe incidenten kunnen worden gemeld en hoe deze worden behandeld

Zero tolerance bij fraude

Als wij constateren dat een klant ons opzettelijk en doelbewust vals of onvolledig informeert, dan starten wij een onderzoek. Als daaruit blijkt dat er sprake is van fraude, dan hanteren wij een zero tolerance beleid. Dat betekent dat elke bewuste overtreding, hoe klein ook, kan leiden tot maatregelen.

Dit zijn onze maatregelen bij fraude

Na het vaststellen van fraude nemen wij de volgende maatregelen:

 • Alle financiële schade verhalen wij op de fraudeur. Voor de kosten van het onderzoek wordt in ieder geval een standaardbedrag van € 532,- berekend. Dit bedrag wordt verhaald door SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling). SODA vordert ook alle overige gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade bij de fraudeur terug. Meer informatie vind je op de website van SODA
 • Het verzoek om een uitkering, overboeking of het afsluiten van een verzekeringsproduct wijzen wij af
 • De verzekeringspolis kunnen wij opheffen
 • Wij doen in principe altijd aangifte
 • Wij melden fraude aan databanken die vallen onder de privacywetgeving en zijn aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens. Door deze registratie kan iemand die fraude heeft gepleegd zich niet bij een andere verzekeraar of bank verzekeren of een rekening openen
 • Wij brengen de fraudeur schriftelijk op de hoogte van de uitkomsten van het onderzoek en de maatregelen die wij nemen
 • Wij volgen de aanbevelingen uit het Protocol van Verzekeraars & Criminaliteit (pdf). Je vindt deze op de website van het Verbond van Verzekeraars

Fraudebeleid bij zorg

Voor onze zorgverzekering hebben we de spelregels apart een rij gezet. Je leest er meer over ons fraudebeleid bij zorg (pdf).